Anketa

Ankety jsou marketingovým nástrojem pro získávání zpětné vazby od zákazníků. Zákazník má možnost sdělit vám svůj názor a tento projev zájmu minimálně neurazí.

Stejně jako formuláře lze anketu umístit do jedné nebo více stránek, článků, aktualit nebo rad.

Máte možnost nastavit výchozí počty odpovědí v anketě. Tyto fiktivní počty od těch reálných pak v administraci jednoduše rozlišíte.

V anketě může zákazník hlasovat pouze jednou. Po opakovaném hlasování se mu objeví upozornění, že již hlasoval.