Poté co vytvoříte novou měnu v systému, je třeba ji propojit s jazykovou mutací, ve které se má měna zobrazovat. Dalším krokem je právě aktivace zobrazování produktu v tomto jazyce.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte Produkty / Seznam produtků.
  2. Klikněte na požadovaný produkt.
  3. V hlavní části nastavení zaškrtněte jazykové varianty, ve kterých se má produkt zobrazovat.

  1. Uložte provedené změny.
  2. Nově se vám zobrazí pole pro překlady a případně další nastavená měna.

  1. Vyplňte požadované pole.
  2. Uložte změny.
Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna