Cenové vzorce umožňují výpočet prodejní ceny produktu na základě vašeho vlastního algoritmu. Např. lze pomocí vzorce uplatnit různé specifické poplatky, přirážky, slevy atd.

Do vzorce lze zahrnout

Následující proměnné lze použít v algoritmu výpočtu. Můžete používat skriptovací podmínky a matematické operátory.

Tip! Pomocí cenového vzorce lze nastavit např. specifické množstevní slevy produktu, které lze navíc nastavit odlišně pro různé ceníky.

Pozor! Vzorec se aplikuje na výslednou cenu produktu. Tedy až po tom, co si zákazník vybral variantu, konfiguraci a množství produktu.

Nastavení vzorce

Nastavení vzorce se provádí v modulu Nastavení / Produkty / Cenové vzorce.

Matematické operátory, které pro ně můžete použít jsou +, -, *, /

U čísel se používá desetinná tečka, nikoli čárka. Nepoužívejte žádné další formátování cen jako mezery mezi tisíci, označení měny atd.

Zápis podmínek pro použití ve vzorci:

{if {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{elseif {ZNAČKA}}...{else}...{endif}
{if {ZNAČKA}}...{if {ZNAČKA}}...{endif}...{endif}

Použití vlastních polí v podmínce, kdy má být splněna konkrétní hodnota xy

{if {$meta:KLÍČ:xy}}...{endif}

Příklad:

Vzorec výpočtu ceny s podmínkou na dva různé ceníky a dvě skupiny produktů.

 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP1 (vlastní pole product-group) se sníží o 10% v ceníku 1 a o 15% v ceníku 2.
 • Cena produktu zařazeného ve skupině GROUP2 se sníží o 25% v ceníku 1 a o 35% v ceníku 2.
{if {$pricelist:1}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 10 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 15 / 100
  {endif}  
{elseif {$pricelist:2}}
  {if {$meta:product_group:GROUP1}}
    {$product_price} - {$product_price} * 25 / 100
  {elseif {$meta:product_group:GROUP2}}
    {$product_price} - {$product_price} * 35 / 100
  {endif}
{endif}

Přidání vzorce do produktu

Přidání vzorce konkrétnímu produktu provedete v detailu produktu v záložce Popis, oddíl Ceny - Cenový vzorec. Pole se zobrazí pouze tehdy, jsou-li nějaké vzorce vytvořeny v nastavení (viz. výše).

Hromadné úpravy v produktech

Vzorce je možné přidávat do produktů také pomocí hromadných úprav.

Diskuse