Ceníky

Chcete některým zákazníkům nabídnout lepší ceny? Chcete je odměnit za to, že si u vás vytvořili účet (registraci)? Nebo u vás za ta léta udělali slušný obrat a stali se tak VIP zákazníky? Nastavte jim speciální ceník.

Názvy ceníků se nezobrazují nikde na e-shopu. Slouží pouze pro vaši interní informaci.

Výchozí ceník

 1. Ve výchozím stavu mají všichni zákazníci nastaven výchozí ceník. Rovněž nepřihlášenému zákazníkovi se na e-shopu zobrazí ceny z výchozího ceníku.
 2. Registrovaný zákazník může mít ceník jiný než výchozí. Po přihlášení na e-shopu tak může nakoupit za rozdílné ceny než nepřihlášený zákazník.

Velkoobchod

Pomocí ceníků se vytváří např. velkoobchodní ceny produktu. Vytvoříte si VO ceník a přiřadíte ho konkrétním registrovaným B2B zákazníkům. Více zde.

Slevy dle obratu

Případně vytvořte systém slev dle obratu, který bude zákazníkům nastavovat ceník automaticky dle velikosti jejich objednávek. Pokud objednávky přesáhnou nastavenou hodnotu za konkrétní období, budou jim automaticky nabízeny ceny z jiného ceníku. Více zde.

Vytvoření ceníku

Abyste mohli některým zákazníkům přidělit jiný ceník, je třeba jej v administraci nejdříve vytvořit.

Pokud chcete, aby se zákazníkům zobrazoval podle toho, jaký u vás udělají obrat, je to možné udělat funkcí Ceník podle obratu, více zde

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
 2. Klikněte na "+ Nový".
 3. Vyplňte požadované údaje. 
 4. Provedený změny uložte.

Úprava ceníku

Již vytvořené ceníky lze upravovat dle potřeby. Úprava probíhá běžným postupem pro úpravu položek. Více zde.

Ceníková sleva

U ceníku je možné automaticky nastavit slevu z ceny produktu vzhledem k cenám ve výchozím ceníku.

 • Kladné procento slevy znamená snížení ceny v daném ceníku.
 • Záporné procento slevy znamená zvýšení ceny v daném ceníku.

Postup v administraci

 1. Nastavte ceník dle nápovědy zde.
 2. Vyplňte hodnotu v poli Sleva.
 3. Uložte provedené změny.

Hodnotu slevy je možné zadat až na dvě desetinná místa. 

Přidání ceníku zákazníkovi

Ceník (jiný než výchozí) lze nastavit pouze zákazníků, kteří mají vytvořený zákaznický účet - registrovaní

Neregistrovaní zákazníci typu Kontakt mohou využívat pouze Výchozí ceník. Kontakt si totiž nikdy nezaložil zákaznický účet a nemá přihlašovací údaje, takže ho systém nemá podle čeho identifikovat.

Možnosti nastavení ceníku:

1. Manuálně

 1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
 2. Vyberte zákazníka, kterému chcete ceník přiřadit.
 3. V oddílu Osobní údaje nastavte výběrové pole Ceník.
 4. Uložte provedené změny.

2. Automaticky dle obratu zákazníka

Nastavení umožní aktivovat lepší ceny pro zákazníky, kteří u vás udělali určitý obrat. Zákazník musí mít vytvořený zákaznický účet (více zde), a pokud jeho celková hodnota všech realizovaných objednávek překročí stanovený Horní limit obratu, aktivuje se pro něj automaticky lepší ceník.

Do systému slev z obratu se přidají pouze ty ceníky, které mají nastavený limit.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky.
 2. Vyberte ceník, který chcete zahrnout do systému slev z obratu. Případně založte ceník nový (více zde).
 3. Nastavte pole Horní limit obratu.

 4. Uložte.
 5. Přejděte do oddílu Nastavení.
 6. V poli Ceník dle obratu zákazníka nastavte hodnotu Ano.

 7. Uložte provedené změny.

Rozdílné nastavení u konkrétního zákazníka

Nastavení funkce Ceník dle obratu zákazníka můžete změnit u konkrétního zákazníka.

 1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
 2. Vyberte konkrétního zákazníka, kterému chcete nastavit ceník dle obratu zákazníka.
 3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
 4. Přejděte do oddílu Osobní údaje.
 5. Zaškrtněte pole Ceník dle obratu zákazníka.
 6. Možnost výběru v poli Ceník se deaktivuje. Výběr bude probíhat automaticky.
 7. Provedené změny uložte.

Limit výpočtu slevy podle obratu zákazníka

Jedná se o časový úsek, během kterého se počítá obrat zákazníka pro výpočet ceníku dle obratu. Tím zjistíte, aby zákazník neměl lepší ceny po neomezenou dobu. Zákazníky tím motivujete k častějším nákupům.

3. Automaticky u nově registrovaného zákazníka

Nově registrovaným zákazníkům se standardně zobrazuje ceník Výchozí. Ten zůstane nastavený až do doby, než jim ceník nastavíte manuálně v jejich zákaznickém detailu, případně máte nastavenou automatiku (více zde). V případě aktivní funkce Ceník dle obratu u nově registr. zákazníka se po založení zákaznického účtu automaticky nastaví zvolený ceník.

Pokud má nově registrovaný zákazník vyplněné firemní údaje, lze automaticky přidělit odlišný ceník. K tomu slouží pole Ceník nově registrované firmy.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Produkty / Ceníky / oddíl Nastavení.
 2. Přejděte do oddílu Nastavení.
 3. Funkci Ceník dle obratu u nově registr. zákazníka nastavte na hodnotu Ne (více zde). Tyto dvě funkce nemohou fungovat dohromady.
 4. V poli Ceník nově registrovaného zákazníka vyberte ceník, který se bude přidělovat běžným zákazníkům. Případně vytvořte ceník nový (více zde).
 5. V poli Ceník nově registrované firmy vyberte ceník, který se bude přidělovat registrovaným firmám. Případně vytvořte ceník nový (více zde).
 6. Uložte provedené změny.

Minimální hodnota košíku

V ceníku lze nastavit minimální hodnotu košíku. Více zde.

Zobrazení ceny za jednotku produktu

Standardně se zobrazují ceny za minimální množství produktu, které lze zakoupit. O možnostech nastavení množství se dočtete více zde.

Tento způsob zobrazení cen za minimální koupitelné množství vyžadují také srovnávače zboží, aby docházelo ke správnému informování zákazníka.

Pokud i přesto preferujete zobrazení ceny za jednotku produktu, pak je tento způsob možné aktivovat v ceníku produktů. Během vytváření (více zde) nebo editace (více zde) je potřeba v detailu ceníku zaškrtnout pole Zobrazit ceny za jednotku produktu.

Skrytí ceníku zákazníka na e-shopu

V Designerovi lze skrýt ceník přihlášeného zákazníka, který se mu zobrazuje v hlavičce na stránkách e-shopu.

Tato možnost je funkční od grafických šablon Designera verze 3.9. Více zde.

Pokud má přihlášený zákazník přiřazený výchozí ceník s 0% slevou, pak se v hlavičce stránky neukáže informace o ceníku. Tato funkce je dostupná od grafických šablon verze 4.0 (více zde).

Zobrazení / skrytí ceny

 1. Přejděte do sekce Grafika / Designer.
 2. Otevřete sekci Hlavička.
 3. Ve sloupci přejděte do nabídky Vnitřní prvky.
 4. Klikněte na položku Zákaznická sleva.
 5. Zaškrtněte volbu Skrýt.
 6. Tlačítkem ve spodní části vše uložte.
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora