Click-through Rate (CTR)

Click-through Rate, neboli míra prokliku, je metrika v oblasti digitálního marketingu, která vyjadřuje, kolik procent lidí, kteří viděli daný odkaz, reklamu nebo e-mail, na něj také kliklo.

CTR se vypočítává tak, že se počet kliknutí na odkaz, reklamu, e-mail atd. dělí počtem jeho zobrazení a výsledek se vynásobí stovkou, aby se získala procenta. Například, pokud se reklama zobrazila 1000krát a 50 lidí na ni kliklo, CTR bude 5%.

Míra prokliku je důležitým ukazatelem účinnosti reklamní kampaně, protože ukazuje, kolik procent lidí, kteří viděli reklamu, měli o ni dostatečný zájem, aby na ni klikli. Vysoká CTR obecně znamená, že reklama je pro cílovou skupinu relevantní a přitažlivá.

Měření CTR je důležité při optimalizaci jakékoli digitální marketingové kampaně. Může pomoci identifikovat, které reklamy, klíčová slova, titulky nebo návrhy jsou nejúčinnější a které by měly být upraveny pro lepší výkon. CTR je také jedním z faktorů, které vyhledávací motory jako Google používají při určování kvality reklamy a jejího umístění v SERP (výsledky vyhledávání).

Je důležité mít na paměti, že zatímco vysoká CTR je obecně pozitivní, mělo by být cílem také konverze - tedy to, aby kliknutí skutečně vedla k akci, jako je nákup, přihlášení k odběru newsletteru apod. Proto by měření CTR mělo být součástí širší strategie sledování a optimalizace výkonu marketingové kampaně.

Další článek
Cart Abandonment Rate (Míra opuštění košíku)