Changelog 4.1

Verze 4.1.111 (21.05.2024)

Oprava Změněné soubory

Úprava rozdílného zarovnání u headline typu 2

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.108 (15.05.2024)

Oprava Změněné soubory

Úprava video příloh u produktů

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.107 (10.05.2024)

Oprava Změněné soubory

Oprava výpisu jednotky nepovinného doplňku.

/templates/Order/cart.phtml

Verze 4.1.106 (10.05.2024)

Oprava Změněné soubory

V SNIcontaineru data-next-items atributu doplnění uvozovek.

/templates/components/articles_1.phtml

/templates/components/advice.phtml

Verze 4.1.105 (03.05.2024)

Oprava Změněné soubory

Posunutí tlačítek v 2. kroku objednávky o vrstvu výše, aby nebyly překryté.

/templates/Order/shipment.phtml

Verze 4.1.104 (02.05.2024)

Oprava Změněné soubory

Úprava výběru barev při skrytí barvy

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.99 (25.04.2023)

Oprava Změněné soubory

Změna velikosti textů v článku

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.95 (19.04.2023)

Oprava Změněné soubory

Úprava zobrazení šipek v carouselu

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.93 (11.04.2023)

Oprava Změněné soubory

Velikost obrázku podkategorie s delším názvem

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.92 (05.04.2023)

Oprava Změněné soubory

Odsazení názvu kategorie od obrázku

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.91 (05.04.2023)

Oprava Změněné soubory

Optimalizace CLS

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.88 (28.03.2023)

Oprava Změněné soubory

Špatné vykraslenní bannery v pop-up okně

/templates/components/banners.phtml

Ve výchozích stylech přidáno white-space: normal; do .nav-link

Výchozí systémové styly

Uprava podminky pro zobrazeni Quantity.

/templates/components/products/list/item-table.phtml

Videa z vyskakovacího okna se nebudou propisovat do lightboxu.

/templates/components/banners.phtml

Verze 4.1.86 (22.03.2023)

Oprava Změněné soubory

Poznámka u archivního produktu byla odstraněna.

/templates/components/product-top-desc.phtml

Přidána podmínka - pokud kontaktní menu bude dropdown (jsou v něm podkategorie), tak samotné kontaktní menu nebude nikam odkazovat.

/templates/components/contact-menu.phtml

Upraveny meta data pro ceny

/templates/components/product-top_1.phtml

Verze 4.1.85 (18.03.2023)

Oprava Změněné soubory

Nahrazeny macra pro formátování cen formatInvoicePrice za formatOrderPrice

/templates/components/add-to-cart-dialog.phtml

/templates/components/summary-total.phtml

Povolení formátování pro poznámku (popis) plateb

/templates/Order/shipment.phtml

Verze 4.1.84 (11.03.2023)

Oprava Změněné soubory

Pokud má produkt varianty, ale nemá nastavenou hlavní variantu, a zároveň je zobrazení products-list-4, neměl by se stav zásob produktu zobrazit.

/templates/components/product-top-order.phtml

Verze 4.1.83 (01.03.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidán odkaz na pro obrázek pro subkategorie - rozložení 1.

/templates/components/subcategories_1.phtml

Verze 4.1.82 (28.02.2023)

Oprava Změněné soubory

Optimalizace pro zalamování textů názvů produktů

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.80 (08.02.2023)

Oprava Změněné soubory

Zrušena animace tlačítka v banneru. Ponechána pouze animace na jeho obalu.

/templates-4-1/design/templates/components/banners.phtml

Přidání chybějcí podmínky, pro styly dlouhého textového loga. Nově se tak správně upraví velikost.

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.79 (05.02.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána podmínka logo_h1 => false do include header-toggled.phtml

/templates/components/header.phtml

V souboru vytvořená proměnná $logo_h1 pro zobrazení h1 z různých include v header.

/templates/components/logo_1.phtml

Odkazy zobrazující se stejně jako články. Prvních 10 a poté tlačítko "Další".

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.78 (29.01.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána podmínka "$show_prices" pro zobrazení řazení podle cen

/templates/components/products-filters-horizontal.phtml

Úprava pravého sloupce - zobrazení pouze pokud je více než jeden článek

/templates/Article/view.phtml

/templates/Advisor/view.phtml

/templates/News/view.phtml

Zarovnání tlačítek na kartě produktu v případě ohraničení.

/templates/components/products-item_1.phtml

Skrytí linky v aktivním menu. Přesunuto do critical stylů

/templates-4-1/design/styles/modules/after/_navbar.scss

/templates-4-1/design/styles/modules/critical/_navbar.scss

Verze 4.1.74 (23.01.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava skrytí Vašeho účtu v záhlaví šablony.

Výchozí systémové styly

Úprava bloku textů pro bannery v responsivu. Přidána class .text

/templates/components/page-text-hp_3.phtml

Verze 4.1.73 (22.01.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidání podmínky pro duplicitní zobrazení clocku #length

/templates/components/product-top-order.phtml

Verze 4.1.72 (16.01.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava zobrazení nejnižší ceny varianty

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.70 (11.01.2023)

Oprava Změněné soubory

Změna v nastavení stylů u .MenuOnTopMargin v případě, že je vybrán banner6

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.67 (11.12.2023)

Oprava Změněné soubory

přidání .img-fluid do obrázků s .img-thumbnail

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.64 (28.11.2023)

Oprava Změněné soubory

V podmínce (type == "card-group-max") upraveno započtení skrytého článku

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.63 (22.11.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava z-index v případě otevřeného levého menu

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.60 (2.11.2023)

Oprava Změněné soubory

Optimalizace vyhledávacího výrazu

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.59 (1.11.2023)

Oprava Změněné soubory

Změny u proměnné $pricelist->max_limit_raw

/templates/components/account-info.phtml

Verze 4.1.58 (27.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána class flex-shrink-0 do odkazu kolem obrázku

/templates/components/headlines.phtml

Verze 4.1.57 (25.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava pozice záložek na detailu produktu při scrollování

Výchozí systémové styly

Opraveny roli v záložkách pro lepší přístupnost

/templates/components/product-bottom_1.phtml

/templates/components/product-bottom_2.phtml

/templates/components/products-filters-horizontal_1.phtml

/templates/components/products-filters-horizontal_3.phtml

/templates/components/top-offer_1.phtml

/templates/components/top-offer_2.phtml

/templates/components/product-bottom_1.phtml

Přidány labels pro čtečky do ikonek v patičce

/templates/components/footer_1.phtml

/templates/components/footer_2.phtml

/templates/components/footer_3.phtml

Přidán blok, ve kterém je umístěno tlačítko hlavního banneru a je možné jej zarovnánat. Zapínání pomocí proměnné $is_button

/templates/components/banners.phtml

Verze 4.1.56 (18.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava systémové chyby po úpravě cache konfiguratoru

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.55 (16.10.2023)

Oprava Změněné soubory

"CARD_CZ_COMGATE" přidáno do pole plateb kartou.

/templates/Order/shipment.phtml

Verze 4.1.53 (10.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána podmínka pro enable button hned po načtení stránky, v případě nastavení metráže steps_type == "multiple"

Výchozí systémové styly

/templates/components/product-top-order.phtml

Verze 4.1.51 (6.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Do podmínky zobrazení tlačítka přidáno XS zobrazení.

/templates/components/banners.phtml

Verze 4.1.49 (5.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Přidána kontrola duplicity videí přidávaných do lightboxu.

Výchozí systémové styly

/templates/components/banners.phtml

Verze 4.1.48 (4.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Oprava absence vykřičníku před výpisem URL

/templates/components/survey-box.phtml

Verze 4.1.47 (3.10.2023)

Oprava Změněné soubory

Změněna priorita pro .tile, který nastavuje pozadí

Výchozí systémové styly

Verze 4.1.46 (22. 9. 2023)

Oprava Změněné soubory

Změna v načítáni proměnné $module->prices - zohledněna minimální cena v případě více variant produktů.

/templates/components/labels_1.phtml

4.1.45

Přidání podmínky zobrazení Balení měrné jednotky s meta variant_table

/templates/components/product-top-desc.phtml

4.1.44

Zohlednění zobrazení $showLength, přidáno $options do podmínky.

/templates/components/product-top-order.phtml