Dokumentace API - Produkty

Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Aktualizace produktu

Požadavek

 • URI: /api/v2/products
 • HTTP metoda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • produkty a varianty se párují podle hodnoty code
  • pokud bude jakákoliv hodnota u variant null dědí se od produktu
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • active_yn (bool) - zobrazit produkt na webu
   • archived_yn (bool) - archivovaný produkt
   • replacement_product_code (string) - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • stock (float) - počet jednotek na skladě
   • stock_position (string) - pozice na skladě
   • availability (string) - název dostupnosti. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (hodnota stock musí být prázdná nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
   • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
   • adult_yn (bool) - pouze pro dospělé
   • prices (array) - pole objektů s cenami
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
     • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
     • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
     • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
     • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
    • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
    • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
   • variants (array) - pole objektů s variantami
    • code (string) - kód varianty, páruje se podle existující hodnoty v databázi
    • active_yn (bool) - zobrazit variantu na webu
    • stock (float) - počet jednotek na skladě
    • stock_position (string) - pozice na skladě
    • availability (string) - název dostupnosti. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (hodnota stock musí být prázdná nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
    • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
    • prices (array) - pole objektů s cenami
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
      • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
      • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
      • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
      • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
     • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
     • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
   • metas (array) - pole objektů s vlastnimi poli
    • key (string) - klíč vlastního pole. Vlastní pole musí být v administraci založeno.
    • value (string) - hodnota vlastního pole. Použít v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole hodnot vlastního pole podle jazykových mutací
     • language (language) - jazyk hodnoty
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (date) - čas vytvoření produktu
   • last_update_time (date) - čas poslední aktualizace produktu
  • variants (array) - pole objektů s variantami (viz. varianty v produktu). Možno poslat i bez produktu, pouze jako seznam variant.

Odpověď

 • tělo:
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu
   • product_url (string) - URL adresa kde se nachází produkt
   • updated_yn (bool) - příznak jestli se produkt aktualizoval
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování produktu
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy

Seznam produktů

 • URI: /api/v2/products/
 • URI: /api/v2/products/simple - vrací pouze zjednodušené produkty
 • URI: /api/v2/products/prices - vrací pouze produkty s kódem, cenami, kódem variant a cenami variant
 • URI: /api/v2/products/parameters - vrací pouze produkty s kódem, parametry, kódem variant a parametry variant
 • URI: /api/v2/products/labels - vrací pouze produkty s kódem, štítky, kódem variant a štítky variant
 • URI: /api/v2/products/related - vrací pouze produkty s kódem, a položky related, accessories, alternative, gifts, sets
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry:
  • code (string) - kód produktu
  • codes (string) - kódy produktů oddělené středníkem ;
  • variant_codes (string) - kódy variant oddělené středníkem ; (v případě použití tohoto parametru, vrací produkt který obsahuje požadovanou variantu)
  • last_update_time_from (date) - vrátí produkty změněné od tohoto data
  • active_yn (bool) - vrátí pouze aktivní nebo neaktivní produkty
  • archived_yn (bool) - vrátí pouze archivované nebo nearchivované produkty
  • in_stock_yn (bool) - vrátí pouze produkty skladem nebo produkty s ostatními dostupnostmi
  • language (language) - jazyk, vrací pouze produkty v aktivní jazyce, a pouze s daty které se vážou na jazyk (např. ceny a texty). Pokud není definováno, vrací produkty a data ve všech jazycích
  • pricelist (string) - název ceníku, vrátí produkty pouze s tímto ceníkem
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam produktů je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 50 položek na stránku. Pokud bude jakákoliv hodnota u variant null dědí se od produktu.

 • tělo:
  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • code_supplier (string) - kód dodavatele
   • ean (string) - EAN
   • product_id (int) - interní ID produktu
   • active_yn (bool) - zobrazit produkt na webu
   • archived_yn (bool) - archivovaný produkt
   • replacement_product_code (string) - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
   • adult_yn (bool) - pouze pro dospělé
   • descriptions (array) - pole objektů s texty
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • title (string) - název produktu
    • short_description (string) - krátký popis, bez HTML formátování
    • long_description (string) - dlouhý popis, může obsahovat formátování pouze pomocí HTML značek
    • url (string) - URL adresa produktu
    • seo_title (string) - SEO titulek produktu
    • seo_description (string) - META popisek stránky produktu
    • seo_url (string) - vlastní koncovka URL adresy
    • unit (string) - název jednotky v daném jazyce
   • manufacturer (string) - výrobce
   • stock (float) - počet jednotek na skladě
   • stock_position (string) - pozice na skladě
   • availability (string) - název dostupnosti
   • availability_type (string) - typ dostupnosti, hodnoty mohou být:
    • OnRequest - na dotaz
    • NotAvailable - není skladem
    • InStock - skladem
    • Custom - vlastní
   • weight (int) - váha v gramech
   • shipment_group (string) - skupina doprav
   • images (array) - pole objektů s obrázky
    • url (string) - URL adresa obrázku
    • main_yn (bool) - hlavní obrázek
    • list_yn (bool) - seznamový obrázek
    • position (int) - pozice obrázku
    • titles (array) - pole objektů s popisky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • title (string) - popisek obrázku
   • categories (array) - pole objektů s kategoriemi
    • category_id (int) - ID kategorie
    • code (string) - kód kategorie
    • main_yn (bool) - příznak hlavní kategorie, pokud je true, je tato kategorie u tohoto produktu hlavní
    • position (int) - pozice produktu v kategorii
    • name (string) - pouze orientační název kategorie, není zaručeno z jakého jazyka se vezme
   • groups (array) - skupiny do kterých je produkt zařazen
   • prices (array) - pole objektů s cenami
    • language (language) - specifikace jazykové mutace
    • currency (currency) - měna
    • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
     • name (string) - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
     • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
     • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
     • product_discount_real - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny , vypočítává se takto:
      • hodnota slevy na produkt (product_discount) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
     • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
     • price_with_vat - koncová cena s DPH
     • price_without_vat - koncová cena bez DPH
    • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
    • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
    • recycling_fee (float) - recyklační poplatek
   • vats (object) - objekt s DPH v jednotlivých zemích (klíč každé položky v objektu je typu country), pouze pokud je aktivní OSS
   • parameters (array) - pole objektů s parametry
    • name (object) - objekt s názvy parametrů v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu language)
    • values (array) - pole objektů s hodnoty parametrů v jednotlivých jazycich (klíč každé položky v objektu je typu language)
   • labels (array) - pole objektů se štítky
    • name (object) - objekt s názvy štítků v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu language)
    • active_currently_yn (bool) - štítek aktuálně aktivní, zohledňuje i data od a do
    • active_yn (bool) - štítek aktivní
    • active_from (date) - štítek aktivní od data
    • active_to (date) - štítek aktivní do data
   • variants (array) - pole objektů s variantami
    • code (string) - kód varianty
    • code_supplier (string) - kód dodavatele
    • ean (string) - EAN
    • variant_id (int) - interní ID varianty
    • active_yn (bool) - zobrazit variantu na webu
    • can_add_to_basket_yn (bool) - lze přidat do košíku
    • stock (float) - počet jednotek na skladě
    • stock_position (string) - pozice na skladě
    • availability (string) - název dostupnosti
    • availability_type (string) - typ dostupnosti, hodnoty mohou být:
     • OnRequest - na dotaz
     • NotAvailable - není skladem
     • InStock - skladem
     • Custom - vlastní
    • weight (string) - váha v gramech
    • image (string) - URL adresa produktu
    • prices (array) - pole objektů s cenami
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • currency (currency) - měna
     • pricelists (array) - pole objektů s ceníky
      • name (string) - název ceníku
      • price_original (float) - původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další
      • product_discount (float) - sleva na produkt v procentech
      • product_discount_real - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny , vypočítává se takto:
       • hodnota slevy na produkt (product_discount) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
      • price_sale (float) - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
      • price_with_vat - koncová cena s DPH
      • price_without_vat - koncová cena bez DPH
     • price_purchase (float) - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora
     • price_common (float) - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech
    • parameters (array) - pole objektů s parametry
     • name (object) - objekt s názvy parametrů v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu language)
     • values (array) - pole objektů s hodnoty parametrů v jednotlivých jazycich (klíč každé položky v objektu je typu language)
    • labels (array) - pole objektů se štítky
     • name (object) - objekt s názvy štítků v jednotlivých jazycích (klíč každé položky v objektu je typu language)
     • active_currently_yn (bool) - štítek aktuálně aktivní, zohledňuje i data od a do
     • active_yn (bool) - štítek aktivní
     • active_from (date) - štítek aktivní od data
     • active_to (date) - štítek aktivní do data
    • metas (array) - pole objektů s vlastními poli variant
     • key (string) - klíč vlastního pole
     • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
     • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
      • language (language) - specifikace jazykové mutace
      • value (string) - hodnota
   • related (array) - související produkty, pole kódů produktů. Pokud je k produktu přiřazen produkt který nemá kód, v seznamu nebude.
   • accessories (array) - příslušenství, pole kódů produktů. Pokud je k produktu přiřazen produkt který nemá kód, v seznamu nebude.
   • alternative (array) - alternativní produkty, pole kódů produktů. Pokud je k produktu přiřazen produkt který nemá kód, v seznamu nebude.
   • gifts (array) - dárky, pole kódů produktů. Pokud je k produktu přiřazen produkt který nemá kód, v seznamu nebude.
   • sets (array) - sady, pole kódů produktů. Pokud je k produktu přiřazen produkt který nemá kód, v seznamu nebude.
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli produktů
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • value (string) - hodnota
   • admin_url (string) - URL do detailu produktu v administraci

Smazání produktů

 • URI: /api/v2/products/{code}/?codes={code}
 • HTTP metoda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
  • codes (string) - kódy produktů oddělené středníkem ; nebo jako pole

Odpověď

 • tělo:
  • products (array) - pole objektů s produkty
   • code (string) - kód produktu
   • deleted_yn (bool) - příznak jestli se produkt smazal
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy

Smazání variant

 • URI: /api/v2/products/variants/?codes={code}
 • HTTP metoda: DELETE
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry (musí být definovám alespoň jeden parametr):
  • codes (string) - kódy variant oddělené středníkem ; nebo jako pole

Odpověď

 • tělo:
  • variants (array) - pole objektů s variantami
   • code (string) - kód varianty
   • deleted_yn (bool) - příznak jestli se varianta smazala
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora