CAC

Customer Acquisition Cost (CAC) je míra, která udává, kolik stojí podnikání získání nového zákazníka. Výpočet CAC zahrnuje všechny náklady spojené s náborovou kampaní a dělí se o ně s počtem zákazníků, kteří byli získáni během této kampaně.

Pro výpočet CAC se musí zohlednit všechny náklady, které jsou spojeny s náborovou kampaní. Patří sem například náklady na inzerování, náklady na obsah a kreativní práci, náklady na placené vyhledávání nebo sociální sítě, náklady na personalizované nabídky a slevy, atd.

Výpočet CAC je velmi důležitý pro podnikání, protože umožňuje měřit efektivitu náborové kampaně. Pokud je CAC příliš vysoký, může být nábor nových zákazníků neefektivní a může to mít negativní vliv na ziskovost podniku.

Další článek
Cyber Monday