Při nastavení platební metody do dalšího jazyku může dojít k chybě při ukládání dat. V takovém případě je třeba zkontrolovat zda máte vyplněné všechny požadované údaje pro každou z jazykových variant.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Platby.
  2. Klikněte na platební možnost, kterou chcete spravovat.
  3. Zkontrolujte jednotlivé jazykové záložky, že v nich máte vyplněný Identifikátor propojení obchodu a Heslo.
  4. Doplňte chybějící údaje a uložte.