Ve třetím kroku objednávky na e-shopu si zákazník vyplní dodací a fakturační údaje, které budou uvedeny ve vygenerovaných dokumentech. 

Pole v tomto formuláři jsou pevně daná. Přejmenovat je lze v Překladech (více zde). Ve výchozím stavu nelze měnit pořadí polí. Vlastní úpravy lze provádět v rámci Rozšířených možností editoru kódu (více zde).

Přihlášený zákazník

Pokud je zákazník přihlášený, dodací údaje se mu automaticky předvyplní na základě informací uvedených v jeho Profilu v rámci Zákaznického účtu (více zde). Celý proces objednání se tím urychlí.

Nepřihlášený zákazník

Pokud zákazník není přihlášený a v úvodním poli formuláře zadá svůj email, systém ho na pozadí zkontroluje.

  1. Pokud systém najde pod zadaným email aktivní účet zákazníka (má vyplněny všechny povinné údaje), zeptá se ho, zda se chce přihlásit.
    • Pokud klikne na odkaz přihlásit, objeví se přihlašovací okno. Po přihlášení se předvyplní údaje z Profilu v Zákaznickém účtu. Dokončená objednávka se připíše na účet zákazníka.
    • Pokud neklikne na odkaz přihlásit, zákazník údaje ve formuláři vyplní ručně. 
  2. Pokud systém nenajde pod zadaným email aktivní účet zákazníka, žádná výzva k přihlášení se neobjeví a zákazník ostatní údaje ve formuláři vyplňuje ručně. Může si nicméně na základě vyplněných údajů svůj účet dodatečně založit. Viz. dále.

Založení zákaznického účtu

Pokud pod zadaným emailem systém nenajde žádný již vytvořený zákaznický účet, může si ho zákazník založit přímo v objednávce. Na konci formuláře zaklikne následující pole.

V administraci e-shopu se založí detail zákazníka a nastaví se mu Typ:

  • Zákazník (Osoba) - nenakoupil na firmu.
  • Zákazník (Firma) - nakoupil na firmu a vyplnil všechny povinné firemní údaje. Více viz níže.

Pokud pod zadaným emailem systém najde již vytvořený zákaznický účet, pole Vytvořit zákaznický účet je neaktivní a nelze ho zaškrtnout.

Objednávka bez založení zákaznického účtu

Pokud zákazník účet založený nemá a ani ho nechtěl v objednávce založit, v administraci e-shopu se tento zákazník přesto založí. V detailu zákazníka má nastaven Typ Kontakt. Obsahuje údaje, které zákazník vyplnil v dané objednávce. U tohoto kontaktu bude objednávka evidována. Více zde.

Telefonní kontakt

Zákazník vyplní všechny povinné údaje. Formát telefonu je uváděn s předvolbou. V systému se již nekontroluje, zda zadané telefonní číslo má správný počtem číslic atd.

Nákup na firmu

Po zaškrtnutí pole Firemní údaje se formulářová pole doplní o další, související s identifikací společnosti.

Po zadání IČ je možné kliknout na tlačítko Vyhledat v ARES (pouze u české jazykové mutace). Pokud je IČ platné, systém automaticky doplní do ostatních polí zbývající firemní údaje. Zákazník tím ušetří čas. 

Nákup pouze pro firmy

Pokud chcete povolit prodej na e-shopu pouze firemním zákazníkům, je pole Firemní údaje vždy zaškrtnuté. Toto využijí zejména velkoobchody. Více zde.

Nákup bez DPH

Pokud zákaznik uvede, že je plátcem DPH a jeho DIČ je platné dle databáze VIES (více zde), může nakoupit za ceny bez DPH. Více o nastavení této funkce v nápovědě zde.

Jiná adresa doručení

Zákazník si může nechat poslat zásilku na jinou adresu doručení, než tu, kterou již uvedl.

Doplnění adresy výdejního místa

V případě, že si zákazník v předchozím kroku objednávky zvolil doručení zásilky na pobočku nebo nějaké výdejní místo např. České pošty nebo Zásilkovny, je v Doručovací adrese uvedená adresa právě této pobočky, respektive výdejního místa.

Výběr z nastavených adres doručení.

V zákaznickém účtu si může zákazník přednastavit různé adresy, na které chce zásilky doručit. Pak už jen vybere jednu z adres z nabídky a ta se automaticky předvyplní do formulářových polí. Více zde.

Souhlasy

Na konci formuláře se nabízí k zaškrtnutí možnost Zasílat novinky na email. Pokud zákazník toto pole zaškrtne, uloží se údaj o akceptaci emailingu do jeho detailu.  

Vlastní souhlasy

Je možné přidat řadu další souhlasů např. v rámci GDPR pro schválení zasílání osobních údajů zákazníka do služeb třetích stran. Více zde

Souhlas s obchodními podmínkami

Z legislativních důvodů se jedná o povinný souhlas před odesláním objednávky. Zákazník jej musí aktivně zaškrtnout. Nelze ho mít tedy ve výchozím stavu odškrtnutý.

Text a odkaz vedle zaškrtávacího pole lze změnit v Překladech. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna