B2B

B2B je zkratka pro Business to Business, což znamená obchodování mezi dvěma podniky. Tento druh obchodování se liší od B2C (Business to Consumer), kdy podnik prodává své produkty nebo služby přímo spotřebitelům.

V B2B obchodování se jedná o vztah mezi dvěma podniky, kdy jeden podnik poskytuje produkty nebo služby druhému podniku. To může zahrnovat výrobu a distribuci produktů, poskytování služeb, nebo spolupráci na projektech.

B2B obchodování může být velmi různorodé a zahrnovat různé způsoby komunikace a transakcí. Mezi nejběžnější formy patří elektronický obchod (e-commerce), kdy podniky nakupují a prodávají produkty online, a výměna informací prostřednictvím elektronických systémů (EDI).

B2B obchodování je důležité pro zajištění provozu podniků, zejména v oblastech jako jsou průmysl, výroba a distribuce. B2B trh může být velmi konkurenční a podniky se často snaží najít způsoby, jak zlepšit své produkty a služby, aby získaly výhodu na trhu.

V současné době se B2B obchodování stává stále více digitalizovaným a automatizovaným, což umožňuje podnikům rychlejší a efektivnější obchodování.

Další článek
Brick and Click