Dokumentace API - Zákazníci

Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Seznam zákazníků

 • URI: /api/v2/customers/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &active_yn={active_yn} &blocked_yn={blocked_yn} &language={language} &pricelist={pricelist} &page={page}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • creation_time_from (date) - pouze zákazníci vytvoření od data
  • last_update_time_from (date) - pouze zákazníci u kterých došlo ke změně od data
  • code (string) - kód zákazníka
  • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
  • blocked_yn (bool) - blokovaní / neblokovaní
  • language (language) - jazyk zákazníka
  • pricelist (string) - ceník
  • email (string) - email
  • phone (string) - telefon
  • company_name (string) - název firmy
  • company_number (string) - DIČ
  • company_vat_number (string) - IČO
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam zákazníků je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:
  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • customers (array) - pole objektů se zákazníky
   • customer_id (int) - ID zákazníka
   • type (string) - typ zákazníka, možné hodnoty jsou:
    • contact - kontakt (neregistrovaný zákazník)
    • customer - zákazník (registrovaný zákazník)
    • company - firma (registrovaný zákazník který má navíc firemní údaje)
   • degree (string) - titul
   • firstname (string) - křestní jméno
   • surname (string) - příjmení
   • nickname (string) - přezdívka
   • code (string) - kód zákazníka
   • language (language) - jazyk zákazníka
   • newsletter_yn (bool) - chce / nechce dostávat newsletter
   • newsletter_accept (string) - akceptuje zákazník newsletter (náhrada za newsletter_yn), možné hodnoty jsou:
    • notset - nenastaveno
    • no - ne
    • yes - ano
    • excluded - vyloučen (dle nastavení zákazník neotevřel určitý počet newsletteru)
   • pricelist (string) - ceník zákazníka
   • turnover (string) - obrat zákazníka
   • company (object) - firemní údaje
    • name (string) - název firmy
    • company_number (string) - IČO
    • vat_number (string) - DIČ
   • communication (object) - komunikace
    • phone (string) - telefon
    • fax (string) - FAX
    • im (string) - instant messaging
   • login (object) - přihlašovací údaje
    • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
    • blocked_yn (bool) - blokovaný / neblokovaný
    • email (string) - email
   • groups (array) - skupiny do kterých je zákazník zařazen
   • addresses (object) - adresy
    • billing (object) - fakturační adresa
     • street (string) - ulice
     • city (string) - město
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - země
    • postal (array) - pole objektů s doručovacímy adresami
     • company_name (string) - název firmy
     • firstname (string) - křestní jméno
     • surname (string) - příjmení
     • street (string) - ulice
     • city (string) - město
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - země
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli zákazníků
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • type (string) - typ vlastního pole (hodnoty mohou být: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea, formatted)
    • value (string) - hodnota vlastního pole, v případě kdy je hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
    • values (array) - pole objektů s hodnotami, v případě kdy není hodnota vlastního pole společná pro všechny jazyky
     • language (language) - specifikace jazykové mutace
     • value (string) - hodnota
   • creation_time (date) - datum a čas vytvoření
   • last_update_time (date) - datum a čas poslední změny
   • admin_url (string) - URL do detailu zákazníka v administraci

Aktualizace zákazníků

 • URI: /api/v2/customers
 • HTTP metoda: PUT
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:
  • zákazníci se párují podle email. V odpovědi jsou všechni zákazníci kteří byli v požadavku.
  • customers (array) - pole objektů se zákazníky
   • email (string) - email zákazníka
   • newsletter_accept (string) - akceptuje zákazník newsletter, možné hodnoty jsou:
    • notset - nenastaveno
    • no - ne
    • yes - ano
    • excluded - vyloučen (dle nastavení zákazník neotevřel určitý počet newsletteru)
   • metas (array) - pole objektů s vlastními poli
    • key (string) - klíč vlastního pole
    • value (string) - hodnota vlastního pole
 • příklad požadavku

  PUT /api/v2/orders HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
  {
    "customers": [
      {
        "email": "support01622708061@upgates.com",
        "newsletter_accept": "yes",
        "metas": [
          {
            "key":"custom_key_1",
            "value": "1"
          }
        ]
      }
    ]
  }

Odpověď

 • tělo:
  • customers (array) - pole objektů se zákazníky
   • email (string) - email zákazníka
   • updated_yn (bool) - příznak jestli se zákazník aktualizoval
   • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění při zpracování objednávky
    • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
    • property (string) - hodnota které se zpráva týká
    • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "customers": [
      {
        "email": "",
        "updated_yn": "",
        "messages": [
          {
            "object": "",
            "property": "",
            "message": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Ověření přihlášení

 • URI: /api/v2/customers/login

 • HTTP metoda: POST

 • hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:

  • email (email) - přihlašovací email
  • password (string) - heslo
 • příklad požadavku

  POST /api/v2/orders HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
  {
    "email": "",
    "password": ""
  }

Odpověď

 • tělo:
  • authenticated (bool) - když vrací true je to platný přihlašovací email a heslo
  • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění
   • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
   • property (string) - hodnota které se zpráva týká
   • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "authenticated": "",
    "messages": [
      {
        "object": "",
        "property": "",
        "message": ""
      }
    ]
  }
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora