Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Produkty


Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Aktualizace produktu

Požadavek

 • URI: /api/v2/products
 • HTTP metoda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • produkty a varianty se párují podle hodnoty code
  • pokud bude jakákoliv hodnota u variant null dědí se od produktu
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • active_yn (bool) - zobrazit produkt na webu
   • archived_yn (bool) - archivovaný produkt
   • replacement_product_code (string) - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • stock (float) - počet jednotek na skladě
   • availability (string) - název dostupnosti. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (hodnota stock musí být prázdná nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
   • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
   • prices (array) - pole objektů s cenami
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
     • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
     • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
     • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
     • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
    • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
    • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
   • variants (array) - pole objektů s variantami
    • code (string) - kód varianty, páruje se podle existující hodnoty v databázi
    • active_yn (bool) - zobrazit variantu na webu
    • stock (float) - počet jednotek na skladě
    • availability (string) - název dostupnosti. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (hodnota stock musí být prázdná nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
    • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
    • prices (array) - pole objektů s cenami
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
      • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
      • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
      • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
      • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
     • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
     • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
   • metas (array) - pole objektů s vlastnimi poli
    • key (string) - klíč vlastního pole. Vlastní pole musí být v administraci založeno.
    • value (string) - hodnota vlastního pole. Použít v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole hodnot vlastního pole podle jazykových mutací
     • language (language) - jazyk hodnoty
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (date) - čas vytvoření produktu
   • last_update_time (date) - čas poslední aktualizace produktu
  • variants (array) - pole objektů s variantami (viz. varianty v produktu). Možno poslat i bez produktu, pouze jako seznam variant.

Odpověď

 • tělo:
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu
   • product_url (string) - URL adresa kde se nachází produkt
   • updated_yn (bool) - příznak jestli se produkt aktualizoval
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování produktu
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy

Seznam produktů

 • URI: /api/v2/products/
 • URI: /api/v2/products/simple - vrací pouze zjednodušené produkty
 • URI: /api/v2/products/prices - vrací pouze produkty s kódem, cenami, kódem variant a cenami variant
 • URI: /api/v2/products/parameters - vrací pouze produkty s kódem, parametry, kódem variant a parametry variant
 • URI: /api/v2/products/labels - vrací pouze produkty s kódem, štítky, kódem variant a štítky variant
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:
  • code (string) - kód produktu
  • codes (string) - kódy produktů oddělené středníkem ;
  • variant_codes (string) - kódy variant oddělené středníkem ; (v případě použití tohoto parametru, vrací produkt který obsahuje požadovanou variantu)
  • last_update_time_from (date) - vrátí produkty změněné od tohoto data
  • active_yn (bool) - vrátí pouze aktivní nebo neaktivní produkty
  • archived_yn (bool) - vrátí pouze archivované nebo nearchivované produkty
  • in_stock_yn (bool) - vrátí pouze produkty skladem nebo produkty s ostatními dostupnostmi
  • language (language) - jazyk, vrací pouze produkty v aktivní jazyce, a pouze s daty které se vážou na jazyk (např. ceny a texty). Pokud není definováno, vrací produkty a data ve všech jazycích
  • pricelist (string) - název ceníku, vrátí produkty pouze s tímto ceníkem
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam produktů je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 50 položek na stránku. Pokud bude jakákoliv hodnota u variant null dědí se od produktu.

 • tělo:
  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • code_supplier (string) - kód dodavatele
   • ean (string) - EAN
   • product_id (int) - interní ID produktu
   • active_yn (bool) - zobrazit produkt na webu
   • archived_yn (bool) - archivovaný produkt
   • replacement_product_code (string) - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
   • descriptions (array) - pole objektů s texty
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • title (string) - název produktu
    • short_description (string) - krátký popis, bez HTML formátování
    • long_description (string) - dlouhý popis, může obsahovat formátování pouze pomocí HTML značek
    • url (string) - URL adresa produktu
    • unit (string) - název jednotky v daném jazyce
   • manufacturer (string) - výrobce
   • stock (float) - počet jednotek na skladě
   • availability (string) - název dostupnosti
   • weight (int) - váha v gramech
   • shipment_group (string) - skupina doprav
   • images (array) - pole objektů s cenami
    • url (string) - URL adresa obrázku
    • main_yn (bool) - hlavní obrázek
    • list_yn (bool) - seznamový obrázek
    • position (int) - pozice obrázku
    • titles (array) - pole objektů s popisky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • title (string) - popisek obrázku
   • categories (array) - pole objektů s kategoriemi
    • category_id (int) - ID kategorie
    • code (string) - kód kategorie
    • main_yn (bool) - příznak hlavní kategorie, pokud je true, je tato kategorie u tohoto produktu hlavní
    • position (int) - pozice produktu v kategorii
    • name (string) - pouze orientační název kategorie, není zaručeno z jakého jazyka se vezme
   • groups (array) - skupiny do kterých je produkt zařazen
   • prices (array) - pole objektů s cenami
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
     • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
     • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
     • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
     • product_discount_real - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny , vypočítává se takto:
      • hodnota slevy na produkt (product_discount) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
     • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
     • price_with_vat - koncová cena s DPH
     • price_without_vat - koncová cena bez DPH
    • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
    • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
   • parameters (array) - pole objektů s parametry
    • name (object) - objekt s názvy parametrů v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu (language))
    • values (array) - pole objektů s hodnoty parametrů v jednotlivých jazycich (klíč každé položky v objektu je typu (language))
   • labels (array) - pole objektů se štítky
    • name (object) - objekt s názvy štítků v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu (language))
    • active_yn (bool) - štítek aktivní
    • active_from (date) - štítek aktivní od data
    • active_to (date) - štítek aktivní do data
   • variants (array) - pole objektů s variantami
    • code (string) - kód varianty
    • code_supplier (string) - kód dodavatele
    • ean (string) - EAN
    • variant_id (int) - interní ID varianty
    • active_yn (bool) - zobrazit variantu na webu
    • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
    • stock (float) - počet jednotek na skladě
    • availability (string) - název dostupnosti
    • weight (string) - váha v gramech
    • image (string) - URL adresa produktu
    • prices (array) - pole objektů s cenami
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
      • name (string) - název ceníku
      • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
      • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
      • product_discount_real - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny , vypočítává se takto:
       • hodnota slevy na produkt (product_discount) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
      • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
      • price_with_vat - koncová cena s DPH
      • price_without_vat - koncová cena bez DPH
     • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
     • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
    • parameters (array) - pole objektů s parametry
     • name (object) - objekt s názvy parametrů v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu (language))
     • values (array) - pole objektů s hodnoty parametrů v jednotlivých jazycich (klíč každé položky v objektu je typu (language))
    • labels (array) - pole objektů se štítky
     • name (object) - objekt s názvy štítků v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu (language))
     • active_yn (bool) - štítek aktivní
     • active_from (date) - štítek aktivní od data
     • active_to (date) - štítek aktivní do data
    • metas (array) - pole objektů s vlastními poli variant
     • key (string) - klíč vlastního pole
     • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
     • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
      • language (language) - specifikace jazykové mutace
      • value (string) - hodnota
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli produktů
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • value (string) - hodnota
   • admin_url (string) - URL do detailu produktu v administraci

Smazání produktů

 • URI: /api/v2/products/{code}/?codes={code}
 • HTTP metoda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
  • codes (string) - kódy produktů oddělené středníkem ; nebo jako pole

Odpověď

 • tělo:
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu
   • deleted_yn (bool) - příznak jestli se produkt smazal
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna