PPC: 5 nejčastějších chyb. Děláte je i vy?

Chybovat je lidské. A protože většina e-shoperů jsou zatím ještě stále lidé, chybám se nikdo z nás nevyhne.

Ty nejběžnější chyby v PPC kampaních lze naštěstí snadno odstranit. Důkladnou revizí svých kampaní můžete odhalit existující slabá místa a jejich vylepšením je možné dosáhnout mnohem více konverzí vašeho e-shopu a vyšší míru návratnosti prostředků investovaných do tvorby e-shopu. Často pouhou změnou cíle, například větším soustředěním na návratnost investic než na cenu za proklik, můžete dosáhnout výrazného zlepšení efektivity.

Každý občas udělá chybu, ať už z nepozornosti, či z neznalosti. Pokud se však dokážete vyhnout nejběžnějším PPC chybám, popsaným v tomto článku, dosáhnete vyšší efektivity, získáte více konverzí, snížíte cenu za proklik a dokážete posunout své PPC kampaně posunout. Níže najdete pět nejčastějších chyb, které pravděpodobně ve svých PPC kampaních děláte i vy, spolu s tipy, jak se jim vyhnout nebo je obrátit ve svůj prospěch.

Máte k vyhodnocování kampaní dostatek trpělivosti?

Představte si, že máte kampaň běžící po dobu dvou týdnů, ale konverzní poměr je velmi nízký. Možná budete mít pocit, že je kampaň neúspěšná a že do ní zbytečně investujete peníze.

Možná vás to bude svádět k jejímu vypnutí a zařazení použitých optimalizačních technik mezi ty, které nefungují. Ale pozor – ne všechny konverze jsou okamžité. Návštěvník, který klikl na vaši PPC reklamu, nemusí na e-shopu konvertovat ihned. Možná ještě není v té správné fázi nákupního procesu, shání o produktu dodatečné informace, nebo jen čeká, až mu na účet přijde výplata.


V závislosti na typu konverze může být zákazníkova cesta od první návštěvy vašeho e-shopu až ke konečné konverzi poměrně dlouhá. Pokud se soustředíte pouze na okamžitou hodnotu konverzního poměru, možná nezapočítáte pozdější konverze a zcela zbytečně tak ukončíte profitabilní kampaň, která by vám v budoucnu přinesla nemalý zisk.

Řešením tohoto problému je použití většího konverzního okna. Mějte trpělivost a neházejte flintu do žita příliš brzy, i když se zdá, že proděláváte. Můžete vyzkoušet různé atribuční modely, jako například „Poslední nepřímý proklik“, „Poslední proklik v Google Ads“, a další modely dostupné v Google Analytics a sledovat, jak to ovlivní konverzní poměr.

Vložení konverzních kódů v administraci Upgates

Není váš remarketing příliš všeobecný?

Nedostatečná segmentace remarketingových publik je další velmi běžná chyba PPC kampaní. Zobrazovat stejnou remarketingovou reklamu všem návštěvníkům, kteří v minulosti navštívili stránky vašeho e-shopu, je zbytečné plýtvání prostředky. Pokud návštěvník na vašem blogu četl článek na určité téma, popřípadě navštívil stránku konkrétního produktu na e-shopu, využijte toho a v remarketingu jej oslovte reklamou na přesně tento typ zboží. Návštěvník, který strávil nějaký čas prohlížením konkrétní stránky, má pravděpodobně o přesně tento produkt zájem, a reklama na jiný typ zboží, případně reklama příliš všeobecná, jej pravděpodobně neosloví.

Rozdělte vaše remarketingové publikum do segmentů podle produktů, o které návštěvníci projevili zájem, a poté je oslovte cílenou reklamou šitou přímo na míru jejich potřebám. Raději než zobrazovat nicneříkající obecnou reklamu na vaši firmu zkuste zájemce oslovit konkrétní obchodní nabídkou.

Své marketingové aktivity byste měli posuzovat jako celek

Jako provozovatel e-shopu pravděpodobně provozujete kampaně na různých reklamních platformách. Můžete propagovat své produkty na sociálních sítích, zlepšovat jejich nalezitelnost ve vyhledávačích pomocí SEO, získávat návštěvníky prostřednictvím bannerové reklamy, PPC nebo pomocí některého z dalších marketingových kanálů. Chybou však je posuzovat každý z těchto marketingových kanálů zvlášť. Přestože je každá reklamní platforma světem sama pro sebe, navzájem se značně ovlivňují. Například máte spuštěnou kampaň na Instagramu a lidé na vaše reklamy příliš neklikají. To ale neznamená, že je nezajímají. Lidé, kteří vaši reklamu na Instagramu uvidí, mohou později jméno vaší firmy či produktu vyhledat na Googlu, aby se dozvěděli bližší podrobnosti.

Dalším příkladem může být automatické spuštění videa. Uživatel může zhlédnout několik sekund videa, aniž by konvertoval, ale přesto si zapamatuje informace o vaší značce či produktu, a později si k nim může dohledat doplňující informace prostřednictvím dalších marketingových kanálů. Přestože to na první pohled nemusí být ve statistikách vidět, videoreklamy jsou mnohem výkonnější ve zvyšování povědomí o vašem produktu než zobrazování klasických bannerových reklam.

Rozhodně byste neměli podceňovat synergický účinek kampaní na více reklamních kanálech současně. Sice musíte optimalizovat každou z reklamních platforem zvlášť, ale neztrácejte přitom ze zřetele celkový obraz. Snažte se odhalit, jak se jednotlivé kanály navzájem podporují a ovlivňují celkový marketing vaší firmy.

Optimalizujete na správný typ konverzí?

Jednou z největších chyb, které se však dopouští většina nezkušených e-shoperů, je snaha optimalizovat PPC kampaně na obtížně dosažitelné typy konverzí, pokud nemají k dispozici dostatečně velkou návštěvnost, popřípadě musí pracovat s nízkým rozpočtem. Obtížněji dosažitelné konverze jsou ty ve spodní části nákupního trychtýře, zejména samotný prodej produktů.

V čem je problém? Pokud nemáte dostatečné množství návštěvnosti, nemáte dost konverzí, abyste shromáždili dostatečné množství dat potřebné ke smysluplnému vyhodnocení kampaní a predikci jejich chování v budoucnosti. Tudíž nemáte dostatek údajů, na jejichž základě byste mohli sestavit fungující optimalizační strategii. Jednoduše řečeno, pokud nemáte několik dní po sobě žádnou konverzi, a pak několik najednou během jediného dne, nemůžete vědět, jestli je to dílem náhody, nebo nastavením parametrů kampaně.

Řešení je opět poměrně jednoduché. Místo optimalizace na prodej produktů se soustřeďte spíše na snadněji dosažitelný typ konverzí, například na stažení dodatečných informací o produktu, sledování propagačního videa, delší čas strávený na stránce produktu, nebo jiný typ aktivity, který naznačuje vysoký zájem o váš produkt. Díky těmto snadno dosažitelným konverzím, které sice neznamenají přímý finanční profit, ale kterých bude na druhou stranu mnohem více, získáte víc dat o chování návštěvníků a budete moci mnohem lépe nastavovat své PPC kampaně. Pokud optimalizujete své kampaně podle dat o uživatelích, získaných z tohoto typu snadno dosažitelných konverzí, je velmi pravděpodobné, že se zvýší i počet konverzí, na kterých vám skutečně záleží.

Pracujete správně s vylučovacími seznamy?

V PPC reklamě jsou vylučovací seznamy velmi důležité. Umožní vám totiž nezobrazovat vaši reklamu zákazníkovi, který již o vaše produkty nemá zájem. Měli byste proto nastavit vylučování tak, aby se reklama nezobrazila například lidem, kteří si váš produkt již koupili. Těmto zákazníkům nemá smysl zobrazovat reklamu na produkt, který již vlastní. Místo toho jim můžete nabídnout doplňující sortiment k danému produktu, popřípadě jiný produkt, o kterém si myslíte, že by o něj mohli mít také zájem. Zatímco dříve probíhalo vylučování návštěvníků převážně pomocí cookies, v dnešní době jsou k dispozici modernější způsoby, fungující na základě sesbíraných uživatelských dat, jako například e-mail, IP adresa nebo telefonní číslo. Tyto a další údaje můžete použít k vytvoření vylučovacích seznamů na Facebooku, a nyní také v Google Ads. Zkombinujte vylučovací metody na základě dat, spolu s metodami založenými na cookies, které vám společně umožní vytvořit mnohem efektivnější marketingovou strategii.

PPC reklama je neustále se měnící systém, ve kterém bez ustání nastupují nové trendy a mění se podmínky. Nezáleží na tom, jestli jste v PPC reklamě začátečník, nebo zkušený matador, je potřeba být neustále ve střehu a přizpůsobovat svou PPC strategii novým podmínkám.

Modul Statistiky - Upgates

Článek připravila digitální agentura PPC Profits, která realizuje SEOPPC reklamuEmailing, správu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačů a obsahový marketing.

Další článek
Google: Na kolik vás přijdou kampaně