Ve výchozím nastavení je funkce aktivní. Následujícím způsobem je možné ji deaktivovat.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Hodnocení a recenze.
  2. V oddílu Nastavení odškrtněte pole Aktivní.
  3. Uložte změny.