CAPTCHA

CAPTCHA je zkratka pro "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart". Jedná se o bezpečnostní mechanismus používaný k ověření, zda je návštěvník webu člověk nebo robot. CAPTCHA většinou vyžaduje, aby návštěvník vyplnil určitou úlohu nebo rozpoznal určité symboly, které nejsou snadno čitelné.

CAPTCHA se používá k ochraně webů proti spamu, nevyžádanému přihlašování a dalším typům podvodů. Bez CAPTCHA by mohli roboti vytvářet falešné účty, posílat spamové zprávy nebo zneužívat jiné funkce webu.

Existuje několik typů CAPTCHA. Nejčastější jsou CAPTCHA, které vyžadují rozpoznání textu z obrázku, řešení matematického problému, nebo rozpoznání obrázku, na kterém je například ulice, silnice nebo obchod.

Nicméně, CAPTCHA má také své nevýhody. Může být frustrující pro uživatele, kteří se snaží vyplnit formulář nebo se přihlásit na web, a mnoho uživatelů může být náchylných k opuštění stránky, pokud je CAPTCHA příliš obtížná nebo nečitelná. Některé weby používají také alternativní metody ověřování, jako je například "reCAPTCHA", která požaduje, aby uživatel kliknul na políčko s určitým obrázkem nebo vyplnil krátký formulář.

Celkově lze říci, že CAPTCHA je užitečný nástroj pro ochranu webů proti spamu a podvodům, ale je důležité najít rovnováhu mezi bezpečností a uživatelskou přívětivostí. Použití alternativních metod ověřování může být uživatelsky přívětivější a zároveň poskytovat stejnou úroveň ochrany.

Další článek
Call-To-Action (CTA)