Neaktivní kategorie, které mají deaktivovanou funkci Zobrazovat na webu jsou ve stromové struktuře menu znázorněny písmem kurzíva.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Kategorie / Seznam kategorií.
  2. Klikněte na kategorii, kterou chcete deaktivovat.
  3. Odškrtněte pole Zobrazit na webu.
  4. Uložte.

Tip! Pomocí hromadných úprav lze deaktivovat více kategorií najednou.