Deaktivace doplňku

Deaktivace doplňku

POST https://vasedomena.com/vášOdinstalačníAPIEndoint

token
string
identifikátor e-shop
signature
string
base64_encode podpis specifikovaných atributů pomocí privatního klíče

200

HEADERS

Content-Type:application/json

BODY

{
"token": "",
"signature": ""
}

200

HEADERS

Content-Type:application/json

  • Nečeká se na odpověď HTTP 200 - při jakékoliv odpovědi se provede odinstalace v Upgates.

  • Smažou se API přístupy(bude se vracet 401 Unauthorized).

  • Smažou se navázané věci na API uživatele (konverzní kódy, webhooky).

Podpis vzor:

<?php
$data = implode(";",[ "token" => "..." ]);
$signature = 'a0e0a3e7689bd4c80e4d6ffcccb05235b864e1d0'; $signaturePublicKey = file_get_contents("https://files.upgates.com/addons/signature/api.signature.pub.key"); $verify = openssl_verify($data, base64_decode($signature), $signaturePublicKey, OPENSSL_ALGO_SHA256);
Další článek
Aktivace doplňku