Vytváření faktur je opakovaná činnost, kterou je možné automatizovat. Je vhodné pro takové e-shopy, které neřeší generování faktur ručně, ale chtějí je mít vygenerované automaticky po vytvoření objednávky nebo po zaplacení platební bránou, případně na základě ručního zaškrtnutí objednávky jako zaplacená.

Pokud dojde zpětně k úpravě objednávky, můžete upravit také data v dokument podle návodu zde.

Po vytvoření faktury je možné ji i následně automaticky odeslat zákazníkovi systémovým emailem dle návodu zde.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Fakturace.
  2. Vyplňte pole Vytvořit fakturu automaticky.
    • Po zaplacení - zákazník si zboží objedná, vytvoří se objednávka a až po zaplacení v platební bráně nebo po ručním zaškrtnutí objednávky jako zaplacená se vytvoří faktura. 
    • Po objednání - hned po dokončení objednávky máte k dispozici všechny dostupné údaje pro vytvoření faktury. Často se však stává, že zákazník nedokončí platbu nebo objednávku stornuje a vy budete mít v těchto případech již generovanou fakturu.

Storno objednávky

Riziko tohoto automatizovaného postupu je, že zákazník může objednávku stornovat. Vzniká tak následná povinnost vystavit dokument Dobropis. Faktura by se z formálních důvodů neměla mazat, i když to systém UPgates umožňuje, protože v číselné řadě faktur nesmí vzniknout díry. Více viz. číselné řady.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna