V případě, že potřebujete zajistit automatické načítání faktur a dobropisů ze systému UPgates do účetního systému pohoda, je třeba využít externí agentury. Nastavení tohoto řešení je možné, nikoliv přes administraci našeho systému. Propojení můžete poptat u firmy Dativery, která ve vlastní režii vyvinula rozhraní umožňující automatický přenos ze systému UPgates do Pohoda.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna