Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Cenové vzorce umožňují výpočet prodejní ceny produktu na základě vašeho vlastního algoritmu. Např. lze pomocí vzorce uplatnit různé specifické slevy, poplatky, přirážky atd. Navíc je lze nastavit odlišně pro různé ceníky.

Do vzorce lze zahrnout

V algoritmu výpočtu lze využít pouze následující dynamické zástupce (více zde). Můžete používat skriptovací podmínky a matematické operátory.

Vzorec se aplikuje na výslednou cenu produktu. Tedy až po tom, co si zákazník zvolil variantu, konfiguraci nebo množství produktu.

Vytvoření cenového vzorce

Více informací najdete v nápovědě zde.

Přidání cenového vzorce k produktu

Po vytvoření cenového vzorce je třeba jej přidat k jednotlivým produktům. Teprve poté dojde k jeho aplikování na cenu produktu.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na produkt, kterému chcete vzorec přiřadit.
  3. Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Ceny.
  5. Klikněte na rolovací nabídku Cenový vzorec.
  6. Z nabídky vyberte vzorec, který chcete aplikovat.
  7. Uložte provedené změny.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna