Nastavením si můžete aktivovat funkci Vyřadit zákazníka z emailingu po. Zamezíte tomu, aby byly emaily zasílány někomu, komu je nelze doručit (z důvodu např. neexistující emailové adresy) nebo je dotyčný nečte, protože ho nezajímají. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, vyřazování z emailingu na základě tohoto pravidla probíhat nebude.

Postup v administraci

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Emailing.
  2. V oddílu Nastavení nastavte pole "Vyřadit zákazníka z emailingu po".
  3. Uložte.

Pro techniky! Nepřečteným emailem chápeme takový email, který mohl být adresátem otevřen, ale během 7 dnů v něm nebyla provedena žádná aktivita. Tzn. od doručení v něm nebylo kliknuto na žádný odkaz nebo v něm nebyly načteny obrázky. Pokud vyřazený zákazník provede nějakou aktivitu v zaslaném emailu někdy v budoucnu, jeho vyřazení z emailingu se zreviduje.

 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna