Vytváření faktur je opakovaná činnost, kterou je možné automatizovat. Je vhodné pro takové e-shopy, které neřeší generování faktur ručně, ale chtějí je mít vygenerované automaticky po vytvoření objednávky nebo po zaplacení platební bránou, případně na základě ručního zaškrtnutí objednávky jako zaplacená.

Riziko tohoto automatizovaného postupu je, že zákazník může objednávku stornovat. Vzniká tak následná povinnost vystavit dokument Dobropis. Faktura by se z formálních důvodů neměla mazat, i když to systém UPgates umožňuje, protože v číselné řadě faktur nesmí vzniknout díry. Více viz. číselné řady.

Následujícím postupem nastavíte, aby se faktury vytvářely samy. Pro nastavení stačí zadat, v jakou chvíli se má faktura vygenerovat. Pokud dojde zpětně k úpravě objednávky, můžete upravit také data ve faktuře podle návodu zde.

Po vytvoření faktury je možné ji i následně automaticky odeslat zákazníkovi systémovým emailem dle návodu zde.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Objednávky / Fakturace.
  2. Vyplňte pole Vytvořit fakturu automaticky.
    • Po zaplacení - zákazník si zboží objedná, vytvoří se objednávka a až po změně stavu objednávky Platba úspěšná (nebo jiný, který má nastaveno označení "objednávky jako zaplacená") se vytvoří faktura. 
    • Po objednání - hned po dokončení objednávky máte k dispozici všechny dostupné údaje pro vytvoření faktury. Často se však stává, že zákazník nedokončí platbu nebo objednávku stornuje a vy budete mít v těchto případech již generovanou fakturu.     

Nastavení přílohy v systémovém emailu

V oddílu Přílohy v detailu vybraného systémového emailu se zaškrtne dokument Faktura. Ta se pošle pouze tehdy, pokud nějaká exituje. Pokud ale máte nastavené automatické generování faktury po zaplacení nebo po objednání, podmínka bude vždy splněna.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna