Funkce slouží k automatickému vyřazení produktu, u kterého stav na skladě klesne pod určitý limit. Systém dokáže provést tato nastavení:

  • Deaktivace - Odškrtne se v případě produktu nebo varianty pole Zobrazovat na webu.
  • Archivace - V detailu produktu se zaškrtne pole Archivovat (záložka Popis / oddíl Rozšířené)Více o archivaci zde >

Aktivaci funkce provedete pod  Nastavení / Produkty / Sklad a dostupnosti oddíl Sklad.

Limit pro změnu - Stav zásob, při kterém dojde k provedení akce na produktech a variantách.

Akce při změně (Produkty) - Akce, která se provede s produkty při dosažení limitu (deaktivace / archivace)

Akce při změně (Varianty) - Akce, která se provede s variantami při dosažení limitu (deaktivace)

Diskuse