Nastavení formátu číselných řad a jejich počáteční stavy. Existují tyto číselné řady:

  • Objednávky
  • Faktury
  • Dobropisy
  • Ostatní dokumenty
  • Obchodní případy
  • Produkty
  • Kategorie

Možnost určení prefixu a postfixu.

Vygenerované číslo lze v konkrétních případech ručně změnit.

Diskuse