Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Články jsou marketingovým nástrojem, pomocí kterého můžete předat zákaznímům dodatečné informace např. ohledně nabídky konkrétní kategorie produktů.

Ve článcích můžete například psát:

 • Vysvětlení, co váše produkty zákazníkovi přinesou.
 • Jak se mají o dané produkty starat, udržovat je a co je vhodné si ještě dokoupit.
 • Popsat základní parametry výběru a jejich výhody / nevýhody.
 • Prezentovat konkrétní data - je vždy lepší napsat, že daný produkt ušetří zákazníkovi 250 Kč měsíčně, než obecná fráze "přináší úspory".
 • Proč si má zákazník koupit dané produkty právě u vás?

U nastavení článků není možné změnit datum jejich vytvoření, jako je tomu u Aktualit (více zde). Těm narozdíl od článků můžete i zpětně nastavit jiné datum založení a tím změnit jejich pořadi.

Zobrazení na e-shopu

Články jsou zobrazeny v bloku pod hlavním popisem stránky a mohou mít ilustrační obrázek, který zákazníka zaujme k přečtení.

Vytvoření článku

Než přidáte článek do stránky, je potřeba ho vytvořit v seznamu článků.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Články.
 2. Vytvořte nový stiskem tlačítka + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte provedené změny.

Přidání článku do kategorie

Po vytvoření článku je nutné ho přidat na nějakou stránku.

Postup v administraci

 1. Zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
 2. Vyberte položku, ke které chcete článek přidat.
 3. Přejděte do oddílu Články.
 4. Klikněte na + Nový.
 5. Klikněte na tlačítko přidat u daného článku.
 6. Uložte provedené změny.

Přidání článku k produktu

Články po jejich vytvoření musíte přidat k danému produktu nebo kategorii. 

Popis v administraci

 1. Zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
 2. Vyberte položku, ke které chcete článek přidat.
 3. Přejděte do oddílu Články.
 4. Klikněte na + Nový.
 5. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Články.
 6. V dalším vyskakovacím okně vyberte konkrétní článek a klikněte u něj na tlačítko přidat.
 7. Uložte provedené změny.

Přidání produktu do článku

V rámci podpory prodeje je vhodné u článku uvést produkty, které s ním souvisí. To můžete udělat vytvořením oboustranné vazby mezi produktem a článkem. 

Postup v administraci

Vytvořte propojení podle nápovědy Přidání článku k produktu. Po přidání článku do produktu se do tohoto článku přidá automaticky přidávaný produkt.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna