Co je to outbound marketing a jak z něj firma může profitovat?

Outbound marketing je tradiční forma marketingu, ve které organizace komunikuje se svými potenciálními zákazníky. To se obvykle děje přímočarým, ale zároveň ne přímo vyžádaným způsobem. Typicky prostřednictvím televizních, nebo rozhlasových reklam, tiskových materiálů, nebo nástroji přímého marketingu. Tyto způsoby komunikace někdy zahrnujeme do skupiny offline marketingu. Jde tedy o přístup využívající takzvanou "push" strategii, kde jsou zprávy aktivně vnuceny cílové skupině. Hlavním cílem outbound marketingu je vytvoření povědomí o značce a výrobku nebo službě a přilákání nových zákazníků.

Historie a evoluce outbound marketingu

Outbound marketing má své kořeny v raných dnech reklamy a prodeje, kdy firmy využívaly jednosměrné komunikační kanály k předávání svých zpráv o produktech nebo službách k co nejširší veřejnosti. Historie outbound marketingu se datuje zpět do doby před vynálezem televize, kdy byly hlavními formami outbound marketingu novinové a rozhlasové reklamy. S příchodem televize v polovině 20. století se otevřely nové možnosti pro outbound marketing, který se stal dominantní formou propagace až do konce 20. století.

Historická reklama na nový model Alfa Romeo. Zdroj: wikipedia.

S příchodem digitálního věku a s ním také online marketingu, se ovšem začala krajina outbound marketingu dramaticky měnit. Nové technologie jako e-mail, sociální média a PPC reklamy umožnily firmám přístup k potenciálním zákazníkům na globální úrovni a umožnily jim také cílit své reklamní kampaně s přesnějším a personalizovaným způsobem. Avšak s nárůstem popularity internetu a digitálního marketingu, se také začala objevovat kritika na outbound marketingové metody za jejich narušující a nežádoucí charakter. 

To vedlo k vývoji alternativních marketingových přístupů, jako je inbound marketing, který se více zaměřuje na přilákání a angažování zákazníků místo na jejich narušování. Přestože se role outbound marketingu v marketingovém mixu mění, stále zůstává důležitou součástí mnoha marketingových strategií, zejména těch, které kombinují tradiční a digitální taktiky pro dosažení nejlepších výsledků.

Postavení outbound marketingu v současném marketingovém mixu

I když se digitální marketing a strategie zaměřené na zákazníka stávají stále dominantnějšími v moderním marketingovém mixu, outbound marketing pořád hraje důležitou roli. Jeho účinnost je často závislá na specifických cílových skupinách a trzích. Ve směsici různých marketingových kanálů navíc může být outbound marketing užitečný pro dosažení širokého publika nebo pro rychlé zvýšení povědomí o značce. Outbound marketing může být také účinný při budování silných značek a při udržování viditelnosti v již dobře saturovaných trzích. Nicméně, úspěch outbound marketingu je nyní často spojen s jeho integrací do širšího, vícekanálového přístupu, kde se synergicky spojuje s inbound marketingem a dalšími technikami.

Klíčové prvky outbound marketingu

Outbound marketing můžeme rozdělit do několika klíčových prvků.

 • Klasická reklama: Jedná se o nejznámější prvek outbound marketingu. Tradiční formy reklamy, jako jsou televizní a rozhlasové reklamy nebo tiskové materiály, stále hrají klíčovou roli v outbound marketingových strategiích.
 • Prodejní tým: Prodejní tým je zodpovědný za bezprostřední komunikaci s potenciálními zákazníky. Jedná se o formy přímého marketingu, které mohou zahrnovat telefonní hovory, osobní setkání nebo prodejní prezentace.
 • E-mailový marketing: Tento prodejní způsob můžete zařadit do inboundových i outboundových strategií. Záleží totiž na způsobu, jak s emaily pracujeme. Zda jsou zaslány na předem jasně segmentované uživatele, nebo hromadně na širokou databázi. 
 • Výstavy a veletrhy: Tyto akce umožňují firmám představit své produkty nebo služby široké veřejnosti, vytvořit nové obchodní příležitosti a navázat osobní vztahy s potenciálními zákazníky.
 • Digitální reklama: Reklamy na sociálních sítích, stejně jako třeba různé formy bannerové a vyhledávací reklamy jsou součástí digitálního outbound marketingu.

Znát nejběžnější formy outbound marketingu je jedna věc. Sluší se ovšem podotknout i to, že skutečně efektivní marketingové strategie bude s největší pravděpodobností kombinovat prvky jak outbound, tak také inbound marketingu. 

Výhody Outbound Marketingu

 • Široký dosah: Outbound marketing může dosáhnout velkého počtu lidí v krátkém časovém období, což je ideální pro rozšiřování povědomí o značce.
 • Rychlé výsledky: V porovnání s inbound marketingem, který může vyžadovat čas na budování vztahů a důvěry, outbound marketing často poskytuje rychlejší návratnost investic. 
 • Kontrola nad zprávou: Outbound marketing umožňuje společnostem mít plnou kontrolu nad tím, jak a kdy bude jejich zpráva doručena, což zvyšuje pravděpodobnost, že bude doručena správným lidem ve správný čas.

Nevýhody Outbound Marketingu

 • Nákladnost: Outbound marketing může být nákladný, zejména pokud zahrnuje tradiční formy reklamy, jako je televize, rozhlas nebo tisk.
 • Nízká účinnost: S příchodem digitálního věku se mnoho lidí naučilo ignorovat nebo blokovat nevyžádané reklamy, a to často i přes specializované nástroje. To znamená, že i přes široký dosah může být skutečná míra angažovanosti a konverze nízká. 
 • Negativní vnímání: Mnoho lidí vnímá outbound marketing jako rušivý nebo obtěžující, což může vést k negativnímu vnímání značky. Proto by intenzita reklam neměla překročit únosnou míru. 

Pro minimalizaci nevýhod je u strategií založených na outbound marketingu jdůležité pečlivé plánování a měření, stejně jako doplnění o principy inbound marketingu, které se zaměřují na budování vztahů a poskytování hodnoty zákazníkům.

Jaká je budoucnost outbound marketingu? 

Také outbound marketing bude v blízké budoucnosti ovlivňovat prudký rozvoj umělé inteligence. Tyto pokročilé technologie budou marketérům stále více pomáhat při analýze dat, tvorbě reklamních kampaní a nacházení správného cílového publika.

Dalším trendem je integrace mezi offline a online marketingovými kanály. V dnešní době, kdy spotřebitelé tráví stále více času online, je pro společnosti důležité, aby byly schopny vytvářet soudržné a propojené zážitky napříč různými platformami. To znamená vytváření kampaní, které spojují tradiční outbound marketingové kanály, jako je televize a rádio, s digitálními kanály, jako jsou sociální média a webové stránky. Těmito cestami můžete mezi zákazníkem navázat první vztah, kdy začne rozeznávat vaši značku. Následně jej můžete rozvíjet prostřednictvím inbound marketingu. 

Další článek
Marketingová analýza: na co myslet při její tvorbě?