Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Chcete některým zákazníkům nabídnout lepší ceny? Chcete je odměnit za to, že si u vás vytvořili účet (registraci)? Nebo u vás za ta léta udělali slušný obrat a stali se tak VIP zákazníky? Nastavte jim speciální ceník. Případně vytvořte systém slevu dle obratu, který bude zákazníkům nastavovat ceník automaticky dle velikosti jejich objednávek. Pokud objednávky přesáhnou nastavenou hodnotu za specifikované období, budou jim automaticky nabízeny ceny z jiného ceníku (více zde).

Ve výchozím stavu mají všichni zákazníci nastaven výchozí ceník. Rovněž nepřihlášenému zákazníkovi se na e-shopu zobrazí ceny z výchozího ceníku. Registrovaný zákazník může mít ceník jiný než výchozí. Po přihlášení na e-shopu tak může nakoupit za rozdílné ceny než nepřihlášený zákazník (více zde).

Pomocí nového ceníku můžete ručně přiřadit také např. velkoobchodní ceny na produkty. Tyto ceny se budou následně zobrazovat jen např. registrovaným a schváleným B2B zákazníkům.  

Systém neumožňuje nastavit, aby se zákazníkům, kteří mají přiřazený jiný ceník zobrazovaly jen některé produkty. Tohoto nastavení je možné dosáhnout přes funkci Skupiny zákazníků. Ten pracuje tím způsobem, že zákazníci z dané skupiny mohou zobrazit produkty, které ostatní nevidí a naopak. Více najdete v nápovědě zde.

Ceníky nejsou vhodné ani v případě, kdy chcete udělat slevu jen na konkrétní kategorii. V takovém případě postupujte podle nápovědy zde.

Ruční dodatečná úprava cen

Produktům můžete nechat přepočítané ceny pro daný ceník podle procentuální slevy nebo je následně ještě upravit ručně podle potřeby. V praxi to znamená, že pokud máte výchozí ceník, ve kterém stojí produkt 100 Kč a následně ceník pro registrované zákazníky s 5% slevou, bude se zákazníkům s tímto ceníkem zobrazovat cena 95 Kč. Ručně ji však můžete i následně přepsat na 89 Kč.

 

Import cen

Párování cen s účetním systémem Pohoda / Money S3 a podobně probíhá na základě názvu ceníku. Aby se údaje o cenách produktů přenesly správně, je třeba aby se jmenovaly ceníky stejně v administraci UPgates i v účetním systému.

Multijazyčnost

V případě používání více jazykových budete mít určitě také více měn. Pro každou jazykovou mutaci je možné nastavit, zda v ní má být ceník také aktivní. Pokud je, ceny se pro každou měnu zobrazují v samostatné oddělené kartě. Výpočet ceny se provádí na základě hodnoty výchozí měny. Když zadáte cenu do výchozího ceníku v CZK, vypočte se automaticky cena pro EUR podle kurzu a z ní následně procentuálně odlišné ceny pro jednotlivé ceníky. 

Ceníky nelze přeložit do cizího jazyku. Využívají se pouze interně a nikde se zákazníkům přímo nezobrazují. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna