Ankety

Ankety jsou marketingovým nástrojem pro získávání zpětné vazby od zákazníků. Zákazník má možnost sdělit vám svůj názor a tento projev zájmu minimálně neurazí.

Zobrazení ankety

V patičce e-shopu

V šabloně Patička č. 3 v nastavení designera je umístěna také anketa. Zobrazuje se zde anketa, která má zaškrtnuto pole Preferováno.

Ve stránce

Anketu můžete umístit ve spodní části stránky pod hlavním popisem se. Přidat ji můžete v oddílu Rozšířené v detailu konkrétní položky v rámci těchto modulů:

Nastavení seznamu anket

Seznam anket vytváříte a spravujete v Marketing / Ankety.

Máte možnost nastavit výchozí počty hlasů v jednotlivých odpovědí ankety. K těmto fiktivním počtům se přičtouhlasy reálných zákazníků a výsledek se zobrazí na e-shopu. Máte tak možnost ovlivnit hlasování dle svého uvážení.

Přidání ankety do stránky

V detailu Kategorie v oddílu Rozšířené najděte pole Formulář. Vyberte formulář, který chcete umístit do dané kategorie.

Omezení hlasování

V anketě může zákazník hlasovat pouze jednou. Po opakovaném hlasování se mu objeví upozornění, že již hlasoval.

Upozornění! Přihlášený zákazník se identifikuje dle přihlašovacích údajů a tak je možné zajistit 100%, že bude v jedné anketě hlasovat pouze jednou. Nepřihášený zákazník se identifikuje podle veřejné IP adresy. Ta je v systému uložena po dobu 7 dní, kdy z dané IP adresy je možné pouze jednou hlasovat. 

Diskuse