Co je to brand marketing a jak správně budovat značku?

Vybudování silné značky by mělo být vždy jedním z hlavních cílů nejen online podnikatelů. Právě zvučné jméno doprovázející váš business dokáže přinášet nové zákazníky a udržet si ty stávající. 

 Ale co vlastně značkový marketing znamená? Je to mnohem více než jen logo nebo reklamní slogan. Jde o soubor emocí, hodnot a představ, které zákazníci spojují s vaším podnikem nebo produktem. O tom všem si dnes povíme. 

Co je to brand marketing a proč je důležitý?

Brand marketing neboli značkový marketing je strategie, díky níž společnosti vytvářejí dojem, identitu a trvalou představu v mysli svých zákazníků. Nepředstavuje jen fyzické atributy produktu či služby, ale spíše to, co zákazníci cítí a vnímají o vašem podnikání. Proč je to tak důležité? Ve světě přeplněném podobnými produkty a službami může být právě značka tím rozhodujícím faktorem, který zákazníka přiměje k nákupu právě u vás. Silná značka může vytvářet důvěru, podporovat loajalitu a nakonec posilovat tržní pozici firmy.

Je tu navíc i ještě jeden faktor. Mnoho podnikatelů přeprodává totožné produkty. Jde o zboží, které si na internetu můžete zakoupit na spoustě e-shopů. I právě zde je brand marketing velmi důležitý. Pokud se totiž v rámci své propagace budete soustředit pouze na produkty, a už méně na vlastní značku, budete s propagací pomáhat také svým konkurentům. Právě proto je velmi důležitá prezentace nejen produktů, ale také vaší značky

Historie budování značky a brand marketingu

Pojem "značka" má kořeny hluboko v historii. Už v dávných dobách, kdy kováři značkovali své výrobky znaménky k rozlišení svého zboží od konkurence, bylo zřejmé, že lidé si cení jedinečnosti a rozpoznatelnosti. S nástupem průmyslové revoluce v 19. století, kdy produkty začaly vyrábět ve velkém, se nutnost značkování stala ještě důležitější. Společnosti vynakládaly značné prostředky na reklamní kampaně, aby se jejich produkty odlišily od stovky podobných konkurenčních výrobků. 

Ve 20. století, s rozmachem televize a rádia, začal značkový marketing nabírat na sofistikovanosti. Nyní už nešlo jen o rozlišení produktu, ale o vytváření emocionálního spojení se zákazníkem. Příběhy, hodnoty a vize začaly hrát klíčovou roli v tom, jak značky komunikovaly se svým publikem.

V dnešní době, když máme k dispozici tolik kanálů a nástrojů, je brand marketing neodmyslitelnou součástí úspěšného byznysu. Ovšem nástroje se mohou měnit, ale základní princip zůstává: vytvořit hluboké a trvalé spojení s vašimi zákazníky.

Rozdíl mezi značkou a produktem

Značka je soubor pocitů, asociací, vzpomínek a očekávání, které spotřebitel má v mysli, když se setká s názvem, logem, symbolem nebo dokonce s designem konkrétního produktu či služby. Značka je o mnoho více než pouhý vizuální nebo auditivní stimul - je to celá osobnost a charakter společnosti nebo produktu, jak je vnímán veřejností.

Co je značka a jak se liší od produktu?

Zatímco produkt je konkrétní položka či služba, kterou firma nabízí, značka je její emocionální a psychologický profil. Představte si to takto: Produkt může být jablečný džus v lahvi, ale značka je důvod, proč si zákazník vybere tento džus před desítkami ostatních na pultě. Je to kombinace příběhů, zkušeností a očekávání, která dělá značku jedinečnou. Zatímco produkt může být snadno napodoben, jedinečný charakter a emocionální spojení značky je mnohem těžší replikovat.

Znaky silné značky

Každá značka je jedinečná. Přesto ale můžeme identifikovat klíčové prvky, které stály u zrodu těch úspěšných. 

 1. Pochopení cílové skupiny: Vědět, kdo jsou vaši zákazníci a co od vás očekávají, je základem pro vytváření relevantního a rezonujícího brandu.
 2. Jedinečná hodnota: Definujte, co dělá vaši nabídku jedinečnou a odlišnou od konkurence.
 3. Soudržnost značky: Ujistěte se, že všechny komunikační kanály - od webových stránek po sociální média - komunikují stejný příběh a hodnoty značky.
 4. Emocionální spojení: Lidé se rozhodují více na základě emocí než logiky. Vyprávějte příběhy, které rezonují s emocemi vašich zákazníků.
 5. Konzistence: Ujistěte se, že vaše značka je konzistentní v průběhu času. Změny v značce by měly být prováděny opatrně, aby se nezpochybnila důvěryhodnost a loajalita zákazníků.
 6. Poslání a hodnoty: Vědomě komunikujte poslání a hodnoty vaší firmy. To může pomoci ve vytváření hlubšího spojení s vaší cílovou skupinou.

Strategie brand marketingu

Strategie brand marketingu je plán, který je navržen tak, aby značce pomohl dosáhnout specifických cílů a výsledků v tržním prostředí. Je to spojení mezi tím, jak chcete, aby byla vaše značka vnímána, a tím, co děláte pro to, aby se tak stalo. Klíčovými složkami efektivní strategie brand marketingu jsou identita značky, její pozicionování (positioning) a vztah, který vytváříte a udržujete se svými zákazníky.

Identita značky a positioning

Identita značky je to, co značku definuje a odlišuje od konkurence. Obsahuje vizuální prvky, jako jsou logo, barvy a typografie, ale také méně hmatatelné aspekty, jako jsou hodnoty, poslání a brandový příběh. 

Pozicionování značky je způsob, jakým chcete, aby byla vaše značka vnímána v mysli zákazníků ve srovnání s konkurencí. Jde o vytváření jedinečného místa pro vaši značku v tržním prostředí, takže když si zákazníci myslí na určitou kategorii produktů či služeb, myslí na vaši značku jako na první, která jim přijde na mysl.

Vytváření a udržování vztahu se zákazníky

Stavba vztahu se zákazníky je základním kamenem úspěšného brand marketingu. Značka, která je schopna vytvořit hluboké, trvalé vazby se svými zákazníky, má větší pravděpodobnost, že bude úspěšná na trhu.

 1. Osobní komunikace: Snažte se komunikovat s vašimi zákazníky na osobní úrovni, ať už prostřednictvím personalizovaných nabídek, obsahu nebo zpětné vazby.
 2. Poskytování hodnoty: Místo toho, abyste se soustředili jen na prodej, zaměřte se na poskytování skutečné hodnoty zákazníkům. To může zahrnovat užitečný obsah, výjimečnou zákaznickou podporu nebo exkluzivní nabídky.
 3. Transparentnost a důvěryhodnost: V dnešní době je pro zákazníky důležitá transparentnost. Buďte otevření a upřímní ve všem, co děláte, a stáváte se tak důvěryhodnější značkou.
 4. Interakce na sociálních médiích: Sociální média nabízejí skvělou platformu pro interakci se zákazníky. Naslouchejte jim, reagujte na jejich dotazy a podněty a vytvářejte komunitu kolem vaší značky.
 5. Odhodlání k neustálému zlepšování: Naslouchejte zpětné vazbě od zákazníků a neustále se snažte vylepšovat své produkty, služby a celkový zážitek značky.

Měření úspěšnosti brand marketingu

Aby bylo možné optimalizovat strategii brand marketingu a zjistit, zda dosahuje požadovaných výsledků, je nezbytné provádět pravidelné měření. Měření úspěšnosti umožňuje značkám rozpoznat, co funguje, co je potřeba vylepšit, a kde je třeba investovat více zdrojů.

Jaké metriky a nástroje používat?

 1. Brand Awareness (Povědomí o značce): Jedná se o to, kolik lidí zná vaši značku nebo o ní slyšelo. Můžete měřit pomocí průzkumů, analyzování sociálních médií nebo nástrojů jako Google Trends
 2. Brand Equity (Hodnota značky): Je to vnímání hodnoty značky zákazníky. To může zahrnovat vnímání kvality, důvěry a loajality.
 3. Net Promoter Score (NPS): Měří, jak pravděpodobné je, že by zákazníci doporučili vaši značku svým přátelům a rodině.
 4. Míra zapojení na sociálních médiích: Počet sdílení, komentářů, liků a dalších interakcí s vaším obsahem na sociálních platformách.
 5. Traffic na webových stránkách: Analyzujte návštěvnost vašich stránek pomocí nástrojů jako Google Analytics, abyste zjistili, kolik lidí navštěvuje vaši stránku a jak se k ní dostali.

Jak měřit návratnost investic do brand marketingu?

Měření ROI (Return on Investment) v brand marketingu může být komplikovanější než v tradičním marketingu, protože výsledky mohou být méně hmatatelné a delší doby trvání. 

 1. Přímá měřítka: Například sledování prodejních konverzí v důsledku konkrétní kampaně.
 2. Dlouhodobé hodnoty zákazníka (CLV): Kalkulace hodnoty zákazníka po celou dobu, kdy je s vaší značkou spojen. Za úspěch byste měli považovat postupný růst této hodnoty.
 3. Změny v brand awareness: Průzkumy a analytiky, které ukazují, jak se povědomí o vaší značce mění v čase.
 4. Změny v loajalitě zákazníků: Může zahrnovat opakované nákupy, délku zůstatku zákazníka a doporučení třetím stranám.
 5. Náklady versus výnosy: Porovnejte, kolik jste investovali do kampaně oproti tomu, jaké příjmy přinesla.

Aby byla měření co nejpřesnější, je důležité kombinovat kvantitativní a kvalitativní metody, používat několik různých nástrojů a pravidelně revidovat a přizpůsobovat svou strategii podle získaných dat.

Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

V brand marketingu, jako v jakékoli jiné disciplíně, je mnoho pastí, do kterých se lze snadno dostat. Chápání těchto chyb a jejich vyhýbání se může vyplatit v dlouhodobém horizontu a přinést značce trvalý úspěch.

 1. Nekonzistentní komunikace značky: Pokud se značka často mění nebo se její sdělení liší v různých kanálech, může to způsobit zmatek a nedůvěru mezi zákazníky.
 2. Opomíjení cílového publika: Ignorování potřeb a preferencí svého cílového trhu může vést k neefektivním kampaním.
 3. Nedostatečná reakce na zpětnou vazbu: Značky, které ignorují nebo nereagují na zpětnou vazbu zákazníků, riskují ztrátu loajality a důvěry.
 4. Přílišný důraz na prodej: Zatímco konverze je důležitá, brand marketing by měl být více o budování vztahů a povědomí než o rychlém prodeji. Výsledky se tedy mohou dostavit později.

Tipy, jak se vyhnout častým pastím:

 1. Zůstaňte věrni své značce: Určete si základní hodnoty a zůstaňte jim věrní ve všech vašich marketingových aktivitách.
 2. Aktivně naslouchejte svým zákazníkům: Využijte nástroje pro sledování sociálních médií a průzkumy, abyste lépe rozuměli svým zákazníkům.
 3. Plánujte dlouhodobě: Místo krátkodobých řešení se zaměřte na budování trvalých vztahů a hodnot pro zákazníky.

Cítíte, že byste potřebovali pomocnou ruku, která vaši značku nasměruje správným směrem? Klienti, kteří k provozu svého byznysu využívají pronájem e-shopu Upgates to mají jednoduché. Mohou se totiž obrátit na odborníky na specializovaném portále Marketplace určeném exkluzivně pro klienty Upgates.