Co všechno obnáší marketingová komunikace?

V jednom z našich předchozích článku jsme se do všech možných detailů věnovali marketingovému mixu. Jedná se o soubor nástrojů, které firma či případně jednotlivec používá k propagaci a prodeji svého zboží nebo služeb. Dnes se budeme věnovat jednomu velmi specifickému, avšak mimořádně důležitému aspektu marketingového mixu. V rámci propagace, se totiž nevyhnutelně setkáme také s marketingovou komunikací. Bez nějaké formy komunikace totiž své zboží nebo služby prodáte opravdu jen velmi složitě. 

Cíle marketingové komunikace

Cíl marketingové komunikace je prostý. Jde totiž o snahu informovat své zákazníky, případně potenciální zákazníky o vašich produktech. Charakter této komunikace může být různý. Od informování o novinkách přes vzdělávací obsah až k přímým prodejním sdělením. Záměr je však v naprosté většině případů totožný. Ať už zvolíte přímý, nebo nepřímý způsob komunikace, bývá jeho skutečným cílem podpora prodejů zboží nebo služeb. 

Cílem marketingové komunikace může být například: 

  • Uvedení nového produktu na trh
  • Oznámení sloučení značek
  • Zvýšení povědomí o značce
  • Vzdělání svého publika o tématu důležitém pro firmu
  • Podpora prodeje zboží a služeb
  • Vyzdvihnutí výhod produktu

Komunikační mix

Součástí kompletního marketingového mixu je také komunikační mix. 

Reklama: placená forma komunikace pracující s cílovými skupinami, které se snažíme zaujmout relevantním sdělením na správných místech. Jedná se tedy o neosobní komunikaci. Může jít o reklamu v klasických médiích (tisku, v televizi, v rozhlase - offline marketing) nebo v nových médiích (online). Právě online marketing však stále obtížněji pasuje do kolonky neosobní komunikace. Díky pokročilým reklamním systémům a neustále monitorovaným osobním údajům (byť anonymizovaným) totiž reklamní systémy dokáží relevantní uživatele zacílit mnohem přesněji. Důkazem toho je remarketing, který konkrétním uživatelům zobrazuje produkty e-shopu, který navšítivili. Stejně tak dnešní technologie umožňují zasílání velmi přesně cílených emailových sdělení. Do reklamy patří i prezentace společnosti, včetně obsahu

Podpora prodeje: podpora prodeje velmi úzce souvisí právě s reklamnou. Zahrnuje totiž různé stimuly, které mají zákazníka přesvědčit k nákupu. Může se jednat o slevy, nebo jiné výhody jako je prodloužená záruka, dárek k objednávce, doručení zdarma, možnost zapojení do soutěže a podobně. 

Přímý marketing: na rozdíl od reklamy se jedná o přímou komunikaci zástupce společnosti s potenciálním zákazníkem. Výhodou je přímý kontakt, který klient ocení. Nevýhodou pro firmu je však fakt, vždy oslovuje jen jednoho konkrétního zákazníka. Přímý prodej je vhodný jen pro určité typy podnikání. Například pro velkoobchodní firmy, které si navzájem domlouvají velké zakázky. Pro typický e-shop naopak přímý marketing hlavním těžištěm obchodní aktivity pravděpodobně nebude. 

Public relations (PR): často podceňovaná oblast, která se však může proměnit ve velmi zajímavé výsledky. Každá firma má zájem na tom, aby byla minimálně ve svém okolí vnímána pozitivně. “Dobré jméno” jak se lidově říká, pomáhají budovat jak spokojení zákazníci, tak také systematická práce v oblasti PR.  

Veletrhy a další události: taktéž fyzická přítomnost na nejrůznější veletrzích, konferencích či diskuzích se také může proměnit v zajímavý prodejní kanál. Minimálně jde o osvědčený způsob, jak své produkty odprezentovat veřejnosti. Další rovinou, kdy značka může do podobných událostí promluvit, je sponzoring. Jistě i vy si určitě vybavíte množství značek, které sponzorují sportovní, kulturní nebo charitativní události. Ke sponzorování podobných akcí však představitele firem většinou vede osobní vztah a touha podpořit fungování a rozvoj akce. Přímý obchodní profit se příliš často nedostaví.

Pozitivní zkušenost: takzvaná šeptanda mezi lidmi dokáže být silnější než si myslíte. Když si pořídíte produkt, se kterým jste spokojeni, nebo vás třeba uhrane zákaznický servis, určitě o své pozitivní zkušenosti řeknete i ve svém okolí. Tento efekt se pak na sebe může nabalovat jako sněhová koule. Nevýhodou je ale fakt, že to bude nějakou dobu trvat. První zákazníky totiž musíte přilákat jinými způsoby. Efekt sněhové koule se tedy nedostaví hned. 

Model AIDA

Jen stěží byste hledali marketingovou teorii, která není spojena s nějakou zkratkou. Komunikace samozřejmě není výjimkou. Nejčastěji se v ní setkáte s modelem AIDA. Ten popisuje cestu spotřebitele, který nezná váš produkt až po stálého zákazníka. 

Jednotlivé fáze modelu AIDA, ke kterému se také často přidává písmeno R, jsou: 

Awareness (povědomí): zvýšení obecného povědomí o výrobku nebo službě. 

Interests (zájem): snaha o vyvolání zájmu. Tento krok by měl potenciálního zákazníka motivovat k tomu, aby se o vaši firmu začal zajímat. K tomu mohou pomoci různé taktiky podpory prodeje jako například slevy.  

Desire (tužba): vytvoření silnějšího pouta mezi značkou a zákazníkem, který v této chvíli projeví o značku zájem.

Action (akce): provedení samotné akce. Tou může být nákup, registrace nebo stažení aplikace. 

Retention (návrat): přilákat nového zákazníka dá v konkurencí nabitém prostředí spousty práce. Proto byste se měli snažit o to, aby se vrátil. V rámci fáze retention se také snažíme navýšit hodnotu objednávky. Například nabídkou vyšší verze nebo vhodného doplňku k produktu.

Další článek
Kdy použít v online marketingu výkonovou reklamu a kdy podporu brandu?