Chatbot

Chatbot je program používaný na webových stránkách, v mobilních aplikacích nebo na platformách sociálních médií, který automatizuje a usnadňuje interakci s uživateli. Tento program je navržen tak, aby komunikoval s uživateli pomocí textových nebo hlasových zpráv, které simulují lidskou konverzaci.

Existují dva hlavní typy chatbotů:

  1. Pravidlové chatboty: Tyto chatboty jsou programovány k odpovědi na konkrétní příkazy a otázky. Jsou velmi efektivní pro jednoduché úlohy, ale mohou se zaseknout, pokud dostanou otázku nebo příkaz, který není v jejich databázi.

  2. Chatboty s umělou inteligencí (AI): Tyto chatboty používají strojové učení a přírodní zpracování jazyka (NLP) k tomu, aby rozuměly kontextu otázek a lépe odpovídaly na složitější požadavky. S rostoucím počtem interakcí se stávají chytřejšími a schopnými zvládat široké spektrum konverzačních scénářů.

Chatboty jsou široce používány v oblasti zákaznického servisu, prodeje a marketingu. Mohou automatizovat rutinní úkoly, jako je odpověď na časté dotazy, přijímání objednávek nebo poskytování produktových doporučení. Mohou také pomáhat uživatelům navigovat na webu a poskytovat personalizované zkušenosti.

Při návrhu chatbotu je důležité pečlivě zvážit jeho účel a předpokládané použití. Dobře navržený chatbot by měl být užitečný, snadno použitelný a poskytovat přidanou hodnotu uživatelům.

Další článek
Customer Lifetime Value (CLTV) - Celoživotní hodnota zákazníka