Funkce slouží k automatické archivaci a deaktivaci produktů, které nejsou skladem.

Systém dokáže zpracovat dva typy akcí - deaktivaci a archivace a jeden typ akce pro varianty - deaktivace.

Aktivaci funkce provedete pod  Nastavení / Hlavní / oddíl Produkty

Limit pro změnu - Stav zásob, při kterém dojde k provedení akce na produkteh a variantách

Akce při změně (Produkty) - Akce, která se provede s produkty při dosažení limitu (deaktivace / archivace)

Akce při změně (Varianty) - Akce, která se provede s variantami při dosažení limitu (deaktivace)

Diskuse