Cart Abandonment Rate (Míra opuštění košíku)

Cart Abandonment Rate, neboli míra opuštění košíku, je jedním z důležitých měřítek v e-commerce. Tato metrika ukazuje procento návštěvníků, kteří přidali produkt(y) do nákupního košíku, ale nikdy nedokončili nákup a opustili e-shop.

Příčin opuštění košíku může být několik. Mezi nejčastější patří složitý nákupní proces, neočekávané náklady (jako vysoké poštovné nebo daně), nedostatečné možnosti plateb, nebo nejasnosti ohledně dodání zboží či politiky vrácení peněz.

Sledování a optimalizace míry opuštění košíku je pro vlastníky e-shopů klíčové. Je důležité analyzovat, v kterých fázích nákupního procesu návštěvníci e-shop opouštějí, a snažit se tyto fáze zlepšit.

Některé strategie pro snížení míry opuštění košíku zahrnují zjednodušení procesu nákupu, nabídku různých platebních možností, zřetelné zobrazení všech nákladů spojených s nákupem, a poskytnutí jasných informací o dodání a vrácení zboží. Může být také účinné implementovat remarketingové strategie, jako je zasílání upomínkových e-mailů návštěvníkům, kteří svůj nákup nedokončili.

Vždy je důležité mít na paměti, že míra opuštění košíku je jedna z mnoha metrik, které je třeba sledovat při řízení e-commerce podnikání. Je důležité ji interpretovat ve spojení s dalšími metrikami, jako je konverzní míra, průměrná hodnota objednávky nebo návštěvnost webu.

Další článek
CMS