Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Vybrané příspěvky se zobrazují také na úvodní stránce administrace po kliknutí na Přehled v levém menu a následně na Tipy & aktualizace.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna