Alternativní produkty

Alternativní produkty lze nabídnout v případě, že si zákazník nabízený produkt nevybral a chce se poohlédnout po dalších možnostech. Např. k určitému produktu je alternativou podobný produkt jiné značky. Zobrazujeme je v detailu produktu.

Pro zefektivnění plnění obsahu může administrátor využit pokročilé nástroje Přidat oboustranně (vytvoří se oboustranná vazba mezi přidaným produktem a produktem, do kterého je přidáváno) a Propojit vše (vytvoří všechny kombinace přidaných produktů).