Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Vytvoření objednávky

Požadavek

 • URI: /api/v2/orders

 • HTTP metoda: POST

 • hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:

  • send_emails_yn (bool) - poslání emailu který je navázán na stav objednávky, výchozí hodnota je true
  • send_sms_yn (bool) - poslání SMS která je navázána na stav objednávky, výchozí hodnota je true (SMS služba není standardně aktivní, více najdete v Nastavení SMS)
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externího systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky, jazyk musí být vytvořen v administraci eshopu
   • prices_with_vat_yn (bool) - příznak jestli jsou ceny s DPH, pokud není zadáno bere se podle nastavení z administrace
   • status (string) - název stavu objednávky z administrace (výchozí stav u nové objednávky je Přijatá), seznam stavů se dá zjistit pomocí metody GET, více v sekci Stavy objednávky
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • variable_symbol (string) - variabilní symbol (maximální délka 10 znaků, jen z číslice), pokud není uvedeno generuje se systémem z čísla objednávky
   • creation_time (date) - čas vytvoření objednávky
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - email zákazníka
    • phone (string) - telefon
    • firstname_invoice (string) - fakturační jméno
    • surname_invoice (string) - fakturační příjmení
    • street_invoice (string) - fakturační ulice a číslo
    • city_invoice (string) - fakturační město
    • state_invoice (string) - fakturační okres
    • zip_invoice (string) - fakturační PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturační země
    • postal_yn (bool) - příznak doručovací adresy, pokud posíláte doručovací adresu musí mít hodnotu true
    • firstname_postal (string) - doručovací jméno
    • surname_postal (string) - doručovací přijmení
    • street_postal (string) - doručovací ulice a číslo
    • city_postal (string) - doručovací město
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovací PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovací země
    • company_postal (string) - doručovací název firmy
    • company_yn (bool) - příznak jestli je zákazník firma
    • company (string) - název firmy, povinné pokud je firma
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - příznak jestli je firma plátce DPH
    • pricelist_name (string) - název ceníku
    • pricelist_percent (int) - procenta slevy ceníku (pouze informativní, s procenty se nikde nepočítá)
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
   • products (array) - pole objektů s produkty
    • code (string) - kód produktu
    • ean (string) - EAN produktu
    • title (string) - název produktu
    • quantity (float) - počet kusů
    • unit (string) - jednotka
    • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktu
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • weight (int) - váha jedné jednotky produktu v gramech
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu která se propisuje do faktury
    • parameters (array) - pole objektů s parametry produktu
     • name (string) - název parametru
     • value (string) - hodnota parametru
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje se s kódem dopravy (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje se s kódem platby (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - příznak jestli je se má poslat objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • value (string) - hodnota vlastního pole
 • příklad požadavku

  POST /api/v2/orders HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
  {
    "send_emails_yn": true,
    "send_sms_yn": true,
    "orders": [
      {
        "external_order_number": "",
        "language_id": "",
        "prices_with_vat_yn": "",
        "status": "",
        "paid_date": "",
        "tracking_code": "",
        "resolved_yn": "",
        "internal_note": "",
        "variable_symbol": "",
        "customer": {
          "email": "",
          "phone": "",
          "firstname_invoice": "",
          "surname_invoice": "",
          "street_invoice": "",
          "city_invoice": "",
          "state_invoice": "",
          "zip_invoice": "",
          "country_id_invoice": "",
          "postal_yn": "",
          "firstname_postal": "",
          "surname_postal": "",
          "street_postal": "",
          "city_postal": "",
          "state_postal": "",
          "zip_postal": "",
          "company_postal": "",
          "country_id_postal": "",
          "company_yn": "",
          "company": "",
          "ico": "",
          "dic": "",
          "vat_payer_yn": "",
          "customer_note": ""
        },
        "products": [
          {
            "code": "",
            "ean": "",
            "title": "",
            "quantity": "",
            "unit": "",
            "price_per_unit": "",
            "vat": "",
            "weight": "",
            "invoice_info": "",
            "parameters": [
              {
                "name": "",
                "value": ""
              }
            ]
          }
        ],
        "shipment": {
          "code": "",
          "name": "",
          "price": "",
          "vat": "",
          "affiliate_id": ""
        },
        "payment": {
          "code": "",
          "name": "",
          "price": "",
          "vat": "",
          "eet_yn": ""
        },
        "metas": [
          {
            "key": "",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Odpověd

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • external_order_number (string) - externí číslo objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky, pokud se objednávka nevytvoří, vrací null
   • order_url (string) - URL adresa kde se nachází objednávka
   • created_yn (bool) - příznak jestli se objednávka vytvořila
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "orders": [
      {
        "order_number": "",
        "order_url": "",
        "created": "",
        "messages": [
          {
            "object": "",
            "property": "",
            "message": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Aktualizace objednávek

Požadavek

 • URI: /api/v2/orders
 • HTTP metoda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • objednávky se párují podle čísla order_number. Při změně stavu se posílají emaily (pokud je nějaký email u stavu objednávky nastaven). V odpovědi jsou všechny objednávky které byly v požadavku.
  • send_emails_yn (bool) - poslání emailu při změně stavu (pokud je nějaký email nastaven), výchozí hodnota je true
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • status (string) - název stavu objednávky, stav musí být vytvořen v administraci, seznam stavů se dá zjistit pomocí metody GET /api/v2/orders/states
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • value (string) - hodnota vlastního pole
 • příklad požadavku

  PUT /api/v2/orders HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
  {
    "send_emails_yn": "",
    "orders": [
      {
        "order_number": "",
        "status": "",
        "paid_date": "",
        "tracking_code": "",
        "resolved_yn": "",
        "internal_note": "",
        "metas": [
          {
            "key": "",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Odpověď

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • order_url (string) - URL adresa kde se nachází objednávka
   • updated_yn (bool) - příznak jestli se objednávka aktualizovala
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "orders": [
      {
        "order_number": "",
        "order_url": "",
        "updated_yn": "",
        "messages": [
          {
            "object": "",
            "property": "",
            "message": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Smazání objednávek

 • URI: /api/v2/orders/?order_number={order_number}&order_numbers={order_numbers}
 • HTTP metoda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávek oddělená středníkem ;

Odpověď

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • deleted_yn (bool) - příznak jestli je objednávka smazaná
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "orders": [
      {
        "order_number": "",
        "deleted": "",
        "messages": [
          {
            "object": "",
            "property": "",
            "message": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Seznam objednávek

 • URI: /api/v2/orders/{order_number} ?order_numbers={order_numbers} &creation_time_from={creation_time_from} &creation_time_to={creation_time_to} &last_update_time_from={last_update_time_from} &page={page} &status={status} &paid_yn={paid_yn}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávek oddělená středníkem ;
  • creation_time_from (date) - vrátí objednávky vytvořené od tohoto data
  • creation_time_to (date) - vrátí objednávky vytvořené do tohoto data včetně
  • last_update_time_from (date) - vrátí objednávky změněné od tohoto data
  • paid_yn (bool) - pokud je 1, vrátí zaplacené objednávky
  • status (string) - stav objednávky, pokud bude prázdný, vrátí objednávky kde není žádný stav
  • language (language) - jazyková mutace na které objednávka vznikla
  • email (string) - email zákazníka objednávky
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1
  • order_by (string) - řazení, možné hodnoty jsou:
   • creation_time - seřadí podle času vytvoření
   • last_update_time - seřadí podle času změny
  • order_dir (string) - směr řazení, možné hodnoty jsou:
   • asc - vzestupně
   • desc - sestupně

Odpověď

Seznam objednávek je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:

  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • case_number (string) - číslo obchodního případu
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externího systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky
   • currency_id (currency) - měna objednávky
   • default_currency_rate (currency) - kurz pro výchozí měnu. Přepočet ceny do výchozí měny provedete jako: cena * (1 / default_currency_rate)
   • prices_with_vat_yn (bool) - příznak jestli jsou ceny s DPH
   • status_id (int) - ID stavu objednávky
   • status (string) - název stavu objednávky
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • oss_yn (bool) - příznak jestli byla objednávka vytvořena v režimu OSS
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • last_update_time (date) - datum aktualizace
   • creation_time (date) - datum vytvoření
   • variable_symbol (string) - variabilní symbol
   • total_weight (int) - celková váha objednávky
   • order_total (float) - celková cena s DPH
   • order_total_before_round (float) - celková cena s DPH před zaokrouhlením
   • order_total_rest (float) - hodnota zaokrouhlení celkové ceny s DPH
   • invoice_number (string) - číslo faktury
   • admin_url (string) - URL do detailu objednávky v administraci
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - email zákazníka
    • phone (string) - telefon
    • firstname_invoice (string) - fakturační jméno
    • surname_invoice (string) - fakturační příjmení
    • street_invoice (string) - fakturační ulice a číslo
    • city_invoice (string) - fakturační město
    • state_invoice (string) - fakturační okres
    • zip_invoice (string) - fakturační PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturační země
    • postal_yn (bool) - příznak doručovací adresy
    • firstname_postal (string) - doručovací jméno
    • surname_postal (string) - doručovací přijmení
    • street_postal (string) - doručovací ulice a číslo
    • city_postal (string) - doručovací město
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovací PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovací země
    • company_postal (string) - doručovací název firmy
    • company_yn (bool) - příznak jestli je zákazník firma
    • company (string) - název firmy
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - příznak jestli je firma plátce DPH
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
    • agreements (array) - pole objektů se souhlasy
     • name (string) - název souhlasu
     • valid_to (date) - čas do kdy je souhlas platný
     • status (bool) - stav souhlasu
   • products (array) - pole objektů s produkty
    • product_id (int) - ID produktu z databáze (pouze orientačně, pro párování produktů slouží code)
    • option_set_id (int) - ID varianty z databáze (pouze orientačně, pro párování produktů slouží code). Bude vyplněno pouze tehdy, pokud je položka varianta produktu.
    • code (string) - kód produktu nebo varianty produktu
    • ean (string) - EAN produktu nebo varianty produktu
    • title (string) - název produktu
    • quantity (float) - počet jednotek
    • unit (string) - jednotka
    • price_per_unit (float) - cena za jeden kus produktu
    • price (float) - celková cena za produkt
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • weight (int) - váha jedné jednotky produktu v gramech
    • availability (string) - dostupnost produktu ve chvíli kdy byl objednán
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu která se propisuje do faktury
    • parameters (array) - pole objektů s parametry produktu
     • name (string) - název konfigurace
     • value (string) - hodnota parametru
     • configurations (array) - pole objektů s konfiguracemi produktu
      • name (string) - název parametru
      • values (array) - pole hodnot
       • value (string) - hodnota
       • operation (string) - operace (+, -)
       • cena (float) - cena konfigurace (je již připočtena k ceně produktu)
   • discount_voucher (object) - slevový kupón
    • code (string) - kód slevového kuponu
    • type (string) - typ slevy, možné hodnoty jsou percent nebo price
    • amount (float) - výše slevy, pokud je typ slevy percent jsou to procenta, pokud price je to cena
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • quantity_discount (object) - množstevní sleva
    • type (string) - typ slevy, možné hodnoty jsou percent nebo price
    • amount (float) - výše slevy, pokud je typ slevy percent jsou to procenta, pokud price je to cena
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • loyalty_points (object) - věrnostní body
    • one_point_for (float) - hodnota (cena) jednoho bodu
    • amount (float) - výše slevy
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje se s kódem dopravy (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje se s kódem platby (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - příznak jestli je se má poslat objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • value (string) - hodnota
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "current_page": "",
    "current_page_items": "",
    "number_of_pages": "",
    "number_of_items": "",
    "orders": [
      {
        "order_number": "",
        "external_order_number": "",
        "language_id": "",
        "prices_with_vat_yn": "",
        "status_id": "",
        "status": "",
        "paid_date": "",
        "tracking_code": "",
        "resolved_yn": "",
        "internal_note": "",
        "last_update_time": "",
        "creation_time": "",
        "variable_symbol": "",
        "total_weight": "",
        "order_total": "",
        "order_total_before_round": "",
        "order_total_rest": "",
        "invoice_number": "",
        "customer": {
          "email": "",
          "phone": "",
          "firstname_invoice": "",
          "surname_invoice": "",
          "street_invoice": "",
          "city_invoice": "",
          "state_invoice": "",
          "zip_invoice": "",
          "country_id_invoice": "",
          "postal_yn": "",
          "firstname_postal": "",
          "surname_postal": "",
          "street_postal": "",
          "city_postal": "",
          "state_postal": "",
          "zip_postal": "",
          "country_id_postal": "",
          "company_postal": "",
          "company_yn": "",
          "company": "",
          "ico": "",
          "dic": "",
          "vat_payer_yn": "",
          "customer_note": "",
          "agreements": [
            {
              "name": "",
              "valid_to": "",
              "status": ""
            }
          ],
        },
        "products": [
          {
            "product_id": "",
            "option_set_id": "",
            "code": "",
            "ean": "",
            "title": "",
            "unit": "",
            "quantity": "",
            "price_per_unit": "",
            "price": "",
            "vat": "",
            "weight": "",
            "invoice_info": "",
            "parameters": [
              {
                "name": "",
                "value": ""
              }
            ],
            "configurations": [
              {
                "name": "",
                "values": [
                  {
                    "value": "",
                    "operation": "",
                    "price": ""
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "discount_voucher": {
          "code": "",
          "type": "",
          "amount": "",
          "discounts": [
            {
              "vat": "",
              "price": ""
            }
          ]
        },
        "quantity_discount": {
          "type": "",
          "amount": "",
          "discounts": [
            {
              "vat": "",
              "price": ""
            }
          ]
        },
        "loyalty_points": {
          "one_point_for": "",
          "amount": "",
          "discounts": [
            {
              "vat": "",
              "price": ""
            }
          ]
        },
        "shipment": {
          "name": "",
          "price": "",
          "vat": "",
          "affiliate_id": ""
        },
        "payment": {
          "name": "",
          "price": "",
          "vat": "",
          "eet_yn": ""
        }
      }
    ]
  }

HTML objednávka

Vrací dokument objednávky ve formátu HTML

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/html

 • HTTP metoda: GET

 • hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:

  • order_number (string) - číslo objednávky
 • hlavičky odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: text/html

Stavy objednávky

Vrací seznam stavů objednávek. V požadavku pro aktualizaci nebo vytvoření objednávky se dá použít název stavu v jakémkoliv jazyce.

 • URI: /api/v2/orders/states
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • states (array) - pole objektů se stavy
   • id (int) - ID stavu
   • type (string) - typ stavu, pokud je hodnota null, tak se jedná o vlastní stav, jinak to jsou systémové stavy:
    • Received - Přijatá
    • Canceled - Storno
    • PaymentSuccessful - Platba úspěšná
    • PaymentFailed - Platba selhala
    • PaymentCanceled - Platba zrušena
    • PaymentInProcess - Platba probíhá
    • Unresolved - Nedořešená
   • color (string) - barva pro odlišení stavu v HTML HEX formátu
   • names (object) - názvy stavu objednávky v jednotlivých jazycích, klíč v objektu je kód jazyka podle ISO 8601 a hodnota je název stavu např. { "cz": "Přijatá" }
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "states": [
      {
        "type": "",
        "color": "",
        "names": { }
      }
    ]
  }

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna