Dokumentace API - Kategorie

Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Seznam kategorií

 • URI: /api/v2/categories/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &code={code} &codes={codes} &active_yn={active_yn} &language={language} &page={page}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • creation_time_from (date) - pouze kategorie vytvořené od data
  • last_update_time_from (date) - pouze kategorie u kterých došlo ke změně od data
  • code (string) - kód kategorie
  • codes (string) - kódy kategorií oddělené středníkem ;
  • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
  • language (language) - jazyk kategorie
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam kategorií je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:

  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • categories (array) - pole objektů s kategoriemi
   • code (string) - kód kategorie
   • category_id (int) - ID kategorie
   • parent_id (int) - ID nadřazené kategorie
   • position (int) - pozice v nadřazené kategorii
   • active_yn (bool) - zobrazit kategorii na webu
   • type (string) - typ kategorie, možné hodnoty jsou:
    • homepage - odkaz na hlavní stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnou stránku
    • url - externí odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produkty
    • linkCategory - odkaz na kategorii
    • advisor - odkaz na rádce
   • type_of_items (string) - Typ položek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty)
    • label - štítek (v kategorii budou produkty které mají aktivní určený štítek)
    • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce)
   • manufacturer (string) - název výrobce. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type_of_items manufacturer.
   • label (string) - název štítku. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type_of_items label.
  • show_in_menu_yn (bool) - zobrazit kategorii v menu
   • descriptions (array) - pole objektů s texty
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • name - název kategorie
    • name_h1 (string) - nadpis stránky v kategorii
    • description_text (string) - text stránky
    • url (string) - url kategorie
    • link_url (string) - url adresa na kterou bude vést kategorie. bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type linkcategory.
   • images (array) - pole objektů s cenami
    • url (string) - URL adresa obrázku
    • main_yn (bool) - hlavní obrázek
    • list_yn (bool) - seznamový obrázek
    • position (int) - pozice obrázku
    • titles (array) - pole objektů s popisky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • title (string) - popisek obrázku
   • creation_time (date) - datum a čas vytvoření
   • last_update_time (date) - datum a čas poslední změny
   • admin_url (string) - url do detailu kategorie v administraci
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "current_page": "",
    "current_page_items": "",
    "number_of_pages": "",
    "number_of_items": "",
    "categories": [
      {
        "code": "",
        "category_id": "",
        "parent_id": "",
        "position": "",
        "active_yn": "",
        "type": "",
        "type_of_items": "",
        "manufacturer": "",
        "show_in_menu_yn": "",
        "descriptions": [
          {
            "language": "",
            "name": "",
            "name_h1": "",
            "description_text": "",
            "url": ""
            "lunk_url": ""
          }
        ],
        "images": [
          {
            "url": "",
            "main_yn": "",
            "list_yn": "",
            "position": "",
            "titles": [
              {
                "language": "",
                "title": ""
              }
            ]
          }
        ],
        "creation_time": "",
        "last_update_time": "",
        "admin_url": "",
      }
    ]
  }
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora