Cookies v zahraničí: jak je to s nimi v okolních zemích?

Přelom roku se pro internetové podnikatele nesl převážně ve znamení změny pravidel ohledně nakládání s cookies. Věříme, že v tuto chvíli už máte ohledně malých datových souborů, které prohlížeč využívá ke správnému fungování stránky a odesílání informací marketingovým, analytickým a dalším nástrojům, jasno. Případně si můžete ještě jednou připomenout náš článek, kde změny ohledně nakládání s cookies vysvětlujeme. 

Dosud jsme se ale věnovali pouze tuzemsku. Zároveň ale značná část z vás prodává nebo hodlá začít prodávat do zahraničí. Politiku nakládání s cookies daty si přitom každá země určuje podle svého. Proto se dnes podrobně podíváme na to, jak na cookies pohlíží legislativa okolních zemí. 

Slovensko

Nemůžeme začít jinak než Slovenskem, které je přirozeným prvním cílem zahraniční expanze většiny e-shoperů. Také na Slovensku v nedávné době vešly v platnost zásadní změny. Oproti Česku začaly platit o měsíc později, tedy 1. února 2022. Na Slovensku tak od počátku měsíce února platí pravidla velmi podobná těm, na která se museli přizpůsobit i čeští online podnikatelé. Novela slovenského zákona pojem cookies neuvádí. Mluví ale o tom, že každý, kdo získává přístup k informacím uloženým na koncovém zařízení uživatele, musí disponovat prokazatelným souhlasem. 

Nejradikálnější změnou je tedy fakt, že bez souhlasu už se personální data nemohou odesílat. Také na Slovensku tedy uživatel musí nejprve aktivně udělit souhlas. Také zde právní úprava neřeší cookies, které jsou nezbytné k provozu webu. Slovenské autority také doporučují, aby internetoví návštěvníci měli možnost souhlas s odesíláním cookies jednoduše odmítnout. 

Poskytnutí souhlasu musí splňovat náležitosti GDPR, tedy být svobodné, konkrétní, informované a ne nucené. Udělení souhlasu tak nemůže být podmínkou k navštívení stránek, uživateli musíte poskytnout všechny informace a příliš vhodné není ani přílišné zvýrazňování tlačítka pro udělení souhlasu. Samozřejmostí by mělo být tlačítko k odmítnutí. 

Abychom si to shrnuli, politika nakládání s cookies na Slovensku se velmi podobá pravidlům, které známe z českého prostředí. 

Německo

Tady to začíná být trochu zajímavější. Němci šli totiž o něco dál. Místo přizpůsobení se evropské legislativě totiž pravidla pro nakládání s cookies lištami na svých webech ještě zpřísnili. V obecnosti v Německu platí stejný princip jako ve většině evropských zemí. Odesílání osobních dat je i zde podmíněno získání informovaného, svobodného a konkrétního souhlasu. 

Jeden rozdíl zde ale existuje. Okolní země totiž přistupují poněkud laxněji k tomu, co považují za funkční cookies. V Německu jsou pravidla přísnější. Tamní legislativa totiž přísně uvádí, že funkční cookies jsou pouze ty, které sám uživatel vyžaduje a zároveň jde o cookies nutné k chodu stránky. Zde řadíme třeba cookies, které zabezpečují správné načítání stránky, přidávání zboží do košíku nebo ty, které slouží k ochraně osobních informací. Na vše ostatní je z hlediska německé legislativy nutný souhlas. 

Jako nezbytné se tedy v Německu nepovažují cookies, jejímž cílem je prohlížení stránky usnadňovat a zpříjemňovat. Právě v tomto ohledu jsou německá pravidla přísnější. Povinnému souhlasu se samozřejmě může vyhnout webová stránka nebo e-shop, která cookies vůbec nepoužívá nebo ta, která používá pouze ty nezbytně nutné. Ve všech ostatních případech je nutný souhlas. Co se týče podoby samotné cookies lišty, platí zde prakticky stejná pravidla jako v okolních zemích. 

Maďarsko, Polsko a další země EU

Maďarsko je žhavý e-commerce trh, které i přes značnou jazykovou bariéru berou české internetové firmy útokem. Stejně tak se stále častějším cílem českých e-commerce podnikatelů stává Polsko. Proto rozhodně stojí za to věnovat článek také těmto středoevropským zemím.

Můžeme vás ale uklidnit. Vzhledem k evropské legislativě jsou pravidla pro nakládání s cookies v jednotlivých zemích EU velmi podobná. V Polsku, Maďarsku a dalších zemích EU proto neuděláte chybu, pokud budete vycházet ze stejných pravidel, na která jsme od nového roku zvyklí u nás. Je možné, že některé státy ještě změny a začlenění principu opt-out známého od nového roku u nás ještě nestihly implementovat nebo čekají, až nové předpisy vstoupí v platnosti. Příslušné zákony už se zde ale připravuji s cílem zajistit soulad s evropským právem.

Další článek
Prodávejte nábytek chytře s bonusem 1 000 Kč od Biano