UPgates umožňuje pomocí importu aktualizovat založené položky. Tuto možnost si nastavujete již Průvodci vytvořením importu v kroku 2. Jak chcete data importovat. Vyberete způsoby umožňující Aktualizaci stávajících položek (více zde). Následně si konfiguraci detailně doladíte v nastavení vytvořeného importu - viz. níže si vysvětlíme na importu produktů. 

Postup v administraci

  1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
  2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci. Více zde. Na řádku klikněte na ikonku 
  3. Otevře se vyskakovací okno.
  4. Najeďte do oddílu Aktualizace položek.
  5. Ověřte, že v poli Aktualizovat existující položky vybrána možnost Ano. 
  6. V nabídce polí vyplňte možnosti zpracování položek dle nápovědy v tipech 
  7. Klikněte na Uložit.

Jakým způsobem se produkty párují tak, aby se importem data správně aktualizovala najdete v další nápovědě.

V případě, že chcete u položek aktualizovat jen vybraná data, přejděte do nápovědy o nastavení zpracování dat v importu. Více zde.

Chybějící položky v importu

Označení chybějících položek a provedení s tím souvisejících akcí (ignorovat, deaktivovat, archivovat atd.) je možné používat pouze u pravidelných importů. Funkce porovnává produkty, které v minulosti vytvořil a nyní v importu neexistují.

  • XML importy umožňují nastavit provedení souvisejících akcí pro chybějící produkty a chybějící varianty.
  • CSV importy umožňují nastavit provedení souvisejících akcí pouze pro chybějící produkty.

V případě jednorázového importu porovnání importovaných dat není možné, protože k importu došlo pouze jednou. Řešením pro uživatele jednorázového importu je změnit v detailu konkrétních produktů pole Vloženo importem (v oddílu Rozšířené).

Často se ptáte

Při importu se neaktualizují položky.

Pokud má být přenos dat úspěšný, je třeba mít kód položky (u produktu, varianty, kategorie, u zákazníka se pak páruje na základě emailové adresy) v administraci a v datovém souboru zcela shodný. Jedině tak dochází ke správnému spárování.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna