Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Modul je určen pro správu a vytváření článků. Články lze vložit do libovolného počtu kategorií / stránek. Zobrazí se v seznamu článků. Pomocí článků lze vytvořit blog, vícestupňovou galerii nebo jednoduché diskuzní fórum.

Pokud vám připadá, že vaše stránka je příliš dlouhá, rozdělte ji do více částí. Každou z nich umístěte do zvláštního článku. Místo dlouhého textu zde vznikne seznam článků s proklikem na detail. Délka stránky se tak elegantně zkrátí. Logika vychází ze systému klasických internetových portálů.

Pomocí seznamu článků lze vytvořit vícestupňové galerie nebo diskuzní fóra.

Pokud článek neobsahuje žádné detailní informace (např. nemá vyplněný dlouhý popis, vytvořenou galerii nebo soubory ke stažení atd.), odkaz na detail se nevytvoří. Seznam článků na stránce ale zůstává. Posloužit může jako šikovné členění dlouhého textu do strukturovanější podoby.

Články obsahují tyto prvky

Stejné prvky se vyskytují také v detailu aktuality nebo rádce.

Zobrazení na e-shopu

Články lze zobrazit v jakékoli kategorii typu stránka. Obsahuje seznam článků s proklikem na detail.

Možnosti různých zobrazení seznamu článků najdete v modulu designer. Více zde >

Přidání článku do kategorie

Do kategorie seznam článků přidáte tak, že v detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kotegorií) v oddílu Hlavní ověříte, zda Typ kategorie je nastaven na Stránka nebo Stránka s produkty. Po uložení přejděte do oddílu Články. Ze seznamu vytvořených článků vyberte ty, které chcete na dané stránce zobrazovat.

Přidání článku do produktu

Více zde >

Vytvoření seznamu článků

Články se vytvářejí a spravují v modulu Obsah / Články.

Průvodce: SEO u článků

Průvodce: Články u produktů

Diskuse
Často se ptáte