Changelog 4.0

Verze 4.0.30 (1. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána class .text ke class .ftr_pay pro správné zobrazování cookies lišty.

/templates/components/footer_1.phtml

Verze 4.0.29 (26. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno nechtěné ořezávání 3D animace. Odstraněn a upraven obal proměnné {!$product->meta->gallery3d}

/templates/components/product-top-photo.phtml

Upraveno načítání fotografií v mobilním zobrazení.

/scripts/common.js

Verze 4.0.28 (17. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno duplicitní zobrazení rekapitulace objednávky v košíku.

/templates/components/summary-total.phtml

Verze 4.0.27 (12. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno zarovnání obsahu ve vyhledávání produktů.

Výchozí systémové styly

Verze 4.0.26 (10. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno

{control hpMenu rootCategoriesIds => $hp_menu_number, templateOptions => $templateOptions}

Přidáno

@{var $hp_menu_number 2}
@{if $top_into_left_yn}
@{var $hp_menu_number 1}
@{/if}

/templates/Category/homepage.phtml

Verze 4.0.25 (9. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
Oprava v proměnné $module->prices a $showFromPrice - zobrazování hlavní ceny. /templates/components/product-top-desc.phtml
Úprava tlačítka Další ve vyhledávání produktů. Výchozí systémový skript /scripts/functions-v4.js
/templates/components/products-searched.phtml

Verze 4.0.24 (5. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
Opravena podmínka pro ukončení elseif $homepage. /templates/components/products-list_4.phtml

Verze 4.0.23 (5. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
Ve všech headerech upraven layout loga, aby odkaz byl pouze na obrázku loga, nikoliv textu loga.
V headerech 2,4 a 5 změněný z-index u _hdr_bglogo na 10.
Header 5 - přesunuto kontaktní menu z levé strany doprava v horní liště hlavičky.
/templates/components/header.phtml

Verze 4.0.22 (2. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
Úprava ve stylech - změna z-indexu u ._hdr_bglogo .
._hdr_top - přidání pointer-events: none.
Přidání pointer-events: auto u ._hdr_top .navbar-nav
Výchozí systémové styly

Verze 4.0.21 (2. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
Oprava funkce Další v seznamu produktů. Odstranění vazby na přepínač zobrazení boxy/tabulka. Navázáno na data-product-list-type. /scripts/common.js
/templates/components/products-list_1.phtml
/templates/components/products-list_2.phtml
/templates/components/products-list_3.phtml
/templates/components/products-list_4.phtml

Verze 4.0.20 (2. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory
U _hdr_alert na ostatních stránkách než homepage přidáno .mb-5 pro lepší odsazení od následujících sekcí. /templates/@layout5.phtml
Upraveno zobrazení původní ceny na přeskrtnutou přidáním class. /templates/components/product-top_2.phtml - struktura 2
/templates/components/product-variant-table.phtml

Verze 4.0.19 (28. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Upraven Lazy Loading v banneru pro všechny slidy kromě prvního v bnr-main. Pro viditelný slider přidán link s attributem rel="preload". /scripts/common.js

Verze 4.0.18 (25. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Přesunutí SNIcontainer a data-next-items="{$sni}" do nadřazeného kontejneru. /templates/components/news-box_2.phtml
Opraveno zarovnání horního menu v CSS stylech - nefungovalo pro responzive XL. Výchozí systémové styly

Verze 4.0.17 (25. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
U SidebarIcons přidán do html z-index pomocí class zin-9. /templates/@layout.phtml

Verze 4.0.16 (24. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Přidání podmínky pro sekci Nejprodávanější, nyní akceptuje nastavení z hlavní stránky. /templates/components/top-offer_3.phtml

Verze 4.0.15 (21. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Upravena podmínka pro zobrazování u štítků v detailu produktu. /templates/components/labels.phtml
Doplněný cyklus foreach pro hidden input, zajišťující správné odeslání dynamického formuláře. /templates/components/dynamic-form.phtml
Úprava pro lazy load obrázků baneru z carousel.on('slid.bs.carousel', function () { do carousel.on('slide.bs.carousel', function () {. /scripts/common.js

Verze 4.0.14 (20. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Překlad {'All results'} změněný na {'Show all results'}. /templates/components/header-toggled.phtml
/templates/@layout.phtml

Verze 4.0.13 (20. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Nastavení výchozí hodnoty inputu pro množství/metráž (pokud není vyplněna) na hodnotu 1 a zároveň se zvaliduje tlačítko přidat do košíku. Provádí se v následujících případech:
  • pokud není zadaná minimální metráž a je zvoleno krokování,
  • pokud je typ krokování násobky a nejsou zadány násobky ani minimální metráž.
/templates/components/product-top-order.phtml
/scripts/common.js
Oprava výchozího systémového stylu box-shadow u class form-control. Přidání možnosti zrušit výběr konfigurace, když je typu text nebo obrázek. Výchozí systémový skript /scripts/functions-v4.js
Oprava nastavování barev u štítků produktů. /templates/components/labels.phtml
Upraveny class ve vybraných kontejnerech sekce. /templates/components/headlines_1.phtml

Verze 4.0.12 (19. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Provedeny drobné úpravy ve výchozích systémových stylech. Ve fluidních bannerech se zrušil max-width u kontejnerů. Padding-left/right se nastavuje v případě sekcí v kontejneru. Výchozí systémové styly

Verze 4.0.11 (19. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Upravena tučnost písma v první úrovni levého menu. /templates/components/left-menu.phtml
Oprava šipek pro zadávání množství/hodnoty v detailu produktu initSpinnerUpDownButtons. /scripts/common.js
Chování class .lrs změněno na vyjmenování jednotlivých potomků. Výchozí systémové styly
Oprava funkce Zvětšení hlavního obrázku produktu. /templates/components/product-top-photo.phtml
Výchozí systémový skript /scripts/image-zoom.js

Verze 4.0.10 (18. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Upraveno nastavování barev pro štítky produktu. Nyní má větší prioritu barva štítku nastavená v administraci e-shopu. Pokud není barva v administraci nastavená, použije se barva štítku z Designera. /templates/components/labels.phtml

Verze 4.0.9 (18. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Inline podminka proměnné $showFunctions změněna na klasickou. /templates/components/products-item.phtml

Verze 4.0.8 (18. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Úprava upozornění v hlavičce stránky _hdr_alert. /templates/components/header.phtml
/templates/@layout.phtml

Verze 4.0.7 (18. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
V banneru opravena u SLIDE - IMAGE špatný zápis class v obrázku v podmínce pro $slider_settings->resize_type. /templates/components/banners.phtml

Verze 4.0.6 (14. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Chyba v názvu class _hdr_alert. Upraveno z původní class .alert-header. /templates/components/header.phtml

Verze 4.0.5 (14. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
V části Naposledy navštívené přidáno tlačítko Do košíku. /templates/components/products-last-visited.phtml
Opraveno zobrazování textové patičky u banneru typu cover i v případě, kdy se nezobrazuje krátký text banneru. /templates/components/banners.phtml

Verze 4.0.4 (14. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Odstraněna class .d-xl-none z divu .SearchShow /templates/components/header-toggled.phtml
Zavírací ikona u vyskakovacích oken změněna na výraznější. /templates/components/popup.phtml

Verze 4.0.3 (13. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Chyba v position:fixed. Přidáno !important. Výchozí systémové styly

Verze 4.0.2 (13. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
U hlavního banneru typu cover je nyní filtr obrázku na pozadí bez blend překrytí a s 60% opacity. Zrušeno rozmazání obrázku. /templates/components/banners.phtml
Upraven input pro zadání metráže v detailu produktu. Úprava obsahu v {block #length}. /templates/components/product-top-order.phtml
Místo class .ov použito .abs v rámci zobrazení input type file. /templates/components/dynamic-form.phtml

Verze 4.0.1 (13. 4. 2023)

Oprava Změněné soubory
Opravení odkazu na konkrétní produkt ve vyskakovacím okně Na dotaz pro zjištění dostupnosti na stránce porovnání produktů. /templates/Compare/view.phtml
/scripts/common.js
Úprava pozice snímku při přechodu na další snímek v hlavním banneru. /templates/components/banners.phtml

Verze 4.0 (12. 4. 2023)

Zpřístupnění nových grafických šablon verze 4.0 v Designerovi a editoru kódu.