Aktivace doplňku

POST https://vasedomena.com/vášInstalačníAPIEndoint

token
string
identifikátor e-shop
apiUser
string
uživatelský přistup do API e-shop
apiKey
string
uživatelské přistupové heslo do API e-shopu
apiUrl
current_admin_language
enum
Jazyk administrace podle ISO 639-1
cs
Čeština
string
sk
Slovenština
string
en
Angličtina
string
signature
string
base64_encode podpis specifikovaných atributů pomocí privatního klíče

200

HEADERS

Content-Type:application/json

BODY

{
"token": "",
"apiUser": "",
"apiKey": "",
"apiUrl": "",
"current_admin_language": "cs",
"signature": ""
}

error
required
boolean
true / false, 1 / 0
message
string
potřebné pokud je error = TRUE.

200

HEADERS

Content-Type:application/json

BODY

{
"error": false,
"message": ""
}

Best practices

Abychom vám ulehčili řešení komplikovaných součástí doplňku, sestavili jsme seznam s nápovědou, jak takové systémové části řešit.

Podpisový vzor:

<?php
$data = implode(";",[ "token" => "...", "apiUser" => "...", "apiKey" => "...", "apiUrl" => "https://...",
]); $signature = 'a0e0a3e7689bd4c80e4d6ffcccb05235b864e1d0'; $signaturePublicKey = file_get_contents("https://files.upgates.com/addons/signature/api.signature.pub.key"); $verify = openssl_verify($data, base64_decode($signature), $signaturePublicKey, OPENSSL_ALGO_SHA256);

Neúspěšná instalace

 • Doplněk nelze aktivovat, pokud:
  • Vaše odpověď je delší než 5 vteřin.
  • Jakákoliv jiná odpověď než se stavovým kódem HTTP 200.
  • Odpověď HTTP 200 není validní.

Odpověď (Validace)

 • required attribut error
  • TRUE (bool) - Problém na straně doplňku - instalace by proběhla v pořádku, ale zákazník musí před instalací splnit dodatečné podmínky, než bude moct nainstalovat doplněk.
  • FALSE (bool) - Vše proběhlo v pořádku, doplněk je úspěšně nainstalován.
Další článek
Deaktivace doplňku