Nastavení formátu číselných řad objednávek, obchodních případů, faktur, produktů, zákazníků a dalších vlastních dokumentů.

Možnost určení prefixu a postfixu.

Vygenerované číslo lze v konkrétních případech ručně změnit.