Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Zákazníci


Základní informace

Základní informace k API, autentizaci, stavovým kódům, HTTP metodám, datovým typům a další najdete na API v2 základní informace

Seznam zákazníků

 • URI: /api/v2/customers/?creation_time_from={creation_time_from} &last_update_time_from={last_update_time_from} &active_yn={active_yn} &blocked_yn={blocked_yn} &language={language} &pricelist={pricelist} &page={page}
 • HTTP metoda: GET
 • hlavičky:
  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • parametry - slouží pro filtrování výstupu:
  • creation_time_from (date) - pouze zákazníci vytvoření od data
  • last_update_time_from (date) - pouze zákazníci u terých došlo ke změně od data
  • code (string) - kód zákazníka
  • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
  • blocked_yn (bool) - blokovaní / neblokovaní
  • language (language) - jazyk zákazníka
  • pricelist (string) - ceník
  • email (string) - email
  • phone (string) - telefon
  • company_name (string) - název firmy
  • company_number (string) - DIČ
  • company_vat_number (string) - IČ
  • page (int) - stránka, pokud není definováno, vrací vždy stranu 1

Odpověď

Seznam zákazníků je dostupný po jednotlivých stranách, výstup je omezen na 100 položek na stránku.

 • tělo:

  • current_page (int) - aktuální strana
  • current_page_items (int) - počet položek na aktuální straně
  • number_of_pages (int) - celkový počet stran
  • number_of_items (int) - celkový počet položek
  • customers (array) - pole objektů se zákazníky
   • customer_id (int) - ID zákazníka
   • type (string) - typ zákazníka, možné hodnoty jsou:
    • contact - kontakt (neregistrovaný zákazník)
    • customer - zákazník (registrovaný zákazník)
    • company - firma (registrovaný zákazník který má navíc firemní údaje)
   • degree (string) - titul
   • firstname (string) - křestní jméno
   • surname (string) - příjmení
   • nickname (string) - přezdívka
   • code (string) - kód zákazníka
   • language (language) - jazyk zákazníka
   • newsletter_yn (bool) - chce / nechce dostávat newsletter
   • pricelist (string) - ceník zákazníka
   • turnover (string) - obrat zákazníka
   • company (object) - firemní údaje
    • name (string) - název firmy
    • company_number (string) - IČ
    • vat_number (string) - DIČ
   • communication (object) - komunikace
    • phone (string) - telefon
    • fax (string) - FAX
    • im (string) - instant messaging
   • login (object) - přihlašovací údaje
    • active_yn (bool) - aktivní / neaktivní
    • blocked_yn (bool) - blokovaný / neblokovaný
    • email (string) - email
   • groups (array) - skupiny do kterých je zákazník zařazen
   • addresses (object) - adresy
    • billing (object) - fakturační adresa
     • street (string) - ulice
     • city (string) - město
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - země
    • postal (array) - pole objektů s doručovacímy adresami
     • company_name (string) - název firmy
     • firstname (string) - křestní jméno
     • surname (string) - příjmení
     • street (string) - ulice
     • city (string) - město
     • state (string) - kraj
     • zip_code (string) - PSČ
     • country_id (country) - země
   • creation_time (date) - datum a čas vytvoření
   • last_update_time (date) - datum a čas poslední změny
   • admin_url (string) - URL do detailu zákazníka v administraci
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "customers": [
      {
        "email": "",
        "messages": [
          {
            "object": "",
            "property": "",
            "message": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }

Ověření přihlášení

 • URI: /api/v2/customers/login

 • HTTP metoda: POST

 • hlavičky:

  • Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  • Content-Type: application/json
 • tělo:

  • email (email) - přihlašovací email
  • password (string) - heslo
 • příklad požadavku

  POST /api/v2/orders HTTP/1.1
  Content-Type: application/json
  Authorization: Basic dGVzdDp0ZXN0
  
  {
    "email": "",
    "password": ""
  }

Odpověď

 • tělo:
  • authenticated (bool) - když vrací true je to platný přihlašovací email a heslo
  • messages (array) - pole objektů chybových zpráv a upozornění
   • object (string) - název objektu (část JSONu) kterého se zpráva týká
   • property (string) - hodnota které se zpráva týká
   • message (string) - text zprávy
 • příklad odpovědi (HTTP 200 OK)

  HTTP/1.1 200 OK
  Content-Type: application/json
  
  {
    "authenticated": "",
    "messages": [
      {
        "object": "",
        "property": "",
        "message": ""
      }
    ]
  }

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna