Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Banner je pole s obrázkovým obsahem obvykle reklamního charakteru. Na hlavní stránce se standardně zobrazuje banner1, který je již předvyplněný. Ten může být buď statický (obsahuje jeden obrázek) nebo animovaný (obsahuje více obrázků, které se pomocí animace různě střídají). Lze ho vložit do libovolného místa na e-shopu.

Pomocí banneru, který je umístěn na nejatraktivnějších místech e-shopu, můžete informovat zákazníky o zajímavých marketingových příležitostech jako jsou akční produkty, novinky, výprodej, aktualita apod.

Typy bannerů

Podle počtu snímků:

  • Statické - Bez animace. Pokud vložíte pouze jeden snímek.
  • Animované (carousel) - S animací. Několik střídajících se snímků.

Podle typu zobrazení:

  • Cover - je typ moderního banneru, kde je obrázek rozložen na pozadí a přizpůsobuje se jeho ploše (nejdelší hraně banneru). Proto v některých zobrazeních (např. v mobilu) bývá obrázek oříznutý. Proporce obrázku však zůstávají zachovány. Texty v coveru nejsou součástí obrázku. Vkládáte je jednoduše do administraci k jednotlivým snímkům. Text vložený do coveru bude mít nezměněnou velikost písma, takže bude čitelný i v mobilu.
  • Obrázkové bannery - obrázkový rotátor s nejdůležitějšími informacemi, kterými chcete zákazníka zaujmout.

Nastavení

Obsah banneru

Nastavují se tím způsobem, že se vytvoří obsah banneru (více zde) ve smyslu konkrétního obrázku a textů a poté se nastaví jeho umístění na požadované stránky dle možností viz níže.

Výchozí pozice banneru na stránkách

  1. Hlavní banner (banner1) - V horní části hlavní stránky.
  2. Cover 1 (cover_1) - Zhruba uprostřed hlavní stránky dle výběru šablony v modulu designer.
  3. Cover 2 (cover_2) - Ve spodní části hlavní stránky.
  4. Nad obsahem stránky (cont) - V obsahové části mezi hlavičkou a hlavním nadpisem stránky (více viz. postup nastavení - univerzální, speciální).
  5. Ve sloupci (col) - Ve sloupci, pokud se levý sloupec na stránce vyskytuje (více viz. postup nastavení univerzální, speciální).

Vzhled banneru

Modul Designer umožňuje podrobné nastavení banneru z pohledu způsobu překrytí a zarovnání (Grafika / Designer / Šablony / Hlavní stránka / Vzhled / Banner - hlavní). Designer umožňuje upravit tyto parametry maximálně pro 6 po sobě jdoucích snímků.

Zobrazení na e-shopu

Cover