B2G

B2G, což je zkratka pro Business-to-Government, je termín používaný k označení obchodních vztahů a transakcí mezi společnostmi a vládními institucemi. Tyto vztahy mohou zahrnovat různé druhy interakcí, jako je poskytování služeb, prodej produktů, konzultace nebo jakékoliv jiné obchodní operace. 

Tento model je běžný v rámci veřejných zakázek, kdy vládní instituce vyhlašují tendr na konkrétní produkt nebo službu a soukromé společnosti se na něj přihlásí. Takovýto systém je výhodný pro obě strany: vláda získává přístup k produkty a služby nejvyšší kvality, zatímco společnosti mají možnost rozšiřovat svůj obchod a získávat stabilitu a předvídatelnost, kterou obchod s vládou často nabízí.

Pro usnadnění B2G transakcí a zlepšení efektivity, mnoho vládních institucí implementuje elektronické systémy pro veřejné zakázky. Tyto systémy umožňují digitalizaci procesu veřejných zakázek, od výběru dodavatelů až po správu smluv.

Je důležité poznamenat, že B2G obchodní vztahy jsou často ovlivněny právními a regulatorními požadavky, které se mohou lišit v závislosti na zemi a typu produktu nebo služby. To znamená, že společnosti, které se chtějí zapojit do B2G obchodu, musí mít důkladné porozumění pro daný právní rámec.

Další článek
Blockchain