Blockchain

Blockchain je technologie distribuovaného účetnictví, která umožňuje ukládat data napříč sítí počítačů, aniž by byla potřeba centrální autority nebo serveru. Tato struktura vytváří transparentní, neproměnný a decentralizovaný systém záznamů, což znamená, že jakmile je informace zapsána do blockchainu, nelze ji měnit ani odstranit.

Blockchain se skládá z řady bloků, přičemž každý blok obsahuje informace nebo transakce. Tyto bloky jsou spojeny tak, že každý následující blok obsahuje kryptografický otisk (tzv. hash) předchozího bloku. Toto uspořádání zaručuje odolnost blockchainu vůči manipulaci: pokud by někdo chtěl změnit informaci v jednom bloku, musel by změnit informace ve všech následujících blocích, což je prakticky nemožné.

První a nejznámější použití blockchainu je digitální měna Bitcoin, který využívá blockchain k zaznamenávání transakcí. Ale možnosti využití blockchainu se rychle rozšiřují do mnoha dalších oblastí, včetně právnictví (pro zaznamenávání smluv a majetku), zdravotnictví (pro zaznamenávání lékařských záznamů), logistiky a mnoha dalších. 

I přes svůj potenciál však blockchain čelí některým výzvám, jako je například škálovatelnost (jeho schopnost zpracovávat velký počet transakcí za sekundu), spotřeba energie a právní a regulační otázky. Přesto se všeobecně očekává, že blockchain bude mít značný dopad na různé průmyslové odvětví a společnosti.

Další článek
Backend