Ceníky

Chcete některým zákazníkům nabídnout lepší ceny? Chcete je odměnit za to, že si u vás vytvořili účet (registraci)? Nebo u vás za ta léta udělali slušný obrat a stali se tak VIP zákazníky? Nastavte jim speciální ceník. Případně vytvořte systém slev dle obratu, který bude zákazníkům nastavovat ceník automaticky dle velikosti jejich objednávek.

Ve výchozím stavu mají všichni zákazníci nastaven výchozí ceník. Rovněž nepřihlášenému zákazníkovi se na e-shopu zobrazí ceny z výchozího ceníku. Registrovaný zákazník může mít ceník jiný než výchozí. Po přihlášení na e-shopu tak může nakoupit za rozdílné ceny než nepřihlášený zákazník.

Vytvoření ceníku

Ceníky vytváříte a nastavujete v  Nastavení / Produkty / Ceníky

Vytvoření ceníku v administraci e-shopu UPgates

Slevy v tomto ceníku - Seznam slev, které mohou zákazníci uplatnit, pokud mají zobrazené ceny v daném ceníku.

Sleva

 • Procento slevy - Procentní rozdíl mezi cenami produktů ve výchozím a daném ceníku.
 • Fixní cena produktu - Nastavuje se v detailu produktu nebo varianty pro daný ceník. Možnost nastavení v různých měnách. Přepisuje ceníkovou slevu procentuální

Zvýraznit cenu na e-shopu

Můžete nastavit zvýraznění ceny s DPH nebo bez DPH podle toho, jaký ceník je zákazníkovi zobrazen. 

 • S DPH - Zvýraznění ceny s DPH vhodné pro maloobchodní prodej. 
 • Bez DPH - Zvýraznění ceny bez DPH vhodné pro velkoobchodní prodej.

    Minimální hodnota košíku

    Nastavení minimální možné hodnoty košíku v případě, že zákazník používá daný ceník. Objednávku pod touto hranicí nebude možné dokončit. Do této částky se nepočítá hodnota dopravy a platby. Omezení funguje na celkovou částku s DPH nebo bez DPH podle toho jakou cenu má cínk nastaveno ve funkci Zvýraznit cenu na e-shopu (viz. níže).

    Automatické nastavení ceníku

    Ceník dle obratu

    Nastaví se ceník, který odpovídá celkové hodnotě obratu, kterou zákazník v e-shopu uskutečnil. V detailu ceníku (Nastavení / Produkty / Ceníky), který chcete do této automatiky zahrnout, je třeba vyplnit pole Horní limit obratu.

    Ceník dle obratu u nového zákazníka

    Přejděte do Nastavení / Produkty / Ceníky oddíl Nastavení. Nově založení zákazníci budou zahrnuti do systému automatického nastavení ceníku dle jejich obratu. Tuto automatiku můžete konkrétnímu zákazníkovi zrušit, pokud mu chcete stanovovat ceník ručně.

    Ceník nově registrovaného zákazníka

    Přejděte do Nastavení / Produkty / Ceníky oddíl Nastavení. Zákazníkům je možné po registraci (založení zákaznického účtu) automaticky přidělit konkrétní ceník, který může být zvýhodněný určitou slevou. Je to jakási odměna za to, že si u vás účet založili.

     Manuální nastavení ceníku

     Pokud chcete svým zákazníkům nastavovat ceníky ručně dle svého uvážení, provedete to v detailu zákazníka v oddílu Osobní údaje. Toto je však možné jen u zákazníků, kteří mají vytvořen zákaznický účet. To je typ Zákazník (Firma / Osoba). Neregistrovaný zákazník typu Kontakt může využívat pouze Výchozí ceník. Kontakt si totiž nikdy nezaložil zákaznický účet a nemá přihlašovací údaje, takže se nemůže dostat na jiného ceníku než je výchozí.

     Přiřazení ceníku zákazníkům v administraci e-shopu

     Diskuse