Dokumentace API - Objednávky

Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Vytvoření objednávky

Systém během importu objednávek přes API porovnává zákaznické údaje v e-shopu s těmi v objednávce. Když se najde shodný zákazník s emailem, pak je přiřazen k dané objednávce.

Požadavek

 • URI: /api/v2/orders
 • HTTP metoda: POST
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:

  • send_emails_yn (bool) - poslání emailu který je navázán na stav objednávky, výchozí hodnota je true
  • send_sms_yn (bool) - poslání SMS která je navázána na stav objednávky, výchozí hodnota je true (SMS služba není standardně aktivní, více najdete v Nastavení SMS)
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externího systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky, jazyk musí být vytvořen v administraci eshopu
   • prices_with_vat_yn (bool) - příznak jestli jsou ceny s DPH, pokud není zadáno bere se podle nastavení z administrace
   • status (string) - název stavu objednávky z administrace (výchozí stav u nové objednávky je Přijatá), seznam stavů se dá zjistit pomocí metody GET, více v sekci Stavy objednávky
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • variable_symbol (string) - variabilní symbol (maximální délka 10 znaků, jen číslice). Pokud není uvedeno, generuje se systémem z čísla obchodního případu. Možné hodnoty jsou:
    • case - doplní se automaticky variabilní symbol z čísla obchodního případu
    • order - doplní se automaticky variabilní symbol z čísla objednávky
    • variabilní symbol (maximální délka 10 znaků, jen číslice) - doplní se vlastní hodnota
   • creation_time (date) - čas vytvoření objednávky
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - email zákazníka
    • phone (string) - telefon
    • firstname_invoice (string) - fakturační jméno
    • surname_invoice (string) - fakturační příjmení
    • street_invoice (string) - fakturační ulice a číslo
    • city_invoice (string) - fakturační město
    • state_invoice (string) - fakturační okres
    • zip_invoice (string) - fakturační PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturační země
    • postal_yn (bool) - příznak doručovací adresy, pokud posíláte doručovací adresu musí mít hodnotu true
    • firstname_postal (string) - doručovací jméno
    • surname_postal (string) - doručovací přijmení
    • street_postal (string) - doručovací ulice a číslo
    • city_postal (string) - doručovací město
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovací PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovací země
    • company_postal (string) - doručovací název firmy
    • company_yn (bool) - příznak jestli je zákazník firma
    • company (string) - název firmy, povinné pokud je firma
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - příznak jestli je firma plátce DPH
    • pricelist_name (string) - název ceníku
    • pricelist_percent (int) - procenta slevy ceníku (pouze informativní, s procenty se nikde nepočítá)
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
   • products (array) - pole objektů s produkty
    • code (string) - kód produktu
    • code_supplier (string) - kód dodavatele
    • ean (string) - EAN produktu
    • title (string) - název produktu
    • quantity (float) - počet kusů
    • unit (string) - jednotka
    • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktu
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • buy_price (float) - nákupní cena
    • recycling_fee (float) - recyklační poplatek
    • weight (int) - váha jedné jednotky produktu v gramech
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu která se propisuje do faktury
    • parameters (array) - pole objektů s parametry produktu
     • name (string) - název parametru
     • value (string) - hodnota parametru
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje se s kódem dopravy (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje se s kódem platby (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - příznak jestli je se má poslat objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • value (string) - hodnota vlastního pole
   • invoice (object) - faktura, možnost vygenerování faktury
    • generate_yn (bool) - příznak o vygenerování faktury, pokud bude FALSE, nevygeneruje se vůbec, ani v případě že je zapnuté automatické generování faktury
    • expiration_date (date) - datum splatnosti, pokud není vyplněno, bere se aktuální datum + nastavená hodnota z administrace
    • date_of_issuance (date) - datum vystavení
    • date_of_vat_revenue_recognition (date) - datum zdanitelného plnění
 • příklad požadavku

   POST /api/v2/orders HTTP/1.1
   Content-Type: application/json
   Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
   {
     "send_emails_yn": true,
     "send_sms_yn": true,
     "orders": [
       {
         "external_order_number": "",
         "language_id": "",
         "prices_with_vat_yn": "",
         "status": "",
         "paid_date": "",
         "tracking_code": "",
         "resolved_yn": "",
         "internal_note": "",
         "variable_symbol": "",
         "customer": {
           "email": "",
           "phone": "",
           "firstname_invoice": "",
           "surname_invoice": "",
           "street_invoice": "",
           "city_invoice": "",
           "state_invoice": "",
           "zip_invoice": "",
           "country_id_invoice": "",
           "postal_yn": "",
           "firstname_postal": "",
           "surname_postal": "",
           "street_postal": "",
           "city_postal": "",
           "state_postal": "",
           "zip_postal": "",
           "company_postal": "",
           "country_id_postal": "",
           "company_yn": "",
           "company": "",
           "ico": "",
           "dic": "",
           "vat_payer_yn": "",
           "customer_note": ""
         },
         "products": [
           {
             "code": "",
             "code_supplier": "",
             "ean": "",
             "title": "",
             "quantity": "",
             "unit": "",
             "price_per_unit": "",
             "vat": "",
             "buy_price": "",
             "recycling_fee": "",
             "weight": "",
             "invoice_info": "",
             "parameters": [
               {
                 "name": "",
                 "value": ""
               }
             ]
           }
         ],
         "shipment": {
           "code": "",
           "name": "",
           "price": "",
           "vat": "",
           "affiliate_id": ""
         },
         "payment": {
           "code": "",
           "name": "",
           "price": "",
           "vat": "",
           "eet_yn": ""
         },
         "metas": [
           {
             "key": "",
             "value": ""
           }
         ],
         "invoice": {
           "generate_yn": "",
           "expiration_date": "",
           "date_of_issuance": "",
           "date_of_vat_revenue_recognition": ""
         }
       }
     ]
   }
  

Odpověd

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • external_order_number (string) - externí číslo objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky, pokud se objednávka nevytvoří, vrací null
   • order_url (string) - URL adresa kde se nachází objednávka
   • created_yn (bool) - příznak jestli se objednávka vytvořila
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
  
   {
     "orders": [
       {
         "order_number": "",
         "order_url": "",
         "created": "",
         "messages": [
           {
             "object": "",
             "property": "",
             "message": ""
           }
         ]
       }
     ]
   }
  

Aktualizace objednávek

Požadavek

 • URI: /api/v2/orders
 • HTTP metoda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:

  • objednávky se párují podle čísla order_number. Při změně stavu se posílají emaily (pokud je nějaký email u stavu objednávky nastaven). V odpovědi jsou všechny objednávky které byly v požadavku.
  • send_emails_yn (bool) - poslání emailu při změně stavu (pokud je nějaký email nastaven), výchozí hodnota je true
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • status (string) - název stavu objednávky, stav musí být vytvořen v administraci, seznam stavů se dá zjistit pomocí metody GET /api/v2/orders/states
   • status_id (int) - ID stavu objednávky, stav musí být vytvořen v administraci, seznam stavů se dá zjistit pomocí metody GET /api/v2/orders/states
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • value (string) - hodnota vlastního pole
   • invoice (object) - faktura, možnost vygenerování faktury
    • generate_yn (bool) - příznak o vygenerování faktury, pokud bude FALSE, nevygeneruje se vůbec, ani v případě že je zapnuté automatické generování faktury
    • expiration_date (date) - datum splatnosti, pokud není vyplněno, bere se aktuální datum + nastavená hodnota z administrace
    • date_of_issuance (date) - datum vystavení
    • date_of_vat_revenue_recognition (date) - datum zdanitelného plnění
 • příklad požadavku

   PUT /api/v2/orders HTTP/1.1
   Content-Type: application/json
   Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
   {
     "send_emails_yn": "",
     "orders": [
       {
         "order_number": "",
         "status": "",
         "status_id": "",
         "paid_date": "",
         "tracking_code": "",
         "resolved_yn": "",
         "internal_note": "",
         "metas": [
           {
             "key": "",
             "value": ""
           }
         ],
         "invoice": {
           "generate_yn": "",
           "expiration_date": "",
           "date_of_issuance": "",
           "date_of_vat_revenue_recognition": ""
         }
       }
     ]
   }
  

Odpověď

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • order_url (string) - URL adresa kde se nachází objednávka
   • updated_yn (bool) - příznak jestli se objednávka aktualizovala
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
  
   {
     "orders": [
       {
         "order_number": "",
         "order_url": "",
         "updated_yn": "",
         "messages": [
           {
             "object": "",
             "property": "",
             "message": ""
           }
         ]
       }
     ]
   }
  

Smazání objednávek

 • URI: /api/v2/orders/?order_number={order_number}&order_numbers={order_numbers}
 • HTTP metoda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávek oddělená středníkem ;

Odpověď

 • tělo:
  • orders (array) - pole objektů s objednávky
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • deleted_yn (bool) - příznak jestli je objednávka smazaná
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
  
   {
     "orders": [
       {
         "order_number": "",
         "deleted": "",
         "messages": [
           {
             "object": "",
             "property": "",
             "message": ""
           }
         ]
       }
     ]
   }
  

Seznam objednávek

 • URI: /api/v2/orders/{order_number} ?order_numbers={order_numbers} &creation_time_from={creation_time_from} &creation_time_to={creation_time_to} &last_update_time_from={last_update_time_from} &page={page} &status={status} &paid_yn={paid_yn}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • order_number (string) - číslo objednávky
  • order_numbers (string) - čísla objednávek oddělená středníkem ;
  • creation_time_from (date) - vrátí objednávky vytvořené od tohoto data
  • creation_time_to (date) - vrátí objednávky vytvořené do tohoto data včetně
  • last_update_time_from (date) - vrátí objednávky změněné od tohoto data
  • paid_yn (bool) - pokud je 1, vrátí zaplacené objednávky
  • status (string) - stav objednávky, pokud bude prázdný, vrátí objednávky kde není žádný stav
  • status_id (int) - ID stavu objednávky
  • language (language) - jazyková mutace na které objednávka vznikla
  • email (string) - email zákazníka objednávky
  • payment_type (string) - typ platby, možné hodnoty jsou: cash - hotově cashOnDelivery - dobírka command - převodem moneybookers - skrill paypal - PayPal payu - PayU homecredit - Homecredit tatrapay - TatraPay tatracardpay - CardPay comgate - ComGate cetelem - Hello bank gopay - GoPay fio - Fio gpwebpay - GP webpay cofidis - Cofidis essox - Essox twisto - Twisto cashOnCashRegister - Hotově na pokladně cardOnCashRegister - Kartou na pokladně thepay - ThePay custom - Vlastní
  • shipment_type (string) - typ dopravy, možné hodnoty jsou:
   • ceskaPosta - Česká pošta
   • slovenskaPosta - Slovenská pošta
   • ulozenka - Uloženka
   • zasilkovna - Zásilkovna
   • dpd - DPD
   • ppl - PPL
   • gls - GLS
   • custom - Vlastní doprava
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1
  • order_by (string) - řazení, možné hodnoty jsou:
   • creation_time - seřadí podle času vytvoření
   • last_update_time - seřadí podle času změny
  • order_dir (string) - směr řazení, možné hodnoty jsou:
   • asc - vzestupně
   • desc - sestupně

Odpověď

Seznam objednávek je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:

  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • orders (array) - pole objektů s objednávkami
   • order_number (string) - číslo objednávky
   • case_number (string) - číslo obchodního případu
   • external_order_number (string) - číslo objednávky z externího systému
   • language_id (language) - jazyk objednávky
   • currency_id (currency) - měna objednávky
   • default_currency_rate (currency) - kurz pro výchozí měnu. Přepočet ceny do výchozí měny provedete jako: cena * (1 / default_currency_rate)
   • prices_with_vat_yn (bool) - příznak jestli jsou ceny s DPH
   • status_id (int) - ID stavu objednávky
   • status (string) - název stavu objednávky
   • paid_date (date) - datum zaplacení objednávky
   • tracking_code (string) - trackovací kód pro dopravu
   • resolved_yn (bool) - příznak pro vyřešenou objednávku
   • oss_yn (bool) - příznak jestli byla objednávka vytvořena v režimu OSS
   • internal_note (string) - interní poznámka
   • last_update_time (date) - datum aktualizace
   • creation_time (date) - datum vytvoření
   • variable_symbol (string) - variabilní symbol
   • total_weight (int) - celková váha objednávky
   • order_total (float) - celková cena s DPH
   • order_total_before_round (float) - celková cena s DPH před zaokrouhlením
   • order_total_rest (float) - hodnota zaokrouhlení celkové ceny s DPH
   • invoice_number (string) - číslo faktury
   • origin (string) - původ vytvoření objednávky, možné hodnota jsou:
    • admin - vytvoření ručně v administraci
    • frontend - vytvoření zákazníkem na eshopu
    • api - vytvoření posláním dat přes API
    • cash-register - vytvoření přes pokladnu
   • admin_url (string) - URL do detailu objednávky v administraci
   • customer (object) - zákazník
    • email (email) - email zákazníka
    • phone (string) - telefon
    • code (string) - zákaznické číslo
    • firstname_invoice (string) - fakturační jméno
    • surname_invoice (string) - fakturační příjmení
    • street_invoice (string) - fakturační ulice a číslo
    • city_invoice (string) - fakturační město
    • state_invoice (string) - fakturační okres
    • zip_invoice (string) - fakturační PSČ
    • country_id_invoice (country) - fakturační země
    • postal_yn (bool) - příznak doručovací adresy
    • firstname_postal (string) - doručovací jméno
    • surname_postal (string) - doručovací přijmení
    • street_postal (string) - doručovací ulice a číslo
    • city_postal (string) - doručovací město
    • state_postal (string) - doručovací okres
    • zip_postal (string) - doručovací PSČ
    • country_id_postal (country) - doručovací země
    • company_postal (string) - doručovací název firmy
    • company_yn (bool) - příznak jestli je zákazník firma
    • company (string) - název firmy
    • ico (string) - IČO
    • dic (string) - DIČ
    • vat_payer_yn (bool) - příznak jestli je firma plátce DPH
    • customer_note (string) - poznámka zákazníka
    • agreements (array) - pole objektů se souhlasy
     • name (string) - název souhlasu
     • valid_to (date) - čas do kdy je souhlas platný
     • status (bool) - stav souhlasu
   • products (array) - pole objektů s produkty
    • product_id (int) - ID produktu z databáze (pouze orientačně, pro párování produktů slouží code)
    • option_set_id (int) - ID varianty z databáze (pouze orientačně, pro párování produktů slouží code). Bude vyplněno pouze tehdy, pokud je položka varianta produktu.
    • code (string) - kód produktu nebo varianty produktu
    • code_supplier (string) - kód dodavatele produktu nebo varianty produktu
    • ean (string) - EAN produktu nebo varianty produktu
    • title (string) - název produktu
    • quantity (float) - počet jednotek
    • unit (string) - jednotka
    • length (string) - množství
    • length_unit (string) - jednotka množství
    • price_per_unit (float) - cena za jednu jednotku produktu (cena je s nebo bez DPH podle přiznaku prices_with_vat_yn)
    • price (float) - celková cena za produkt (cena je s nebo bez DPH podle přiznaku prices_with_vat_yn)
    • price_with_vat (float) - celková cena za produkt s DPH
    • price_without_vat (float) - celková cena za produkt bez DPH
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • buy_price (float) - nákupní cena za jednu jednotku produktu
    • weight (int) - váha jedné jednotky produktu v gramech
    • availability (string) - dostupnost produktu ve chvíli kdy byl objednán
    • invoice_info (string) - poznámka k produktu která se propisuje do faktury
    • parameters (array) - pole objektů s parametry produktu
     • name (string) - název konfigurace
     • value (string) - hodnota parametru
    • configurations (array) - pole objektů s konfiguracemi produktu
     • name (string) - název parametru
     • values (array) - pole hodnot
      • value (string) - hodnota
      • operation (string) - operace (+, -)
      • cena (float) - cena konfigurace (je již připočtena k ceně produktu)
   • discount_voucher (object) - slevový kupón
    • code (string) - kód slevového kuponu
    • type (string) - typ slevy, možné hodnoty jsou percent nebo price
    • amount (float) - výše slevy, pokud je typ slevy percent jsou to procenta, pokud price je to cena
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • quantity_discount (object) - množstevní sleva
    • type (string) - typ slevy, možné hodnoty jsou percent nebo price
    • amount (float) - výše slevy, pokud je typ slevy percent jsou to procenta, pokud price je to cena
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • loyalty_points (object) - věrnostní body
    • one_point_for (float) - hodnota (cena) jednoho bodu
    • amount (float) - výše slevy
    • discounts (array) - pole objektů se slevami rozpočínanými pro jednotliv hladiny DPH
     • price (float) - hodnota slevy
     • vat (float) - DPH v %
   • shipment (object) - doprava
    • code (string) - kód dopravy, páruje se s kódem dopravy (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název dopravy
    • price (float) - cena dopravy
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • affiliate_id (string) - ID pobočky dopravy
   • payment (object) - platba
    • code (string) - kód platby, páruje se s kódem platby (ve vlastních polích) v administraci
    • name (string) - název platby
    • price (float) - cena platby
    • vat (float) - hodnota DPH v %
    • eet_yn (bool) - příznak jestli je se má poslat objednávka do EET
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • value (string) - hodnota
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
  
   {
     "current_page": "",
     "current_page_items": "",
     "number_of_pages": "",
     "number_of_items": "",
     "orders": [
       {
         "order_number": "",
         "external_order_number": "",
         "language_id": "",
         "prices_with_vat_yn": "",
         "status_id": "",
         "status": "",
         "paid_date": "",
         "tracking_code": "",
         "resolved_yn": "",
         "internal_note": "",
         "last_update_time": "",
         "creation_time": "",
         "variable_symbol": "",
         "total_weight": "",
         "order_total": "",
         "order_total_before_round": "",
         "order_total_rest": "",
         "invoice_number": "",
         "origin": "",
         "customer": {
           "email": "",
           "phone": "",
           "code": "",
           "firstname_invoice": "",
           "surname_invoice": "",
           "street_invoice": "",
           "city_invoice": "",
           "state_invoice": "",
           "zip_invoice": "",
           "country_id_invoice": "",
           "postal_yn": "",
           "firstname_postal": "",
           "surname_postal": "",
           "street_postal": "",
           "city_postal": "",
           "state_postal": "",
           "zip_postal": "",
           "country_id_postal": "",
           "company_postal": "",
           "company_yn": "",
           "company": "",
           "ico": "",
           "dic": "",
           "vat_payer_yn": "",
           "customer_note": "",
           "agreements": [
             {
               "name": "",
               "valid_to": "",
               "status": ""
             }
           ],
         },
         "products": [
           {
             "product_id": "",
             "option_set_id": "",
             "code": "",
             "code_supplier": "",
             "ean": "",
             "title": "",
             "unit": "",
             "length": "",
             "length_unit": "",
             "quantity": "",
             "price_per_unit": "",
             "price": "",
             "price_with_vat": "",
             "price_without_vat": "",
             "vat": "",
             "buy_price": "",
             "weight": "",
             "invoice_info": "",
             "parameters": [
               {
                 "name": "",
                 "value": ""
               }
             ],
             "configurations": [
               {
                 "name": "",
                 "values": [
                   {
                     "value": "",
                     "operation": "",
                     "price": ""
                   }
                 ]
               }
             ]
           }
         ],
         "discount_voucher": {
           "code": "",
           "type": "",
           "amount": "",
           "discounts": [
             {
               "vat": "",
               "price": ""
             }
           ]
         },
         "quantity_discount": {
           "type": "",
           "amount": "",
           "discounts": [
             {
               "vat": "",
               "price": ""
             }
           ]
         },
         "loyalty_points": {
           "one_point_for": "",
           "amount": "",
           "discounts": [
             {
               "vat": "",
               "price": ""
             }
           ]
         },
         "shipment": {
           "name": "",
           "price": "",
           "vat": "",
           "affiliate_id": ""
         },
         "payment": {
           "name": "",
           "price": "",
           "vat": "",
           "eet_yn": ""
         }.
         "metas": [
           {
             "key": "",
             "type": "",
             "value": "",
             "values": {
               "cs": {
                 "language": "cs",
                 "value": ""
               }
             }
           }
         ]
       }
     ]
   }
  

PDF objednávka

Vrací dokument objednávky ve formátu PDF

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/pdf
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:

  • order_number (string) - číslo objednávky
 • hlavičky odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/pdf
  

Přidání záznamu do historie objednávky

Přidá záznam do historie objednávky. Jeden pořadavek znamená přidání jednoho záznamu do historie. Slouží hlavně pro systémy třetích stran, které chtějí informovat administrátora eshopu o tom, že proběhla nějaká událost. Čas události nelze upravovat, pokud chcete můžete si poslat čas v datech události.

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/history
 • HTTP metoda: POST
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:

  • order_number (string) - číslo objednávky
 • tělo:

  • data (array) - pole objektů daty historie
   • name (string) - název, ořízne se na délku max. 50 znaků a odstraní se HTML značky
    • value (string) - hodnota, ořízne se na délku max. 500 znaků a odstraní se HTML značky
 • příklad požadavku

   PUT /api/v2/orders HTTP/1.1
   Content-Type: application/json
   Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
   {
     "data": [
       {
         "name": "",
         "value": ""
       }
     ]
   }
  

Historie objednávky

Vrací seznam událostí z historie objednávky. Data historie mohou obsahovat HTML značky.

 • URI: /api/v2/orders/{order_number}/history
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:
  • order_number (string) - číslo objednávky

Odpověd

 • tělo:
  • number_of_items (int) - počet položek historie
  • history (array) - pole objektů s událostmi historie
   • event (string) - název události
   • user_name (string) - jméno uživatele který událost provedl
   • changes (object) - pole objektů se změnami
    • name (string) - název zněny
     • before (string) - hodnota před změnou
     • after (string) - hodnota po změně
   • admin_yn (bool) - příznak jestli událost pochází z eshopu, nebo z administrace. Pokud pochází událost z API, bude true
   • data (array) - pole objektů s daty
    • name (string) - název
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (datetime) - čas události

Stavy objednávky

Vrací seznam stavů objednávek. V požadavku pro aktualizaci nebo vytvoření objednávky se dá použít název stavu v jakémkoliv jazyce.

 • URI: /api/v2/orders/states
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • states (array) - pole objektů se stavy
   • id (int) - ID stavu
   • type (string) - typ stavu, pokud je hodnota null, tak se jedná o vlastní stav, jinak to jsou systémové stavy:
    • Received - Přijatá
    • Canceled - Storno
    • PaymentSuccessful - Platba úspěšná
    • PaymentFailed - Platba selhala
    • PaymentCanceled - Platba zrušena
    • PaymentInProcess - Platba probíhá
    • Unresolved - Nedořešená
   • color (string) - barva pro odlišení stavu v HTML HEX formátu
   • names (object) - názvy stavu objednávky v jednotlivých jazycích, klíč v objektu je kód jazyka podle ISO 8601 a hodnota je název stavu např. { "cz": "Přijatá" }
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
  
   {
     "states": [
       {
         "id": "",
         "type": "",
         "color": "",
         "names": { }
       }
     ]
   }
  
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora