Pro časové omezení možnosti využívat zvýhodněný ceník nastavte Limit výpočtu obratu. Tato funkce automaticky deaktivuje zvýhodněný ceník zákazníkům, kteří určitou dobu neplní vámi zadanou hranici obratu. Tím, že jednou splní cílový obrat tak nebudou mít lepší ceny do nekonečna 
a budete je tak motivovat k častějším nákupům.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení Sleva podle obratu zákazníka - Horní limit obratu a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky / oddíl Nastavení.
  2. Do kolonky Limit výpočtu dní vepište počet dní, po které má být zákazníkům zvýhodněný ceník aktivní ode dne překročení Horního limitu obratu.