Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Seznam košíků

 • URI: /api/v2/carts
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • creation_time_from (date) - datum od kterého se košíky vrátí
  • language (language) - jazyk
  • filled_delivery_info_yn (bool) - pouze košíky s vyplněnými dodacími údaji
  • customer_logged_in_yn (bool) - pouze košíky s přihlášenými zákazníky
  • id (int) - id konkrétního košíku
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam košíků je dostupný po jednotlivých stranách. Výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:
  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • carts (array) - pole objektů s košíky
   • id (int) - ID košíku
   • language (language) - jazyk košíku (identifikuje na jaké jazykové mutaci košík vznikl)
   • datetime (date) - čas poslední aktualizace
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - email zákazníka. Vyplněno pouze pokud má nepřihlášený zákazník již účet, nebo je zákazník přihlášený.
    • voucher_code (string) - kód slevového kuponu zadaného v košíku
    • voucher_type (string) - typ slevového kuponu zadaného v košíku
    • points (int) - body věrnostního systému uplatněné zákazníkem v košíku
    • customer_logged_in_yn (bool) - příznak jestli je zákazník přihlášený
    • filled_delivery_info_yn (bool) - příznak jestli zákazník vyplnil dodací údaje
   • shipment (object) - doprava
    • name (string) - název dopravy
   • payment (object) - platba
    • name (string) - název platby
   • produkty (array) - pole objektů s produkty v košíku
    • id (int) - ID produktu v košíku (nesouhlasí s ID produktu)
    • code (string) - kód produktu
    • variant_code (string) - kód varianty
    • length (string) - metráž
    • quantity (float) - počet jednotek
    • gift_code (string) - kód dárku k produktu
    • gift_variant_code (string) - kód varianty dárku k produktu
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu která se propisuje do faktury
    • related_id (int) - vazba na jiný produkt v košíku, viz. funkce Doplňky

Často se ptáte

Ke košíkům nelze přistupovat přes API.

Oveřte si, že v nastavení příslušného API propojení máte oprávnění pro přístup k sekci košíky.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna