Pro časové omezení možnosti využívat zvýhodněný ceník nastavte Limit výpočtu obratu. Časový úsek, během kterého se počítá obrat zákazníka pro výpočet ceníku dle obratu. Aktivací touto možností zjistíte, aby zákazník neměl lepší ceny po neomezenou dobu pokud jednou splní cílový obrat. Můžete je tak motivovat k častějším nákupům.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení Sleva podle obratu zákazníka - Horní limit obratu a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky / oddíl Nastavení.
  2. Do kolonky Limit výpočtu dní vepište počet dní, po které má být zákazníkům zvýhodněný ceník aktivní ode dne překročení Horního limitu obratu. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna