Banner je pole s obrázkovým obsahem obvykle reklamního charakteru. Lze ho vložit do libovolného místa na e-shopu.

Zobrazení bannerů

  • Statické - Bez animace. Vložíte pouze jeden snímek.
  • Animované (carousel) - S animací. Několik střídajících se snímků v určitých časových intervalech, přechodových fázích a pořadí.

    Hlavní banner

    Banner umístěný na hlavní stránce. Má specifické vlastnosti. Např. se zobrazuje responzivně, může být na celou šířku obrazovky atd.

    Cover - Cover je typ moderní banneru, kde je obrázek rozložen na pozadí a přizpůsobuje se jeho celkové ploše. Proto v některých zobrazeních (např. mobil) bývá obrázek na okrajích ořízlý. Texty nejsou součástí obrázku. Lze je editovat v administraci. Jsou součastí kódu stránky, což je dobré pro SEO.