Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Seznam kategorií

 • URI: /api/v2/categories/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &code={code} &codes={codes} &active_yn={active_yn} &language={language} &page={page}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • creation_time_from (date) - pouze kategorie vytvořené od data
  • last_update_time_from (date) - pouze kategorie u kterých došlo ke změně od data
  • code (string) - kód kategorie
  • codes (string) - kódy kategorií oddělené středníkem ;
  • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
  • language (language) - jazyk kategorie
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam kategorií je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:

  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • categories (array) - pole objektů s kategoriemi
   • code (string) - kód kategorie
   • category_id (int) - ID kategorie
   • parent_id (int) - ID nadřazené kategorie
   • position (int) - pozice v nadřazené kategorii
   • active_yn (bool) - zobrazit kategorii na webu
   • type (string) - typ kategorie, možné hodnoty jsou:
    • homepage - odkaz na hlavní stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnou stránku
    • url - externí odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produkty
    • linkCategory - odkaz na kategorii
    • advisor - odkaz na rádce
   • type_of_items (string) - Typ položek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty)
    • label - štítek (v kategorii budou produkty které mají aktivní určený štítek)
    • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce)
   • manufacturer (string) - název výrobce. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type_of_items manufacturer.
   • label (string) - název štítku. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type_of_items label.
  • show_in_menu_yn (bool) - zobrazit kategorii v menu
   • descriptions (array) - pole objektů s texty
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • name - název kategorie
    • name_h1 (string) - nadpis stránky v kategorii
    • description_text (string) - text stránky
    • url (string) - url kategorie
    • link_url (string) - url adresa na kterou bude vést kategorie. bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu type linkcategory.
   • images (array) - pole objektů s cenami
    • url (string) - URL adresa obrázku
    • main_yn (bool) - hlavní obrázek
    • list_yn (bool) - seznamový obrázek
    • position (int) - pozice obrázku
    • titles (array) - pole objektů s popisky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • title (string) - popisek obrázku
   • creation_time (date) - datum a čas vytvoření
   • last_update_time (date) - datum a čas poslední změny
   • admin_url (string) - url do detailu kategorie v administraci
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "current_page": "",
    "current_page_items": "",
    "number_of_pages": "",
    "number_of_items": "",
    "categories": [
      {
        "code": "",
        "category_id": "",
        "parent_id": "",
        "position": "",
        "active_yn": "",
        "type": "",
        "type_of_items": "",
        "manufacturer": "",
        "show_in_menu_yn": "",
        "descriptions": [
          {
            "language": "",
            "name": "",
            "name_h1": "",
            "description_text": "",
            "url": ""
            "lunk_url": ""
          }
        ],
        "images": [
          {
            "url": "",
            "main_yn": "",
            "list_yn": "",
            "position": "",
            "titles": [
              {
                "language": "",
                "title": ""
              }
            ]
          }
        ],
        "creation_time": "",
        "last_update_time": "",
        "admin_url": "",
      }
    ]
  }

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna