Pokud používáte rozšířené možnosti Editoru kódu, zároveň s nimi není možné mít aktivovaný modul Designer. Časem se ale můžete rozhodnout k modulu Designer opět vrátit. Např. proto, že individuální úprava, kterou bylo nutné provést pomocí Editoru kódu, už je dostupná v základním vzhledu grafiky, se kterým pracuje modul Designera.

O co tím přicházíte?

  • Přepnutím zpátky do Designera přijdete o veškeré úpravy, které jste si provedli v Editoru kódu. Zůstanou pouze vaše poznámky. Proto doporučujeme si tento krok důkladně promyslet.
  • Grafika na testovací verzi se nastaví do výchozí šablony
  • Zruší se rozšířené možnosti Editoru kódu. Více zde.

Co tím získáte?

  • Kompletní možnosti a budoucí aktualizace grafiky v modulu Designer.
  • Při tomto kroku se provádí systémové záloha. Najdete ji v sekci Grafika / Zálohy. Přejděte do oddílu Systémové - Vypnutí Editoru kódu. Více zde.

Nastavení v administraci

  1. Přejděte do sekce Grafika / Designer.
  2. Pozorně si přečtěte pozitiva a negativa tohoto kroku.
  3. Potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko Aktivovat.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna