Anchor text

Anchor text je textová část hypertextového odkazu, která je klikatelná a směřuje na jinou webovou stránku nebo jinou část stejné webové stránky. Tento text se zobrazuje modře a podtrhává se a slouží k identifikaci obsahu, ke kterému se odkazuje.

Správně použitý anchor text má vliv na SEO (Search Engine Optimization) webových stránek. Pokud je anchor text klíčovým slovem nebo frází, které jsou relevantní pro cílovou webovou stránku, může to pomoci zlepšit její pozici ve výsledcích vyhledávače pro dané klíčové slovo nebo frázi. Nicméně, použití příliš mnoha klíčových slov v anchor textu může být vnímáno jako spamování a může mít negativní vliv na SEO webové stránky.

Výběr správného anchor textu je tedy důležitý pro úspěšné SEO a online marketingové kampaně. Je důležité vybírat klíčová slova a fráze, které jsou relevantní pro cílovou webovou stránku a zároveň jsou přirozené a snadno čitelné pro uživatele.

Další článek
Analýza klíčových slov