Zobrazení obchodních výhod produktu včetně krátkého vysvětlujícího popisu.

Možnost filtrování v seznamu produktů dle benefitů.

Diskuse