CSV

CSV, neboli Comma-Separated Values, je formát pro ukládání a výměnu tabulkových dat. CSV soubory jsou textové soubory, které obsahují tabulková data oddělená čárkami. Tyto soubory mohou být snadno otevřeny a upraveny v textových editorech nebo v aplikacích pro práci s tabulkovými daty, jako jsou Microsoft Excel nebo Google Sheets.

CSV formát je často používán pro export a import dat mezi různými aplikacemi. Například může být použit k exportu seznamu zákazníků z jedné aplikace a importu do jiné aplikace pro další zpracování. CSV soubory také umožňují snadnou výměnu dat mezi různými operačními systémy a programy.

CSV formát je velmi jednoduchý a univerzální. Používá pouze jednoduché oddělovače a základní strukturu dat. Díky této jednoduchosti mohou být soubory CSV velmi snadno vytvořeny a upraveny. Další výhodou tohoto formátu je jeho malá velikost souborů, což umožňuje snadnou výměnu dat mezi různými aplikacemi a systémy.

Existují také různé verze CSV formátu, jako jsou CSV soubory oddělené středníkem, CSV soubory s oddělovači jinými než čárkou, nebo CSV soubory s různými kódováním znaků. Tyto verze umožňují přizpůsobit formát CSV potřebám konkrétní aplikace a systému.

Celkově lze říci, že CSV je velmi užitečný formát pro ukládání a výměnu tabulkových dat. Je jednoduchý, univerzální a umožňuje snadnou výměnu dat mezi různými aplikacemi a systémy. Pokud se chystáte pracovat s tabulkovými daty, může být použití formátu CSV pro export a import dat velmi užitečné.

Další článek
CSS