Proč Balikobot.cz?

Nemusíte se připojovat do systémů přepravních služeb.

Tisk štítků přímo z administrace.

Vše probíhá v reálném čase.

Objednání svozu jedním tlačítkem.

Jaké dopravce Balikobot.cz podporuje?

Aktuální seznam dopravců naleznete na Balíkobot služby.

Jak zprovoznit Balikobot.cz v administraci UPgates?

1. Registrace na Balikobot.cz

Je nutné se registrovat na Balikobot.cz, po registraci vás bude kontaktovat zástupce s pokyny. Registrace Balikobot.cz

2. Aktivace v UPgates

Obchodní zástupce Balíkobotu vám sdělí API Uživatel a API Klíč, které následně vyplníte v administraci vašeho projektu pod  Propojení / Balíkobot

3. Nastavení dopravců

V administraci pod Nastavení / Objednávky / Doprava, je potřeba přiřadit jednotlivé dopravce do Balíkobotu.

Pomocí ikony tužky se prokliknete do editace dopravce.

Vlastní pole Balíkobot - typ dopravy je potřeba aktivovat v Nastavení / Vlastní pole / Doprava

U daného dopravce pod oddílem Vlastní pole vyberete z pole balikobot - typ dopravy příslušného dopravce, který odpovídá tomu ve vaší administraci a uložíte.

Např. mám v administraci dopravce Česká pošta - Balík do ruky, ve vlastním poli balikobot - typ dopravy vybírám Česká pošta s.p. DR - Balík do ruky - DR

4. Použití Balíkobotu

Přidání objednávky do Balíkobotu

Přidat objednávku do balíkobotu můžete přímo v  Objednávky / Seznam objednávek 

V seznamu Obchodních případu označíte objednávku a přidáte do balíkobotu

V detailu obchodního případu, pod oddílem Balíkobot, přidáte do balíkobotu.

 

Stavy balíků

Objednávka může nabývat tří stavů:

Prázdný (--)
Jde o nově přijatou objednávku, nemá žádný stav (dvě pomlčky).
Připraveno
Objednávka se stavem připraveno, je přidána v balíkobotu, je ji přiřazeno číslo balíku a je vytvořen štítek. Lze odebrat pro úpravu.
Expedováno
Objednávka expedována odeslána dopravci pro svoz. V tomto stavu již nelze odebrat z balíkobotu.

Tisk štítků

Štítky lze vytisknout hromadně ze seznamu objednávek nebo jednotlivě z detailu objednávky.

Hromadně

Označíte objednávky v   Objednávky / Seznam objednávek a z menu vyberete hromadné štítky

Jednotlivě v detailu objednávky

Pod oddílem Balíkobot, ikona štítku

Objednání svozu

Objednávky ve stavu Připraveno, lze pomocí tlačítka Balikobot - svoz, a tlačítkem objednat svoz.

Diskuse