Changelog 4.1

Verze 4.1.45 (22. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opravav JS funkci, která odebírala potřebnou classu.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.44 (20. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Místo target je použito data-target pro otevření okna společně s atributem data-href.

/templates/components/product/subcategories_1.phtml

/templates/components/product/subcategories-brands.phtml

Verze 4.1.43 (15. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory
Při více produktových sekcích na jedné stránce docházelo k duplicitním id. Nyní má tedy kažný include k id unikátní postfix.

/templates/components/product-top-photo.phtml

/templates/components/products-by-label.phtml

/templates/components/products-top.phtml

/templates/components/products-recommand.phtml

/templates/components/products-last-visited.phtml

Verze 4.1.42 (13. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Zmenšení shadow overlay při vyhledávání v prohlížeči Safari.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.40 (8. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava generování meta name {$store_name}

/templates/layout/top.phtml

Verze 4.1.39 (5. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Přidáno zrušení horního borderu v buňce, nad kterou je alert pro přidání více produktů do košíku. Pomocí proměnné $isAlert.

/templates/Order/cart.phtml

Verze 4.1.38 (5. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava zobrazení jednotky pro tabulkové zobrazení variant. Úprava v části kódu pro Quantity (množství).

/templates/components/products-item-table.phtml

Sjednocení zobrazení ikon a obrázků sociálních sítí v patičce. Do obalu ikon sociálních síti přidán flex pro sjednocení.

/templates/components/footer_2.phtml

Verze 4.1.37 (31. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava stylů pro hlavní banner. U overlays .ov v ramci banneru typu cover je upravený přesah na -1px místo původního 0px.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.36 (30. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava zdvojeného zobrazení search inputu, pokud bylo prázdné horní menu. Desktop search input bez horního menu přesunut před #menuCollapse.

/templates/components/product/header_1.phtml

/templates/components/product/header_3.phtml

/templates/components/product/header_6.phtml

Verze 4.1.35 (29. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.34 (28. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava v generování meta description produktu. Proměnná $product->meta->product_text3 změněna na $module->meta->product_text3.

/templates/components/product/top-desc.phtml

Verze 4.1.33 (22. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.30 (15. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava zobrazení výchozí ceny v detailu produktu. Změna class original_price na standard_price.

/templates/components/product-top-desc.phtml

/templates/components/product-top.phtml

Verze 4.1.28 (4. 8. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.26 (28. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava systémových stylů pro submenu v horní liště.

Výchozí systémové styly

Změny systémových stylů pro dlouhý popis v detailu produktu.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.25 (27. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.24 (24. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.23 (21. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava eventů v systémových skriptech pro správné reagování na události v Safari.

Výchozí systémové skripty

Změna chování vyskakovacích oken pro rychlou informaci o produktu. Modal productInfoBox, změna snippetu productInfoBox.

Výchozí systémové skripty
/templates/components/bottom.phtml

Verze 4.1.22 (19. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Chyba v hlavní obalující podmínce pro zobrazení filtrů v seznamu produktů.

/templates/components/products.phtml

Úprava systémových stylů pro spodní lištu v hlavičce.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.21 (18. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.20 (18. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.19 (17. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava stylů pro rychlý náhled produktu v seznamu produktů.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.18 (12. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.17 (12. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno zobrazení výsledků vyhledávání. Přidán další @media query pro výšku obrazovky menší než 900px.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.16 (11. 7. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve stylech pro tabulkové zobrazení variant.

Výchozí systémové styly

Opraveny odkazy u headlines - změna pozice proměnných $attributeTarget a $attributeHref.

/templates/components/headlines_3.phtml

Verze 4.1.15 (30. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opravena chyba v úvodních podmínkách rozdělení do jednotlivých kategorií banneru.

/templates/components/banners-system.phtml

Verze 4.1.14 (28. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Upraveno aktualizování EAN variant v detailu produktu. Přidán snippet jako obalový prvek pro {include 'product-top-desc.phtml'...

/templates/components/product-top.phtml

Odstraněn word-break: break-word z buněk tabulky, aby se název parametru nezalamoval při větším počtu hodnot.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.13 (27. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Upraveny styly pozadí stránky při zadávání textu do vyhledávacího pole.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.12 (22. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.11 (20. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno generování filtrů na stránce přidáním podmínky s proměnnou $isHidden.

/templates/components/products-filters-vertical.phtml

Verze 4.1.10 (15. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Upraveno zalamování v horním menu při větším počtu kategorií.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.9 (14. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Upraveno zobrazování názvů kategorií ve vyhledávání. Nesprávná definice proměnných v cyklu foreach.

/templates/components/subcategories-brands.phtml

Verze 4.1.8 (14. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Upraveno zarovnání submenu. Odstraněno .card-group z .nd-mega. Upraven stylopis.

/templates/components/top-menu_2.phtml

Verze 4.1.7 (13. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno duplicitní zobrazení ceny. Archivní produkt - availability - vyjmuto z obalu $order

/templates/components/product-top-desc.phtml

Verze 4.1.6 (13. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.5 (12. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Chyba v atributu
{include 'product-top-desc.phtml', descriptionClass => false, part_order => false}

/templates/components/product-top_3.phtml

Verze 4.1.4 (6. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změny ve vnitřní funkčnosti modulu Designer. Nedošlo ke změně v grafických šablonách ani stylech, a tudíž není ovlivněný editor kódu.

Verze 4.1.3 (5. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Opraveno zapínání/vypínání zvuku v banneru.

/templates/components/banners.phtml

Upraveno zobrazení ceny v rekapitulaci košíku - podmínky pro zobrazení colspan v buňce tabulky.

/templates/components/summary-total.phtml

Verze 4.1.2 (1. 6. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava ve výchozím systémovém skriptu pro vyhodnocování výrazů na přiřazování CSS class.

/scripts/common.js

Verze 4.1.1 (31. 5. 2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava výchozího nastavení písma.

Výchozí systémové styly

Oprava stylů preloaderu.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1 (30. 5. 2023)

Zpřístupnění nových grafických šablon verze 4.1 v Designerovi a editoru kódu.

Další článek
Editor kódu