Banner je pole s obrázkovým obsahem obvykle reklamního charakteru. Lze ho vložit do libovolného místa na webu.

Zobrazení bannerů

  • Statické - Bez animace. Vložíte pouze jeden snímek.
  • Animované (carousel) - S animací. Několik střídajících se snímků v určitých časových intervalech, přechodových fázích a pořadí.

Nastavení animovaných bannerů

  • přechodové efekty pro vstup a výstup animovaného obrázku,
  • délka zobrazení snímku,
  • trvání efektu,
  • zobrazení navigace (tečky) a šípek pro přesun na předchozí a následující efekt,
  • manuální posouvání snímků,
  • pauza po najetí myší.

Hlavní banner

Banner umístěný na hlavní stránce. Má specifické vlastnosti. Např. se zobrazuje responzivně, může být na celou šířku obrazovky atd.

Cover - Cover je typ moderní banneru, kde je obrázek rozložen na pozadí a přizpůsobuje se jeho celkové ploše. Proto v některých zobrazeních (např. mobil) bývá obrázek na okrajích ořízlý. Texty nejsou součástí obrázku. Lze je editovat v administraci. Jsou součastí kódu stránky, což je dobré pro SEO.