Vztah mezi měnami určuje jejich vzájemný kurz. Podle něho se ceny produktů přepočítávají tak, že stačí zadat cenu v hlavní měně a v ostatních měnách se ceny automaticky vypočítají.

Vždy máte možnost tuto vypočítanou cenu ručně nahradit vlastní cenou (např. v případě, kdy chcete cenu v cizí měně marketingově pěkně zaokrouhlit).

Možnosti nastavení kurzu

 • Ručně zadaný - vložíte aktuální kurz manuálně na pevno.
 • Automaticky vložený dle ČNB / ECB - Importuje se podle aktuálních informací z České národní banky (měna CZK, více zde) nebo Evropské centrální banky (měna EUR, více zde). Aktualizace se provádí vždy po půlnoci na začátku dne. Importovaný kurz je možné dodatečně zvýšit nebo snížit.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Měny.
 2. Vyberte měnu, která není označená jako Hlavní.
 3. Zaškrtněte pole Importovat z ČNB.
 4. Ve vyskakovacím okně vyplňte pole v části Změnit importovaný kurz.
  • v otevíracím menu zvolte požadovaný symbol pro matematickou úpravu,
  • do textového pole vedle napište hodnotu, o kterou se má kurz upravit.
 5. Provedené změny uložte.

Příklady úprav kurzu měny

V následujících příkladech je ukázáno, jak dosáhnout zvýšení nebo snížení importovaného kurzu ČNB.

Jako ukázkový kurz pro Euro použijeme hodnotu 25 Kč / EUR. Do pole Kurz se automaticky importuje hodnota 0,04 (EUR / Kč).

Příklad zvýšení kurzu měny

Importovaný kurz měny lze upravit násobením nebo přičtením.

Zvýšení kurzu násobením o 5%

 • V otevíracím menu zvolte symbol *.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1,05.

Procentuální hodnotu je nutné zadávat jako desetinné číslo. Nelze zadávat přímo navýšení o 5%, ale jako 1,05.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,03809, což je 26,25 Kč / EUR. To je navýšení o 5% proti původní hodnotě dle ČNB.

Zvýšení kurzu přičtením

 • V otevíracím menu zvolte symbol +.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,03846. Kurz vychází na 26 Kč / EUR.

Během přičtení se zadaná hodnota +1 přičte k původnímu kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme tedy kurz 26 Kč / EUR, ze kterého se vypočte Kurz 0,03846.

Příklad snížení kurzu měny

Importovaný kurz měny lze upravit dělením nebo odečtením.

Snížení kurzu dělením o 5%

 • V otevíracím menu zvolte symbol /.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1,05.

Procentuální hodnotu je nutné zadávat jako desetinné číslo. Nelze zadávat přímo snížení o 5%, ale jako 1,05.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,042. Kurz se tímto sníží na 23,8095 Kč / EUR, což je snížení o 5% proti původní hodnotě dle ČNB.

Snížení kurzu odečtením

 • V otevíracím menu zvolte symbol -.
 • Do textového pole zadejte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po přepočtu měny má nyní hodnotu 0,04166. Kurz vychází na 24 Kč / EUR.

Během odečtení se zadaná hodnota -1 odečte od původního kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme tedy kurz 24 Kč / EUR, ze kterého se vypočte Kurz 0,04166.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna