Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní informace

 • Pro komuninaci s API budete potřebovat login a heslo, které najdete v administraci na Propojení > API.
 • API je na adrese: https://NAZEV-PROJEKTU.admin.ZNACKA-SERVERU.upgates.com/api/v2.
 • Každý požadavek, který má v těle JSON, by měl mít hlavičku Content-Type: application/json.
 • V případě chyby vrací API JSON s textem zprávy a odpovídající stavový kód.
 • API pracuje v kódování UTF-8, tzn. obsah všech požadavků musí být v tomto kódování.

Autentizace

 • Musíte si v administraci založit přístup do API.
 • Autentizace probíhá pomocí HTTP Basic authentication.
 • Každý požadavek musí mít hlavičku Authorization. Hodnotou této hlavičky je Basic a v base64 zakodované login:heslo.
 • Celá hlavička může vypadat např. takto: Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0

Stavové kódy

 • 200 - úspěšně zpracovaný požadavek.
 • 400 - špatný požadavek, nevalidní JSON v těle požadavku, pokud požadavek vyžaduje JSON, musí to být JSON Object.
 • 401 - chyba při autentizaci (špatný login nebo heslo, špatná metoda autentizace, chybějící hlavička pro autentizaci).
 • 404 - špatná URL adresa požadavku.
 • 405 - nepodporovaná metoda API.
 • 500 - chyba serveru, pokud nastane kontaktujte technickou podporu UPgates

HTTP metody

Pro přepsání HTTP metody můžete použít hlavičku X-HTTP-Method-Override. Požadavek může být např. POST, ale v pokud bude v požadavku tato hlavička s hodnotou DELETE, vyhodnotí se jako DELETE. API podporuje následující HTTP metody:

 • POST - vytvoření
 • PUT - aktualizace
 • DELETE - smazání
 • GET - získání dat

Datové typy

Položky které jsou v popisech tučně jsou povinné, datový typ je uveden v závorce u každé položky v popisu jednotlivých API.

 • bool - true / false, 1 / 0
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot
 • object - JSON Object
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků dle ISO 8601
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Testování

Pro testování API můžete použít:

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna