UPgates umožňuje pomocí importu aktualizovat založené položky. Tuto možnost si nastavujete již Průvodci vytvořením importu v kroku 2. Jak chcete data importovat. Vyberete způsoby umožňující Aktualizaci stávajících položek (více zde). Následně si konfiguraci detailně doladíte v nastavení vytvořeného importu - viz. níže si vysvětlíme na importu produktů.

Postup v administraci

  1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
  2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci. Více zde. Na řádku klikněte na ikonku 
  3. Otevře se vyskakovací okno.
  4. Najeďte do oddílu Aktualizace položek.
  5. Ověřte, že v poli Aktualizovat existující položky vybrána možnost Ano. 
  6. V nabídce polí vyplňte možnosti zpracování položek dle nápovědy v tipech 
  7. Klikněte na Uložit.

Jakým způsobem se produkty párují tak, aby se importem data správně aktualizovala najdete v další nápovědě.

V případě, že chcete u položek importovat jen vybraná data, přejděte do nápovědy o nastavení zpracování dat v importu. Více zde.

Často se ptáte

Při importu se mi neaktualizují položky.

Pokud má být přenos dat úspěšný, je třeba mít kód položky (u produktu, varianty, kategorie, u zákazníka se pak páruje na základě emailové adresy) v administraci a v datovém souboru zcela shodný. Jedině tak dochází ke správnému spárování.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna